torsdag 13 november 2008

informationsträff ang. skuldsanering

Den 18:e nov kl 15-17 på studieförbundet NBV, Jungfrugatan 5, i Stockholm håller vi ett informationsmöte om skuldsanering.

Vi kommer att prata om hur skuldsanering ser ut idag, liggande förslag på förändringar och vad som blir annorlunda om förändringarna i skuldsaneringslagen antas av riksdagen. Om förändringarna i skuldsaneringslagen går igenom kommer den nya lagen att träda i kraft 2010. Den som inte kvalificerar till skuldsanering enligt dagens lagstiftning kan komma att kvalificera sig med de föreslagna förändringarna. Det betyder att om man sökt nu och fått avslag så ökar chanserna den 1 januari 2010, förutsatt att förslaget går igenom. Vilket det antagligen gör.

För att erbjuda korrekt information har vi fått klartecken från Skuldsaneringsenheten KFM att en handläggaren från skuldsaneringsteamet i Stockholm kommer att delta. Du får alltså möjlighet att ställa frågor direkt till en erfaren skuldsanerare och få kvalificerade svar. Vi kommer att gå igenom hur blanketten för skuldsanering ser ut och hur den ska fyllas i. För de som önskar finns det blanketter att ta med sig hem.

OBS att Skuldsaneringen KFM är en helt egen verksamhet, avskild från Indrivningen, så personen från KFM som kommer har ingenting med indrivning att göra. Hon arbetar uteslutande med skuldsaneringsfrågor. Mötet riktar sig alltså till dig som är skuldsatt och vill ta reda på mer om just skuldsanering.

Mötet är öppet för alla och du behöver inte vara medlem i föreningen Insolvens Stockholm för att delta. Det är kostnadsfritt och du kan vara helt anonym. Syftet med mötet är att sprida kunskap kring skuldsaneringsförfarandet och vi vill stötta/uppmuntra personer att söka skuldsanering.

Antalet platser är begränsat så skicka ett mail till
info@insolvensstockholm.se
om du vill delta, så skriver vi upp dig på listan.

Ta tillfället i akt och undersök möjligheterna till statlig skuldsanering, just nu är det, enligt oss, den säkraste vägen att bli helt skuldfri.
Välkommen!

mvh
Ulrika Ring
Ordförande Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar