fredag 28 maj 2010

Newsmill igen

Nytt materiel på Newsmill.se.

Den här gången om, eller till, Näringslivets Skattedelegation. Och en av deras huvudmän, Svenska Bankföreningen.

utdrag:
"Svenska Bankföreningen tror bl.a. att medborgarnas betalningsmoral skulle raseras om världens hårdaste regelverk för ekonomisk rehabilitering skulle mjukas upp, precis som Skatteverket tror att företagarna latent är myglare och skattefuskare. Det är endast ett strängt regelverk som kan hålla medborgarna/kunderna kvar på den rätta vägen. En mindre hård obeståndspolitik riskerar, enligt Svenska Bankföreningen, att luckra upp svenskarnas betalninsdisciplin. Detta tvärtemot bl.a. Tillväxanalys uppfattning, Riksdagens utredning, Konsumentverkets undersökning, Kronofogdemyndighetens rapport och OECDs kritik mot Sverige och hur man tvingar misslyckade företagare att "i evighet" bli kvar i sitt misslyckande."

Det var det. Nu kan du sätta dig tillrätta och titta på Uppdrag Gransknings inslag om Banker, bankkrisen och Baltikum. Länk. Ett mycket bra inslag. Tom ett jättemycketsuveränt bra inslag. Och, få se nu, har vi inte hört historien förut? Som Lundgren säger, ni vet han som tycker att vi inte ska lätta på regelverket vid skuldsanering, "...det är samma bankhistoria (kris) i Baltikum som vi hade på 90-talet här i Sverige". Om balterna ska ha det som mängder av människor i Sverige har det, dvs konsekvenserna av vår fastighetskrasch, så säger jag bara, Stackars balter...

//Ulrika

ulrika.ring@insolvensstockholm.se
tel 0702 98 59 41

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter.
Grupp på facebook.
Dela
Grupp på Resurs "Skuldsatt och sjuk".

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

resurspank

onsdag 26 maj 2010

Obalans

Jag tror att "det allmänna" har goda syften. Eller i alla fall inte ute i ont uppsåt. Men uppdrag i samhällets tjänst är dåligt genomtänkta och utförs av en oherrans massa tjänstemän, tjänstemän som också är individer. "Jag är inte bara tjänsteman, jag är mamma/pappa, syster/bror, kvinna/man, granne, konsument, aktiesparare... också" Och vi måste ha tjänstemän som utför uppdraget. Jag förstår inte hur en annan lösning skulle se ut? Vad jag upplever saknas är stöd till individen, alltså medborgaren. Vart ska du vända dig för att få "hjälp mot hjälpen"?

Du kan visserligen överklaga myndighetsbeslut. Men den där "balansen" lyser med sin frånvaro även där. Myndighetsbeslut, ex vis sjukförsäkring -Fkassan, utmätningsbeslut -Kronofogden, ekonomiskt bistånd - socialförvaltningen, skattemyndigheten - konkurs, är ofta livsnödvändiga för tillvaron. De erbjuder nödvändig trygghet (ekonomi) som som mat, hem, el, kläder på vintern, möjlighet att ta hand om dina barn o.s.v. Om du INTE klarar din uppgift blir du stressad. Och stress kommer i två varianter, designade för länge länge sedan. För att fungera i "djungeln".

Dels "adrenalinstressen". Du har ett hungrigt lejon som vill äta dig framför dig. "Nu jävlar gäller det att springa". Så du får adrenalintillskott för att orka mer än du orkar. Den "stressen" är prestationshöjande.

Sedan finns det "cortisolstressen". Det är en prestationssänkande stress. Det handlar inte om att ta sig ur en akut situation, utan det är en lågmäld, förlamande stress som kommer av att du inte kan lösa ett nödvändigt problem. Kanske tom livsnödvändigt problem. Då frigör kroppen cortisol. Mängder av cortisol i kroppen under en lång tid ger kognitiva beteendeförändringar. Jag är ingen stressexpert och jag kan inte förklara bakgrunden till varför kroppen börjar tillverka cortisol, men kanske någon annan kan det?

I en sådan stressituation, där du kanske under lång tid haft stort tillskott på cortisol, med kognitiva beteendeförändringar som "biverkning", ska du alltså sätta dig ner, helt utan hjälp, och författa ett klokt, resonerande och övertygande överklagande av ett för dig katastrofalt myndighetsbeslut. Utan hjälp.

Du ska hänvisa till praxis, varför praxis SKA tillämpas på ditt ärende eller vad som skiljer från ett tidigare "praxismål" och därför ska praxis INTE tillämpas på ditt ärende. Du ska läsa på lagen, du ska veta dina skyldigheter och du ska lugnt, stilla och sakligt, argumentera för din sak.

Tror ni det går bra? När hjärnan är under stark stress och därmed ämnespåverkad?

Visserligen ska tjänstemannen vara behjälplig med överklagan. Men vad är oddsen att du får den bästa hjälpen av den som fattat beslutet?

