lördag 29 augusti 2009

Tusentals klarar inte sina bolån

...skriver SVD idag i en ganska bra artikel om Kronofogden och verkställighetens uppdrag. Jag tycker det är positivt att processägaren enligt artikeln ställer sig tveksam till hur tvångsförsäljning idag genomförs, att om exekutiv auktion fick andra mer marknadsliknande försäljningsmöjligheter skulle man också kunna få ut mer pengar och fler fick färre bekymmer.

Jag tycker det är galet att man idag tvingar människor ut på gatan och det till reapriser på fastigheter. När Kronofogden utmäter och säljer ska man inte kunna placera det under rubriken "FYND" eller "KLIPP". (E24. Metro. Aftonbladet. Privata affärer.) Det är bara att googla på "fynda hos Kronfogden" så ser vi att tragedin bakom en havererad ekonomi ofta marknadsförs som "fynd eller klipp".

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.
Läs även andra bloggares åsikter om ,

Myndighetskultur igen.

Länder är som stora kollektiv. Många människor tillsammans bygger upp olika funktioner som ska underlätta tillvaron för alla. Ex gemensam sjukvård, vägar, ordningsmakt, skola o.s.v. För att finansiera dessa smarta lösningar betalar man skatt. Och så anställer kollektivet ett antal personer som ska administrera kollektivet, och ett antal andra människor som ska besluta. Hur än landet uppstod så är det ungefär det som kommer ut i slutänden.

Så har man ett system, som Sveriges, med medborgare, statliga, kommunala och landstingsanställda tjänstemän och beslutsfattare. Och i ett land, som Sverige, har man ett ganska väl genomtänkt system. Som - hur man nu lyckats med det - inte är lika väl fungerande.

Jag fick igår höra en ny häpnadsväckande historia. En person har ett framgångsrikt företag. Inte stort men fungerande och lönsamt. Han sköter sin bokföring via en bokföringsfirma. År efter år sköts allt exemplariskt. Men så får han svårt att nå den som sköter bokföringen. Papper och påminnelser om olika saker ramlar in och han ringer så till SKM för att förklara att han faktiskt inte får tag på bokföringsfirman. Då får han veta att hon är mördad. Hennes arbetsplats - där alla hans papper finns - är numer en avstängd brottsplats i en brottsutredning. Han blir förstås förskräckt men samtalet slutar med att han får uppskov på det han behöver uppskov för. Så långt så väl.

Så får han en påminnelse från en annan statlig myndighet. Något skulle varit betalt/inlämnat någongång och nu kostar det honom 5 000 kr. Han ringer myndigheten och förklarar att han kan inte producera det dom behöver JUST NU för platsen där hans papper ligger är en BROTTSPLATS, kvinnan som skulle sköta detta åt honom är MÖRDAD. Tjänstemannen tycker att det naturligtvis är beklagligt, men nu har mannen "gått över tiden", tjänstemannen har sina regler och " - 5 000 kr TACK!"

Försäkringskassan. En ung man får en aggressiv form av cancer. Sjukvården hittar varken bot eller behandling och efter bara 8 - 9 mån får han beskedet om att ingen behandling fungerar och nu är det bara palliativt, dvs lindra och trösta, som finns kvar. Prognosen ligger på 1 - 3 mån kvar att leva. Då vaknar FK. Han får ett samtal där en tjänsteman vill kalla honom på ett möte där man ska diskutera hans arbetskapacitet...

Domstolarna. Beslut som statliga och kommunala tjänstemän tar kan överklagas och prövas då i domstol. Domstolens beslut kan i sin tur också överklagas och då ska hovrätten besluta om sk. resning, dvs ska man ta upp fallet eller inte. Om en privatperson överklagar har han/hon 5,5 % chans att få resning, om myndigheten överklagar är chansen 81,5 % enligt SR Västerbotten. SRs undersökning gällde FKbeslut men vår erfarenhet är att det är i princip likadant vilken myndighet du än tampas med.

Statliga tjänstemän på Kronofogden tar beslut om att sälja en persons hem på exekutiv auktion för att reglera en skuld på 256 kr.

Så här kan jag, och många med mig, fortsätta en lååång stund. Rabbla den ena vansinniga historien efter den andra. A-kassan, polisen, migrationsverket, Kronofogden, skatteverket, kommunala socialförvaltningar, försäkringskassan...

Alla dessa tjänster finns för att de som bor i Sverige ska ha ett så enkelt och bra ordnat liv som möjligt. Tjänstemän som ska se till att olika samhällsfunktioner fungerar, i samhällets tjänst, och fungera så smidigt som möjligt för att livet ska bli så bra, enkelt och tryggt som möjligt. Ansatsen är utmärkt men så stupar det på dumhet och oförmåga att tänka logiskt och rationellt.

Det kostar MÄNGDER med pengar, skattepengar, för att upprätthålla dessa system. Mängder. Multum. Enorma pengar. Den offentliga sektorn har på något vis lyckats vända det positiva i att ha medborgare till att se dessa som något nödvändigt ont som man måste motarbeta. Varför? När man ser/hör/läser om alla som far illa i ett system som är tänkt att skapa ordning för att underlätta så blir man förskräckt. Det kan inte vara meningen att det ska vara så här. Och ovanpå alltihopa sitter en hoper tjänstemän och tjurar för dom inte kan förstå varför deras arbetsinsats/verksamhet inte uppskattas av samhället.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 25 augusti 2009

Stöd för dig som är skuldsatt

Det finns olika former av kunskapsstöd för den som är skuldsatt. Vi listar de vi känner till här. Har du fler på lager hör av dig! info@insolvensstockholm.se

Kommunal budget och skuldrådgivning, BuS
Din kommun har skyldighet att erbjuda dig budget och skuldrådgivning (BuS). Om du inte vet hur du ska hitta honom/henne kan du söka på konsumentverket, direktlänk. BuS är ett kommunalt stöd dit du kan vända dig för att få hjälp. En del tror att det är BuS som beslutar om skuldsanering, det är fel, det är Kronofogdens skuldsaneringsteam som beslutar om skuldsanering, ingen annan. Man behöver inte stå i kö till BuS för att söka skuldsanering. Fylla i blanketten kan du alldeles utmärkt klara själv. Du hittar blanketter på Kronofogdens hemsida. Information om hur du söker skuldsanering hittar du också på vår hemsida.

Problemet med kommunens stöd för överskuldsatta är att det ofta är lång väntetid... Om du kvalificerar dig för skuldsanering bör du raskt skicka in din ansökan själv och inte sitta och vänta på att få hjälp. Du kan kontakta oss, info@insolvensstockholm.se för att få hjälp.

Insolvensföreningarna
Insolvensföreningarna arbetar för att organisera överskuldsatta. Det betyder att istället för att alla sitter själva och försöker hantera sin situation så kommer många tillsammans att bli starkare, smartare och bättre rustade i kunskap för att möta sina svårigheter. "United we stand, devided we fall" ungefär.

Familjeslanten
I Gävle och Sandviken finns en förening som heter Familjeslanten. Familjeslanten finns också i Sandviken. Familjeslanten har ekonomisk rådgivning för de som bor i närheten. De fungerar som ett lokalt föreningsalternativ till BuS (Budget och skuldrådgivarna).

Forum för rådgivning
Det finns olika forum där människor med samma erfarenheter samlas och byter kunskap, ställer frågor och får råd.

insolvens forum. Ett diskussionsforum inom Insolvensföreningarna. Du hittar information om hur du registrerar dig på forumet.

Nätverket Fattiga Riddare. Är ett kunskapsnätverk.

Vi vet inte av så många bloggar ännu som rör överskuldsättning. Om du känner till någon får du gärna höra av dig.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.

måndag 24 augusti 2009

Myndighetskultur

Enligt GP uttrycker sig en tjänsteman på Kronofogdens kundcenter en oro för att skuldsanering, om det blir en lättnad i krav, kommer att bli för tillgängligt och riskerar missbruk "av kriminella". Enligt samma artikel uttalar sig processägaren för skuldsaneringen att deras erfarenhet är att lättnader behövs och är välkomna. Något också Insolvensutredningen kom fram till.

Det här tycker jag är ganska signifikant för Kronofogden och inte så lite intressant. Vilka har bäst och störst erfarenhet av just skuldsanering? Jo skuldsaneringen inom Kronofogden. Vilka har störts kontaktyta mot gäldenärskollektivet? Troligen verkställigheten. Därefter? Antagligen kundtjänst.

Verkställigheten förhåller sig iskall till gäldenärskollektivet. Man tar ex beslut om exekutiv auktion för en skuld på 256 kr. Det kan nog alla hålla med om att, rätt eller orätt, så är det iskallt av en statlig myndighet att ställa sig beredda att med tvångsåtgärder lämna ett hushåll på gatan för 256 kr. Och nu verkar också kundtjänst sälla sig till de som inte riktigt förstått hur landet ligger för en gäldenär i allmänhet och en evighetsgäldenär i synnerhet. Och det här är inte bra. De som har flest kontakter med gäldenärskollektivet ger uttryck för en hård och insiktslös gäldenärsinställning.

Kronofogden är uppbyggt på ett lite speciellt sätt. Det är olika "processer" (process enligt synonymer.se =
1 förlopp, utvecklingsgång, utveckling, skeende, skede, bearbetning 2 rättegång, rättssak, rättstvist, mål) där varje enskild process är som en egen enhet som styr sig själva. Längst upp i hierarkin sitter Rikskronofogden med egen stab men hur mycket "makt" och påverkan hon har över de olika processerna har jag inte riktigt klurat ut. Varje process tar egna beslut och egna direktiv, meddelanden o.s.v.

Hursomhelst, processerna framstår för mig som egna "autonoma" verksamheter. Lite grann som "vattentäta skott". (Det finns väldigt låg kunskap om något annat än den egna verksamheten hos ex. verkställigheten.) Och med så lite kontakt mellan de olika verksamheterna kommer naturligtvis varje process eller enhet att arbeta fram en egen myndighetskultur där man formar en egen policy, inställning och förhållningssätt kring just deras verksamhet.
(Jag tror vi har skrivit ett brev till myndigheten om detta, ska se om jag hittar det och kan lägga ut det här på bloggen.) Och det blir också något häpnadsväckande hur olika processers företrädare uttalar sig i media sig kring gäldenären och dennes situation. Allt till synes beroende på vilken process man arbetar i.

Till kundtjänst: Läs er myndighets egen rapport om gäldenären. Den kom ut jan 2008 (alltså snart 2 år sedan!) och heter "Alla vill göra rätt för sig" och beskriver på ett mycket bra sätt en verklighet vi gärna ser att ni tar till er. Och åt er.

Så återknyter jag till kunskaps- och inställningsfrågan igen. Notera att tjänstemannen på kundtjänst uttalar, enligt artikeln, en oro för att, "
Brottslingar, till exempel, som är skyldiga skadestånd eller folk med konsumtionsskulder", ska beviljas skuldsanering. Det är igen anmärkningsvärt att en företrädare för Kronofogden uttrycker sig så. Konsumtion är ungefär lika med ett beviljat ICA-kort, en soffa beviljad för avbetalning, eller ett beviljat konto på Ellos. Allt beviljat av fordringsägaren och det med full kunskap om gäldenärens ekonomi.

P
rocessägaren talar om "Överkonsumtion", dvs om du handlat hej vilt och ÖVERKONSUMERAT olika kreditformer och avtal.

De som konsumerat är också de som lagstiftaren avser ska beviljas skuldsanering. De som ÖVERKONSUMERAT behöver vänta lite längre, ha en bättre och trovärdigare förklaring till sin överkonsumtion och kanske måste bevisa att dom ändrat sina mönster INNAN dom får en skuldsanering beviljad.

Det ÄR skillnad i kunskap och inställning beroende på vilken process man arbetar inom.
Konsumtion är något även tjänstemännen på Kronofogden använder sig av. Om dom inte bor i tält på allmänningen i någon stad och äter löv och gräs vill säga. Hur i hela friden äter du middag utan att konsumera? Om du har ett ICA-kort och inte klarat avbetala för maten så har du en konsumtionsskuld.

Att delar av myndigheten har så låg insikt och så dålig kunskap är anmärkningsvärt. Begrepp, och hur man använder begrepp, diskuteras oavbrutet på nyhetsredaktioner, kanske vore något att ta efter för myndigheten?

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

fredag 21 augusti 2009

Nu till något helt annat.

Först en artikel om SMS-lån på Second Opinion. Det är ungefär det gamla vanliga som står där. Men det tål nog att upprepas.

Här kommer då det som är "något helt annat". En "musikvideo" om Kronofogden som jag hittade häromdagen. Fasligt vad man hittar mycket när man googlar på Kronofogden. Märkligt.//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.
Läs även andra bloggares åsikter om ,

torsdag 20 augusti 2009

Skrik och panik

igen om dessa SMS-lån. SMS-lån som inte kan betalas - eller som vi föredrar att uttrycka oss "som beviljats felaktigt" - fortsätter att strömma in till Kronofogden för betalningsassistans. Idag fler än igår men antagligen färre än imorgon.

