söndag 30 november 2008

Dn idag.

Om skulder, fler skulder och ännu fler skulder.

Kvinnan
i reportaget ska ha en eloge. Hennes historia är - precis som det står i artikeln - inte på något sätt ovanlig. Hennes historia är skapad av ett samhälle som fullständigt ignorerar gäldenären (den som är skyldig pengar) till förmån för borgenären (den som lånat ut pengar) och som skapar sjukskrivna och utslitna personer som ägnar hela sin kraft och energi åt att överleva i ett system som lämnar få eller inga öppningar eller lösningar på problem som egentligen inte är speciellt svåra att lösa.

Men viljan verkar inte finnas. Till förmån för borgenärens rätt att i alla lägen få tillbaka beviljade lån med ränta, kapital och avgifter, ska gäldenären utmätas så oförsonligt att föräldrar förhindras träffa sina umgängesbarn, människor förhindras tandvård, skattepengar utmäts - ex. bostadsbidrag, vårdnadsbidrag, människor ställs hemlösa - ett oskick skattebetalarna får bekosta - och allt detta för att ex. SMS-låneföretag har rätt att få kronofogdens hjälp med att driva in sina mycket cyniska lån.

Skulle skattebetalarna få insikt i detta vansinne Sverige hålls med kanske det skulle bli ändring. Hur skattepengar finansierar finansbranschens vinster, varje dag av varje vecka av varje år. I år med mer pengar än i fjol. Det är vansinne och skattekistan läcker som ett såll.

Jag har följt kvinnans kamp under en tid. Hon är en modig person som varje dag kämpar med saker som andra tar för givet. Och hon kämpar i uppförsbacke, med en sten på ryggen. Liksom många många andra. 18 000 personer är en understatement! Mångdubbelt fler är min gissning. Att våga gå ut som hon gör med sin historia är värt ett stort fång blommor!

Många tack och många tankar.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

fredag 28 november 2008

Barns skulder

Debatten om barn och skuldsättning av barn har igen tagit fart. Detta mycket tack vare Datainspektionens nyss utkomna rapport om skuldsatta barn.
Vi har under en längre tid återkommande påpekat brister i lagstiftningen när det gäller effektivt skydd mot skuldsättning för barn.
Vi ser med glädje att ämnet diskuteras. Speciellt som vi nu har en siffra på problemets storlek. 80 000 barn berörs enligt Datainspektionens rapport. Vi förstår uppriktigt sagt inte hur det kan komma sig att man inte klarar lösa problemet en gång för alla. Det borde vara omöjligt att hålla barn ansvariga för vårdnadshavarens brister i omsorg kring barnet?
Vi vill också understryka att vi anser barns skulder är en konsekvens av skuldproblematiken i stort. Vår erfarenhet är att vårdnadshavare inte skuldsätter sina barn medvetet eller av illvilja, utan att barn som växer upp i fattiga hushåll, främst i hushåll där vårdnadshavaren har egna ekonomiska tillkortakommanden, inte klarar skydda barnen från skulder och att vårdnadshavaren uppriktigt lider av denna brist i omsorg. Att det är ett problem som springer ur överskuldsättning kan vi utläsa ur Alektum Inkassos pressmeddelande den 2008-02-20.
Citat:
"Föräldrarna till de skuldsatta barnen hade i snitt 22,8 skulder per person sedan tidigare – bara hos Alektum Inkasso. Detta innebär sannolikt att de har minst lika många skulder hos alla andra stora inkassobolag. Detta tillsammans med att alla föräldrar redan fanns i Kronofogdemyndighetens register, visar på att samtliga familjer är gravt överskuldsatta och i behov av samhällets hjälp."

Vi tror vidare att de flesta vårdnadshavare inte har kunskap om att barnet självt, på myndighetsdagen, blir ansvarigt för sina räkningar till bl.a. landstinget. De föräldrar vi kommer i kontakt med blir förtvivlade när dom förstår att deras ekonomiska oförmåga spiller över på barnet.