Det mest förtvivlade och ångestfyllda överklagande jag stött på var en kvinna som fått avslag på ekonomiskt bistånd för hyra och mat. Hon hade ett vräkningsbeslut över sig, hon och hennes tonårsdotter var hungriga, ingen telefon, ingen el hemma, avslag på ekonomiskt bistånd. Kvinnan bad tjänstemannen om hjälp att överklaga och fick ett kollegieblock framför sig. Och en penna. Hon frågade vad hon skulle skriva och fick ärendenummer och all formalia. Så kommer hon till själva överklagandet. Och frågar igen vad hon ska skriva.

Det överklagandet åkte in till dåvarande länsrätten med två ord.
"HJÄLP MIG".
Skrivet med desperata, svältande, ångestdrivna, skräckslagna versaler.

Tror ni hon fick igenom sin överklagan? Den kvinnan och tonårsdottern blev någon månad senare hemlösa. Med mer och fler skulder.

Så i sådana situationer ska du "klara dig själv". Du får ingen hjälp. Alls. "Du behöver väl ingen hjälp mot hjälpen?!"

Och jag blir så förtvivlad när jag märker hur tjänstemän skärmar sig från den desperation individen känner. Om vi tar den exekutiva delen av Kronofogden (el. Fkassan, soc. förvaltningar, skattemyndigheten...) så skulle jag tro att åtskilliga fikatimmar gått åt till att "ventilera" och kanske raljera över hur "galen" den och den gäldenären var. Hur "irrationellt" han eller hon uppträdde. Hur "dåligt" han eller hon uttryckte sig. Så lägger en del tjänstemän en distans mellan sig och den person han eller hon ska ta beslutet kring. "Han/hon var så "oresonlig". Kanske tom aggressiv? "En sån där rättshaverist".

Jag vill påminna alla tjänstemän om att ni företräder ett system. Ni är utplockade för att ni har kunskap eller rätt utbildning för jobbet. Ni har kanske år av utbildning bakom er. Och framförallt, ni har valt er situation.

Individen, medborgaren, MÄNNISKAN, ni tar beslut kring, eller skriver regelverket för (mot?) slåss för sitt liv. Sin tillvaro. Kanske med en ofattbar tragedi i bagaget. Har troligtvis inte, för uppdraget, adekvat utbildning. Den människan har bara sig själv. Och en stresspåverkad hjärna som kanske inte kan fungera kognitivt.

Ansvaret att förändra och bättre bygga systemen måste komma inifrån. Tjänstemännen måste lyfta på skygglapparna och se verkligheten. Tjänstemännen måste hjälpa till med att uppmärksamma och försöka åtgärda systemfelen. Det är viktigare saker på spel än någons karriär. Det handlar om människor.

Inlägget finns också som artikel på Newsmill.//Ulrika

ulrika.ring@insolvensstockholm.se
tel 0702 98 59 41

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

tisdag 25 maj 2010

Blott Sverige svenska krusbär har.

I DN debatt den 22:a maj lyfter Göran Ennerfelt frågan om förtroendet mellan statsmakten och företagen. En insiktsfull debattartikel som pekar på ett systemproblem som finns i både det lilla och det stora. Vem är statsmakten till för? Länk till debattartikeln. Hur effektivt samhälle kan vi få när statsmakten, med misstänksamhet, arbetar mot den absolut viktigaste brickan i Sveriges system och välstånd, medborgaren? Göran Ennerfelt talar om skattemyndigheten, företagen och företagaren, men systemfelet går applicera lite här och där.

"Det handlar framförallt om förtroende. Om kontrollsystemen och reglerna utformas och utvecklas så att attityden till företagen förefaller vara att de i första hand ägnar sig åt skattefusk och måste kontrolleras i varje steg sker också en drastisk försämring av det allmänna företagsklimatet."

Vi hittar precis samma strukturer inom a-kassan, obestånd (Utsökningsbalken och Kronofogden), socialförvaltningen, försäkringskassan o.s.v. En misstänkliggörande och kontrollerande inställning som går ut på att om statsmakten skulle få för sig att tro på sina medborgare och släppa en del på kontrollbehovet så kommer medborgarna visa sig som de råttor dom är. Det blir fusk och utnyttjande av godtrogna statssystem och kollaps av hela samhället.

Enligt Svenskt näringsliv förmedlar varje arbetsförmedlare 9,4 jobb/år. Det blir knappt ett jobb/arbetsförmedlare och per månad. Kostnad per förmedlat arbete: 60 000 kr. Arbetsförmedlingen håller inte med om den bilden utan vill skriva upp effektiviteten och nyttan till TVÅ förmedlade jobb per månad... Tjoho...
Enligt DN säger arbetsförmedlingens Clas Ohlsson, som är chef för arbetsförmedlingens analysavdelning:
"...det ändå måste ses som en ”bra investering” och han förklarar att myndigheten främst satsar ”personalresurser på dem som vi tror inte kommer klara sig utan oss.”

– Och om det handlar om en person som annars skulle slås ut från arbetsmarknaden eller vara arbetslös under en mycket lång tid, då tycker jag att de här 30.000 eller 60.000 kronorna är ganska lite." Det måste väl betyda att Arbetsförmedlingen främst bedriver någon sorts terapiverksamhet? Fast utan terapeutiskt utbildad personal?

Ljuramannen, en kompetent, arbetslös, högutbildad akademiker, skriver om fas 3 här. Dwight om sina erfarenheter här. Om man läser några inlägg av Dwight så inser man snart att här finns kapacitet och begåvning. Hans sätt att "föra pennan" och hans av myndigheter instängda liv ger en bild av en person som skulle kunna vara en stor tillgång för samhället men som av myndigheterna har vingklippts och inte tillåts delta. Det är en förlust för Sverige. Dwight och Ljuramannen är båda begåvade och kreativa och har skapat sig ett liv ändå TROTS myndigheterna. Dom har lärt sig systemet, duckar, trixar och fixar. Vad ska dom göra annars? Rulla över och dö?

Det var om Arbetsförmedlingen och arbetslösa och relationen företagare och skattemyndigheten. Jag kan fortsätta med fler exempel men väljer att gå över till obeståndslagstiftningen och det vansinnet. Det är ändå det jag oftast kommer i kontakt med. ÄVEN om alla andra bitar, företagskonkurs, arbetslöshet, sjukskrivning alla är nära besläktade med obestånd så är det när den arbetslöse, sjuka och konkursade personen hamnar hos Kronofogden som jag bäst känner till systemet.

INGET ANNAT LAND har lika hård inställning till sjuka, arbetslösa och konkursade personer på obestånd som Sverige. Ljuramannens ursprungsproblematik med obestånd handlar om ett systemfel inom Försäkringskassan och underhållskostnader. Ljuramannen VILL men FÅR inte betala underhållskostnaderna för sina barn till Försäkringskassan. Kronofogden drar nämligen så mycket pengar från hans inkomst att han inte KAN betala. Vad Kronofogden, med sina långtgående integritetskränkande befogenheter, tvingar av Ljuramannen pengar till? Underhållskostnader som ska gå till Försäkringskassan...

Många av Kronofogdens tjänstemän och departementsanställda är medvetna om den här cirkel-idiotin. Inklusive både Beatrice Ask och Göran Hägglund (och departementschefer med socialdemokratisk tillhörighet innan dessa två). Men man vill inte åtgärda. Varför? För om man rubbar på den ordningen så kommer medborgarna börja fuska! I STOR utsträckning! Fuska hej vilt och så infinner sig samhällets kollaps. Om medborgaren släpps fri så går det käpprätt åt skogen.

Det här gäller i stort och i smått. Statsmakten (tjänstemän och departement) har inget förtroende för medborgaren. Om statens förvaltare beslutar sig för att rucka på det sanslösa och irrationella stöd kreditmarknaden får av Kronofogden så kommer

1. Medborgaren sjunka ner i ett ekonomiskt sodom och gomorra där medborgaren tillskansrar sig krediter och lån åt höger och vänster utan någon som helst avsikt att betala tillbaka. Hepp!

2. Kreditmarknaden i Sverige bli så rädda för moraset att dom aldrig mer kommer låna ut en endaste krona! HEPP! HEPP!

Man vet att systemet är illa snickrat. Men man har ingen ambition att åtgärda trasiga system för då kommer svensken att visa sitt riktiga ansikte. Och det är ett elakt och fult ansikte som endast statsmakten, med kontrollerande regelverk, kan hålla i schack. Sjuka människor ska utmätas till benknotorna. Inte med syfte att vara elaka mot just dom. Utan i syfte att se till att de som fortfarande har muskler hålls "tama". Och för att smeka den renhåriga och genomgoda kreditmarknaden medhårs.

Som remissvar på Jan Ertsborns Insolvensutredning, byggd på långvarig obeståndserfarenhet genom Jans många uppdrag som advokat och konkursförvaltare, tydliggör Riksbanken sin, och många andras, inställning:

"En uppluckring av villkoren för skuldsanering riskerar dels öka låntagarnas riskvillighet och dels försämra kreditdisciplinen".

Så fortsätter statsapparaten sila mygg och svälja kameler.

Moderater i civilutskottets uppfattning om nödvändigheten i "balans" för sjuka, konkursade, fattiga personer och kreditmarknaden. Men tro för guds skull inte att det blir något bättre om vi byter ut Alliansen mot vänsterblocket. Systemet har snickrats av "många" färger under lång tid.

Tidningen Arbetaren med en föredömlig artikel om obestånd. Dvs inte det vanliga tjafset och krafset med hänvisning till fantasiprodukten "Lyxfällan" utan en journalist som bemödat sig att göra anständig research.

Inlägget är även publicerat på second opinion.

Vi kan väl hoppas?


//Ulrika

ulrika.ring@insolvensstockholm.se
tel 0702 98 59 41

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

fredag 21 maj 2010

Staten är god.