Problemet ligger på lagstiftarnas bord att lösa. Framförallt handlar det om att normalbeloppet är för lågt, dvs att föräldrarna inte har ekonomisk kapacitet att skydda barnen från skulder. Under en längre tid har justitiedepartementet talat om en översyn av utsökningsbalken. Vi anser en sådan vara nödvändig då vi det, enligt oss, är därur som många dagens problem springer. Någon utredning är fortfarande inte tillsatt, men kanske kommer framöver?

DN i samma ämne.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
intressant.se

fredag 14 november 2008

Föraktfullt

Det studsar upp, det studsar hit och det studsar dit på olika marknader just nu. Inte minst bank- och finansmarknaden.

150 miljoner i pension för 1,5 års arbete. Näste chef i tur får 114 miljoner. Styrelseordförande får en pension på mellan 85 - 114 miljoner kronor. Styrelseordföranden försvarar avtalet och säger att avtalen inte är "överdrivna". Mats Odell säger att det är svårt förklara mängden pengar, det kommer inte se likadant ut i framtiden men att avtalen ungefär ser likadana ut.

Europa hotar stå blickstilla snart.
Sverige varslar och om inte så länge börjar varslen övergå till uppsägningar.
Bl.a. för att bankerna inte litar på varandra och alltså inte lånar ut pengar!

Plocka ut era pengar från bankerna och lägg dom i madrassen! Säkert inte det privatekonomiskt eller det samhällsekonomiskt smartaste att göra men borde nog kraftfullt visa på ett "starkt missnöje"?!

Ulrika Ring
insolvens stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
intressant.se

torsdag 13 november 2008

informationsträff ang. skuldsanering

Den 18:e nov kl 15-17 på studieförbundet NBV, Jungfrugatan 5, i Stockholm håller vi ett informationsmöte om skuldsanering.

Vi kommer att prata om hur skuldsanering ser ut idag, liggande förslag på förändringar och vad som blir annorlunda om förändringarna i skuldsaneringslagen antas av riksdagen. Om förändringarna i skuldsaneringslagen går igenom kommer den nya lagen att träda i kraft 2010. Den som inte kvalificerar till skuldsanering enligt dagens lagstiftning kan komma att kvalificera sig med de föreslagna förändringarna. Det betyder att om man sökt nu och fått avslag så ökar chanserna den 1 januari 2010, förutsatt att förslaget går igenom. Vilket det antagligen gör.

För att erbjuda korrekt information har vi fått klartecken från Skuldsaneringsenheten KFM att en handläggaren från skuldsaneringsteamet i Stockholm kommer att delta. Du får alltså möjlighet att ställa frågor direkt till en erfaren skuldsanerare och få kvalificerade svar. Vi kommer att gå igenom hur blanketten för skuldsanering ser ut och hur den ska fyllas i. För de som önskar finns det blanketter att ta med sig hem.

OBS att Skuldsaneringen KFM är en helt egen verksamhet, avskild från Indrivningen, så personen från KFM som kommer har ingenting med indrivning att göra. Hon arbetar uteslutande med skuldsaneringsfrågor. Mötet riktar sig alltså till dig som är skuldsatt och vill ta reda på mer om just skuldsanering.

Mötet är öppet för alla och du behöver inte vara medlem i föreningen Insolvens Stockholm för att delta. Det är kostnadsfritt och du kan vara helt anonym. Syftet med mötet är att sprida kunskap kring skuldsaneringsförfarandet och vi vill stötta/uppmuntra personer att söka skuldsanering.

Antalet platser är begränsat så skicka ett mail till
info@insolvensstockholm.se
om du vill delta, så skriver vi upp dig på listan.

Ta tillfället i akt och undersök möjligheterna till statlig skuldsanering, just nu är det, enligt oss, den säkraste vägen att bli helt skuldfri.
Välkommen!

mvh
Ulrika Ring
Ordförande Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om
intressant.se