Sveriges Radio, P1 och programmet Tendens kör en programserige om Sverige och vår självbild. Jag rekommenderar alla att lyssna på inslagen. Länk. Tendens skriver om Temaveckan:

"Sverige - världsbäst på mänskliga rättigheter. Den självbilden lever många av oss svenskar med. Men stämmer den med verkligheten?
Nyligen granskades Sverige för första gången av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Idag är vi det land som fällts flest gånger av FN:s tortyrkommitté och alltfler människor i Sverige vänder sig till Europadomstolen.
Hur kan det komma sig? Och hur är svenska staten som motpart?"

Ja vad ska man säga... Tendens tar inte upp skulder som något enskilt ämne, man tar inte upp Kronofogden (staten) heller, men systemen är desamma och det som definitivt går att känna igen är strukturer och frustrationen. Jag tror man kan lyfta ur vilket "ämne" som helst och lägga dit, hemlöshet, evighetsgälderi, sjuk men nekas sjukersättning, företagare och skattemyndigheten... Det stämmer på alla. Strukturerna är desamma. Individens förtvivlan och ångest likaså.

Jag undrar så hur det blev såhär. Jag ser hur illa och hur kontraproduktiva vi blivit. Skattemyndigheten hålls med väktare, för att skydda arbetare i det allmännas tjänst (tjänstemännen) från medborgarna. Socialförvaltningarna runt om i landet sitter inlåsta, för att skydda arbetare i det allmännas tjänst (tjästemännen) från medborgarna. Kronofogdemyndigheten har lyckta dörrar för att skydda sina tjänstemän från medborgarna. Migrationsverket. Riksdagen. O.s.v. O.s.v. Jag tycker det ger en tydlig och klar bild av ett tydligt och klart MISSLYCKANDE. Det här är inget som vi kan säga Moderaterna, eller Alliansen åstadkommit. Det här är strukturer som vuxit fram under lång tid.

Sverige klappar sig ofta på axeln och säger att vi är så bra. Vi har en uppfattning om att vi, till skillnad från de andra "barbarerna", hålls med fungerande och generösa trygghetssystem. "Vi" - samhället, tar hand om de som har det värst och ingen ska lämnas utanför. Alla ska ha en chans. Och så jämför vi vår uppfattning om Sverige med vår uppfattning om andra länder. USA till exempel, ociviliserade vildar som avrättar personer med begåvninghandikapp. USCH! "VI" däremot, skulle aldrig göra något så groteskt. "VI" har insikt, kunskap och HJÄRTA. Italien med sin grottmänniska Berlusconi. USCH och SER inte Italienarna vilken kalabalik den mannen åstadkommer. Rättsröta! "VI" däremot. Vi har ordning och reda och våra riksdagledamöter argumenterar med munnen och inte nävarna. Våra medier är oberoende och rapporterar neutralt om vad ämne det månde vara.

Staten i Sverige är God. För att inte säga "Gud"...

Vår självbild av oss som kollektiv är att Svenska Staten är bra, rättvis. Den är god, tar goda beslut och gör goda saker. Den är så god och gör så goda saker att medborgarna inte behöver få stöd när det gäller överprövning av myndighetsbeslut. Blir du anklagad för ett brott får du en offentlig försvarare. Du ska skyddas av hemförsäkringen i andra mål (...och har alla en hemförsäkring..?). Men om du ska upp mot en myndighet som arbetar i det allmännas tjänst behöver du ingen hjälp. Eftersom staten är god så kan du tjafsa med dina överklaganden själv. Du har behandlats rätt och ska du överklaga ett beslut från Försäkringskassan, Kronofogden, Socialförvaltningen... så kan du göra det själv. Varför skulle du behöva stöd mot något gott? Förvaltningsmål, dvs myndighetsbeslut, behöver vi inte stötta medborgarna i. Du strider ju mot något gott..

Och eftersom det "Svenska allmänna" är så gott och när en person i det "goda" Sverige inte lyckas, så måste det vara individens fel! Staten är god och får du som individ inte ta del av "det goda Sverige" så måste INDIVIDEN gjort något fel. Staten är ju GOD! Om du är hemlös, så måste du gjort något fel, för vi har, till skillnad från hela övriga världen, en BRA socialförvaltning! Som HJÄLPER människor i nöd. En BRA socialförvaltning gör BRA saker och gör inte den BRA socialförvaltningen BRA saker för dig så måste det vara DITT tillkortakommande och DU som gjort fel. Och DU får då själv bära dina bördor. För här i Sverige är allt Gott.

Har du skulder, utan hem, gått i konkurs, fått betalningsanmärkningar, ingen sjukersättning, ska skickas tillbaka till ett land som hyllar tortyr... så får du skylla dig själv. Sverige är ett BRA land. I Sverige ska ALLA med. Om du inte är med, ja då beror det på att du själv valt att kliva av. Sverige är ett BRA land...

nu tycker jag att du ska lyssna på tendens.

//Ulrika
tel 0702 985941

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

torsdag 20 maj 2010

Åsså försöker man igen...

att sminka liket. Moderater i civilutskottet har kanske börjat förstå att man skrämmer bort röster inför valet. Om ni går till deras blogg, länk, så ser ni att alla inlägg som handlar om obestånd har mängder med kommentarer. Jag har kontakt med flertalet och kan säga att många, antagligen de flesta, som skriver kommetarer på moderaternas civiluskottsblogg är blå i själ och hjärta. Det är många där som nog aldrig lagt en enda röst på någon "röd gubbe". Men ingen säger sig någonsin mer rösta blått. Helt enkelt för att man är besviken på hur Moderaterna vuxit fast i skuldindustrins knä. Eller marionetter kanske man ska säga. Skuldindustrin är såta vänner med tjänstemännen på Kronofogdemydigheten, Kronofogdemydighetens tjänstemän fikar med justitiedepartementets tjänstemän, Justitiedepartementets tjänstemän frotterar sig med Finansdepartementets tjänstemän och Finansdepartementets tjänstemän sover med kreditmarknaden. Och så går man varandras ärenden. Och denna skara tjänstemän håller politikerna okunniga, för okunniga politiker kommer inte ändra på någon ordning. Helt enkelt för att politikerna, med några lysande undantag, exvis Jan Ertsborn (fp), Lennart Levi (c), Egon Frid (v), inte förstår vad som är problemet. Ignorance is bliss! Åtminstone för Skuldindustrin. Okunniga politiker ändrar inte på fel dom inte förstår.

Så gör (m)an då ett YTTERLIGARE försök att hävda att (m)an VISST VET och VISST GÖR något. Den nya konsumentkreditlagen som strax ska träda i kraft. Länk till det inlägget. Jag skrev en kommentar till det inlägget och lägger även ut det här. För bakgrund läs Moderater i Civilutskottet.

"*suck* Det här är som en enda hopplös saga utan slut. och det blir så tydligt att man inte har ambition, (eller kunskap?) om vad problemet är och utan insikt, kunskap och vilja att förändra det som är fel så kan det heller inte bli rätt.

Jag har kontakt med mängder av människor som ansökt, och beviljats, s.k. snabblån (SMS-lån). INGEN ENDA har tyckt att det varit en bra lösning på ett ekonomiskt problem men ALLA har behövt pengarna. Till bl.a. hyra, el, mat... INGEN ENDA har ansökt med lätt hjärta men ALLA har varit lättade när lånet gått igenom. För det har betytt att dom kunnat avvärja hemlöshet. Om det så varit 300 dagars ångerrätt på lånen så hade dom inte kunnat "ångra" sig. Helt enkelt för att dom inte haft "råd" att ångra sig.

När man måste vänta på exvis A-kassan i 15 veckor hamnar de flesta i en ekonomiskt hopplös situation. Och för att klargöra så är inte ekonomin i sig viktig, men ekonomin - i det samhälle vi lever i nu - möjliggör eller säkerställer ett hem, mat, kläder, el o.s.v. Utan ekonomi - ingen trygghet. När trygghetssystemen monteras ner, vilket inte på något sätt är enbart moderaternas fel, blir människor som behöver den tryggheten desperata och desperata människor tar desperata beslut. Att ansöka om ett SMS-lån är per definition en desperat åtgärd.

Det var lite om bakgrunden. (Det är för bedrövligt man ska måsta upplysa om grundläggande baskunskaper för de som sitter och trycker på ja eller nejknappen i riksdagen. men men...) Dvs gäldenärens bakgrund. Jag ställer nu frågorna, vad tror ni är bakgrunden till borgenärens beviljande till lån? Och vilken roll i det cyniska spelet tror ni Kronofogdens uppdrag har?

Så till det ni så glatt kallar "åtgärder". Att införa dessa nya konsumentkreditlagar kommer att spela noll och ingen roll. Skillnaden blir bara att beviljarna gör en "godkäd" kreditbedömning. Sedan lånar dom ut pengar på precis samma sätt som tidigare. Vad har ni infört för kosekvenser för lånebeviljarna? Inga som helst. Man behöver endast omstrukturera sina rutiner en anings sen är det bara att tuffa på och hiva in sina ambitioner att tjäna pengar till kronofogden och så utför statliga tjänstemän det smutsiga arbetet att stödja dessa cyniska men rationella företag. Det finns en tydlig och klar struktur bakom dessa företag. Det är en stor tjock enorm elefant i rummet men ingen vill tala om den. Problemet har endast en lösning. Strukturera om de statliga tjänstemännens uppdrag. Strama åt vad kronofogden ska utmäta och vad man inte ska utmäta. Och vips är problemet borta. Det är som sagt rationella företag som tar rationella beslut. Deras uppdrag är att tjäna pengar, och utan statligt stöd med indrivning kommer förlusterna att bli just förluster och DET går emot deras ambitioner. Om dryga året kommer vi ha sett effekterna av den nya konsumentkreditlagen. Risken är överhängande att jag kan gå in här på bloggen och skriva "vad var det jag sa!"

Åtgärda problemet. Sluta sminka liket."

//Ulrika


Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag 19 maj 2010

Ett lågvattenmärke av moderaterna

Inkassobolaget Intrum Justitia har publicerat en undersökning som visar att avskrivningen av skulder nått rekordnivå i Sverige under 2009. Denna refereras okritiskt och okommenterat av moderaterna i civilutskottet på deras blogg, länk till inlägget. På denna blogg skrivs om ditten och datten, men det enda som fått läsarnas reaktioner - mängder av inlägg - är frågor om skuldsättning och obestånd, där moderaterna anammat inkassobolagens syn på människors möjligheter till ekonomisk rehabilitering. Inkassobolagen (och därmed moderaterna) anser att alla förbättringar av möjligheterna till ekonomisk rehabilitering kommer att ruinera folks betalningsmoral, och innebära att kreditgivningen i Sverige stramas åt rejält till skada för hela samhället. Intrums undersökning kan synas underbygga denna uppfattning, och det är därför det är så bedrövligt falskt och provocerande att moderaterna okritiskt för den till torgs på sin egen blogg.

Undersökningen säger att 2,1 % av skulderna, motsvarande nära 68 miljarder kronor, avskrevs i Sverige 2009, en "dramatisk" ökning med 31% från året innan och jämförbar med hela värdens bistånd till de jordbävningsdrabbade på Haiti under tre år. Samt att 31% av svenska företag känner av att bankerna stramat åt kreditgivningen. Alltså; synbarligen har betalningsmoralen försämrats "dramatiskt", och kreditgivningen stramats åt, precis som moderaterna sagt, och dessutom på bekostnad av stackars jordbävningsdrabbade människor.

Det är bara det att de 68 miljarderna till absoluta huvuddelen handlar om krediter företag emellan och till Baltikum, Ukraina m.m., och inte har ett skvatt med möjligheterna till ekonomisk rehabilitering för fysiska personer i Sverige att göra. Snacka om att lägga ut dimridåer!

Jag tycker moderaterna ska fråga sina vänner inkassobolagen hur stora kreditförlusterna på krediter till vanligt folk är, och sedan jämföra dem med de 68 miljarderna. Så att vi får se vilka de verkliga bovarna är när det gäller betalningsmoral och kreditåtstramning. Det är i alla fall inte förbättringar för folk med behov av ekonomisk rehabilitering, för några sådana förbättringar har vi hittills inte sett röken av.

Sluta försöka blanda bort korten!

/ Per A

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag 18 maj 2010

Fattiga Riddares önskelista

Alla, som har tittat in på den här bloggen, borde inse vilka problem obeståndspolitiken i Sverige ställer till med. Hundratusentals människor mår uruselt dåligt och det kostar samhället - oss alla - mångmiljardbelopp. INGEN tjänar på detta förutom inkassoindustrin.

Varför GÖRS ingenting? Det finns ju kloka och insatta människor som kommit med massor av förslag på hur situationen kan förbättras. Utan att göra anspråk på att vi lyckats samla ihop alla goda förslag, kommer här en lista på åtgärder, stora som små, som skulle innebära att mängder av passiviserade människor åter skulle kunna leva anständiga och produktiva liv.

Förebyggande åtgärder

Regler för kreditgivning
- I alla avtal, som innebär kreditgivning, ska det tydligt och med kreditansökarens underskrift framgå både kostnaden/betalningen för krediten per uppbörd (t.ex. månadskostnaden) och den totala kreditkostnaden/återbetalningen, för att krediten ska kunna bli föremål för exekutiva indrivningsåtgärder
- All kreditgivning som inte föregåtts av dokumenterad kreditvärdighetsundersökning, alternativt där kreditvärdighetsundersökningen inte tydligt utvisat kreditansökarens möjligheter att återbetala krediten, ska inte kunna bli föremål för exekutiva indrivningsåtgärder

Preskriptionstider olika skulder
- Alla skulder preskriberas 15 år efter att de förfallit till betalning
- Alla skulder som varit föremål för indrivningsåtgärd, t.ex. betalningsföreläggande, preskriberas 10 år efter indrivningsåtgärden, dock senast 15 år efter att de förfallit till betalning

Preskriptionsavbrott
- Preskriptionsavbrott ska endast beviljas av domstol efter ansökan av borgenären, om denne kan visa att gäldenären kunnat betala men ej velat, undanhållit sig exekutiva åtgärder eller på annat sätt otillbörligen undanhållit sig betalning

Pant enbart i realsäkerhet
- Kredit för förvärv av eller mot säkerhet i realtillgång (t.ex. fastighet, bil etc.) ska endast kunna säkerställas genom pant i själva realtillgången. Eventuell återstående skuld efter avyttring av panten/realtillgången ska ej kunna bli föremål för exekutiva indrivningsåtgärder

Jämnare riskfördelning borgenär/gäldenär
- Gäldenär ska i domstol kunna befrias från del av sin skuld som domstolen fastställer, om han kan visa att han dels inte kan återbetala skulden, dels att oförmågan till återbetalning är uppkommen av anledning som varken han eller borgenären kunnat förutse vid kreditgivningen

Behandling av personer på obestånd

Förbehållsbeloppets storlek
- Förbehållsbeloppen ökas så att gäldenären kan leva ett drägligt liv med marginal. Vid fastställande av förbehållsbeloppet ska hänsyn tas till skuldens art och förhållandena kring skuldens uppkomst

Förbehåll för kostnader umgängesbarn
- Umgängesförälder tillåts förbehålla sig utmätningsfritt belopp för umgänge med sitt/sina barn

Förbehåll för underhållskostnader
- Underhållsskyldig förälder tillåts förbehålla sig underhållsbeloppet, även om detta utbetalas via försäkringskassan

Hembud vid försäljning fordringar
- Borgenär, som avser försälja sin fordran till annan, ska ha skyldighet att erbjuda gäldenären att lösa sin skuld till samma belopp som annan är villig att betala

Avräkning betalningar kapital före ränta
- Avbetalningar från gäldenären ska i första hand avräknas mot kapitalbeloppet

Kronofogdemyndighetens uppdrag

Undantag för vissa krediter från exekutiv åtgärd
- Skulder som hänför sig till krediter givna utan tydligt angivande av periodvisa och totala betalningar för krediten, eller utan dokumenterad kreditvärdighetsundersökning som utvisar kreditansökarens återbetalningsförmåga, eller avser restskuld för avyttrad realtillgång där värdet av realtillgången inte täckt skulden, ska inte kunna bli föremål för exekutiv indrivningsåtgärd

Räntetak
- Ränteuttaget på fordran föremål för exekutiv indrivningsåtgärd ska maximeras till diskonto (Riksbankens referensränta) plus 5%

Tidsgräns för indrivning
- Indrivningsåtgärd för enskild skuld får enbart verkställas under maximalt fem år

Riktighetsbedömning av KRM
- KRM ska ha skyldighet att förvissa sig en fordrans riktighet före verkställande av exekutiv åtgärd

Beloppsgräns för utmätning
- Utmätning av fast egendom får endast ske för skuld överstigande ett basbelopp

Vägen ur obestånd

Skuldsaneringstid
- Skuldsaneringstiden fastställs till tre år

Incitament att öka inkomster - få behålla en del utöver förbehållsbelopp
- Gäldenär, föremål för löneutmätning, får behålla 50% av inkomstökningar under utmätningsperioden

Incitament att minska utgifter - få behålla en del av minskade förbehållskostnader
- Gäldenär, föremål för löneutmätning, får behålla 50% av kostnadsminskningar under utmätningsperioden, t.ex. minskade boendekostnader

Skuldavskrivning efter konkurs
- Gäldenär, som försätts i konkurs efter ansökan av borgenär, befrias från de skulder som eventuellt kvarstår efter försäljning av gäldenärens tillgångar

Vi kommer framöver att motivera och diskutera vart och ett av de här förslagen här på bloggen, och vi tar gärna emot synpunkter och kompletteringar till vår "önskelista". Vi vet redan nu att inkassoindustrin och många kreditgivare kommer att hävda att vartenda ett av förslagen kommer att innebära total kollaps av både allas betalningsmoral och hela kreditmarknaden, vilket vi också kommer att analysera sanningshalten av.

/ Per A

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

torsdag 6 maj 2010

Lite ditt och datt.

Jag vet inte riktigt var jag ska börja idag.

Igår träffade jag och Per Ahlin 3 centerpartister. Lennart Levi, professor emeritus i stressforskning - bl.a. startat stressforskningsinstitutet, Kenneth Johansson, socialutskottets ordförande, och Lennart Pettersson, civilutskottet. Ämnet var givet så det utgår jag från att jag inte behöver presentera...

Det var ett trevligt möte och att Lennart Levi förstår den stress, och framförallt vad en långvarig negativ stress innebär, stod förstås snabbt klart. Han är som sagt "Professor i stress". Lennart Levi sa något väldigt klokt på mötet. Med utgångspunkt för den som lever med långvarig ekonomisk stress menade han att vi framförallt måste hitta ett förhållningssätt som gör att människor inte utmäts så att dom blir en belastning för samhället. En rationell inställning. Som räcker långt. Det är precis tillräckligt att man tar en sådan position, att inte utmäta människor så dom blir en belastning för samhället. Skulle justitiedepartementet ta det som riktmärke skulle allt ordna upp sig. Att inte utmäta människor så dom blir en belastning för samhället.

Alldeles uppenbart så har Jan Ertsborn stöd av centern i att man inte är helt nöjd med det sista budet som lagts i förslag till skuldsanering. Man har skalat av och skurit ned Insolvensutredningens förslag till ett minimum. Så på den punkten tror jag att vi inte sett sista meningen skrivas. Åtminstone hoppas jag det. Det tycker jag var positivt. Det verkar som det partiet som har lägst insikt i problemet är de som försöker hitta en lösning, dvs Moderaterna.

Å andra sidan så tror jag att Lennart Pettersson har rätt när han säger att obestånd till stor del är en departementsfråga. Dvs att justitiedepartementet styr skutan. Min kommentar är att man kanske skulle byta ut den "Kaptenen", för just nu - och sedan en tid tillbaka - så går det inte så vidare värst bra... Då tänker jag på den herrelösa båten "Obestånd" som med sovande Kapten försöker ta sig fram på egen maskin i ett "hela havet stormar"... Det finns enskilda ledamöter med klarsynthet och insikt men själva detaljfrågorna i obeståndspolitiken och hur den utformats är nog till största delen ett resultat av ett samarbete mellan Justitiedepartementet och Kronofogden. Jag tror att många förstår att obestånd är ett problem, att det är ett problem att inte fler beviljas ekonomisk rehabilitering (skuldsanering) och att det är ett problem att Sverige har så restriktiv inställning, men jag tror att det är svårt att till fullo förstå vad politiken som förs innebär. Men vi jobbar på att dela med oss av den massiva kunskap som börjar finnas.

Lennart Levi och Kenneth Johansson har skrivit en debattartikel tillsammans med Richard Ahlström, Docent i psykologi Mittuniversitetet Östersund, som dom fick publicerade i SVD Brännpunkt den 6 april i år. Länk till artikeln. Richard Ahlström är handledare åt Mattias Savemark, som forskar kring överskuldsättning på Mittuniversitetet Östersund. Han, Mattias, eller dom, Mattias och Richard kommer med en rapport i höst om skuldsanering. Vad jag förstår så är det en omfattande och unik partsoberoende djupstudie i skuldsanering, med ambition att undersöka skuldsaneringsinstitutets rehabiliterande effekt. Skuldsanering har en strävan att återföra människor till en fungerande ekonomi och just rehabiliteringen är ett stort inslag. Det är inte helt säkert att siffrorna kommer att bli helt tilltalande... Jag har en föraning om att det inte finns så mycket rehabiliterande i Skuldsanering. Inte därför att det inte behövs eller borde finnas, utan för att lagstiftningen inte möter verkligheten.

Vilket då för mig in på ytterligare ett smått men inte så gott sidospår. Mattias Savemark skrev i sin tur en utmärkt artikel om skuldsanering som publicerades i olika tidningar och bl.a i Dagens Industri. En kopia av artikeln hittar du här, länk. Katarina Brännström har så skrivit ett långt ifrån lika utmärkt svar, länk till Moderater i Civilutskottet. Kommentera allt du kan och orkar. För inte tycker du väl att det man lyckades komma fram till efter 1,5 års utredning och drygt 550 dagars förvirrat kliande i hårbotten kan kallas för "förbättringar"? Även Katarina har lyckats få in ordet "balans" i sitt resonemang. Det står mer saker där och när man läser är det lätt att tappa hakan. Skriv kommentarer. Vad vi tycker om skuldsaneringstummen det bidde hittar du här, länk till remissvaret.

En person hade igår en mailväxling med Katarina Brännström. Katarina fortsätter hävda att hon har en väl underbyggd erfarenhet. Jag vet inte vad jag ska säga... Ni får läsa själva. Ett utdrag ur den kommunikationen. Katarina upprepar:

"Jag har gått i borgen och hjälpt en anhörig med lån före skuldsaneringslagen. Har hjälpt flera personer med ekonomiska problem att reda ut sina problem och till och med pryat hos en skuldrådgivare. Har dessutom jobbat på bank, suttit i socialnämnd många år samt i Kronofogdemyndighetens styrelse och varit nämndeman i Kammarrätten och har på ett påtagligt sätt sett problemen. Jag är en empatisk person som bryr mig!" Hepp!

Vi sitter just nu och skriver ihop ett dokument som centern efterfrågade. Ett dokument med våra förslag till vad som behöver göras för att Sverige ska få ordning på obeståndsproblemet. Och problemet med att överskuldsatta av staten försätts i ett trångt ekonomiskt frihetsberövande så till den milda grad att människor går sönder och blir en belastning för samhället. För trots allt så är medborgarna det absolut starkaste kortet Sverige har. Och Sverige behöver ha alla resurser tillgängliga. Inte utestängda. Mer om det när dokumentet är klart. Det blir nog inte komplett, jag tror att vi kommer behöva fundera många varv fram och tillbaka, men det blir ett första dokument att kanske så småningom utveckla vidare? Vi lägger ut det när det är klart.

Så, nu tycker jag du ska läsa lite mer om mer eller mindre samma sak.
Dwight
Ljuramannen
Anyday now
Obestånd
Fattig Riddare i Stockholm
Noll Koll

¨
//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se
tel 0702 98 59 41

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

pingat på intressant och twingly.