Och Kronofogden utmäter. Kronofogden får in ärendet och så är klappjakten på gäldenären i full kareta. SMS-låneföretaget lutar sig, under tiden, lugnt tillbaka, beviljar fler SMS-lån som dom vet inte kommer kunna återbetalas och förbereder blanketten för nästa misslyckade lån som ska skickas in till KFM för att få statlig betalningsassistans.

Det är helt otroligt! Antingen får SMS-låneföretagen klara sig själva, helt utan Kronofogdens hjälp, eller så måste vi sluta ondgöra oss över SMS-lånen. vi kan inte å ena sidan skicka statliga tjänstemän som ska driva in dessa lån åt företagen å andra sidan bli rödbetsfärgade i ansiktet av ilska över att det FINNS sms-lån med 2 230 % ränta. Herregud vi skickar ju fogdar att STÖTTA och SÄKERSTÄLLA att företagen få betalt! Ränta, avgifter och allt. Då kan vi väl ändå inte förfasa oss över att fenomenet SMS-lån existerar?

Man kan inte skita och hålla igen samtidigt.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly
Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Artikel på second opinion.

tisdag 18 augusti 2009

Betalningsmoralen igen.

Sverige har ett problem med att mängden människor som har betalningsproblem växer. Ansökningar om betalningsförelägganden ökar ständigt hos Kronofogden. Och det kanske inte är så konstigt, dels håller några företag en mycket aggressiv marknadsföringslinje och dels har vi en pågående lågkonjunktur. Vi behöver bara slå på tv, öppna tidningen eller lyssna på radion så hör vi ex. stora kommunikationsföretag erbjuda "gratis" bredband eller stora elektronikkedjor uppmuntra till avbetalningsköp som binder upp dina pengar under en lång tid framöver. "Hem nu. Betala senare."

Och det är antagligen dumt för en del människor att ansöka om avbetalningsköp. Genom Kronofogdens ökande betalningsförelägganden vet vi att många misslyckas. Köpen har inte kunnat betalas och blir ärenden hos Kronofogden. Media rapporterar ständigt om problemet och Kronofogden presenterar regelbundet statistik.

Men företagen som erbjuder dessa "fördelaktiga" köp, vilket ansvar faller på dessa? Det är en lukrativ bransch som har skapats. Företagen tjänar pengar även på avtal/krediter som inte fullföljs. Om Kronofogden ska läxa upp kreditansökaren, vem läxar upp kreditbeviljaren? Svaret är INGEN. De företag som beviljat lån, krediter och avtal på alltför lösa boliner får ingen uppsträckning överhuvudtaget. För företaget innebär det bara att man vid bokslutet ska stämma av om prognosen för "kreditförluster" stämmer överens med utfallet.

Några företag får en "dålig stämpel" av media, ex SMS-låneföretagen, men i övrigt händer ingenting. Ansvaret för dåliga kreditgivningar läggs enbart på konsumenten. Kronofogden går företagens ärenden och säkerställer att konsumenten fullföljer avtal som ingåtts. Ex. SMS-lån. En kreditform jag tror kammar hem få lovord.

Så hur får vi då en bättre och mer "sund" kreditgivning? Tja varför inte göra som i andra länder? Lämna problemet till handlare och köpare att lösa. Här i Sverige är man rädd för att om inte svenska kreditinstitut och företag har Kronofogden i ryggen så kommer kreditgivningen att strypas och Sverige kommer att lida syredöden. Och att allmänheten förfaller till ekonomiskt moras.

Systemet med Verkställighet och indrivning som vi designat det i Sverige är ett korkat system som skapar mer problem än det löser. Ett system som skapar stora problem och kostar enorma pengar och som utnyttjas av företag i jakt på vinster måste väl anses vara en felkonstruktion?

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.

Att få en skuld fastställd och indriven, hur gör du?

För att få en skuld indriven måste du gå via KFM. KFM har bra information på sin hemsida hur du går tillväga.

KFM - vill få betalt hur gör jag?

Du ska lämna in ansökan om betalningsföreläggande. Länk till blanketten. Avgiften för att få ett ärende fastställt är 600 kr. På blanketten ska du skriva lite saker ex. ditt namn, vem som är skyldig dig pengar o.s.v.

Det finns en ruta där du ska uppge vad skulden avser. Där kan du skriva handlån, eller privatlån eller bara lån.

Sedan ska blanketten skickas in till KFM, adressen hittar du på KFMs hemsida.

Efter det skickar KFM summarisk process ut ett betalningsföreläggande till den som är skyldig pengar. Det ska han/hon skriva under och skicka in. Det betyder att skulden accepteras av den som är skyldig pengar. Du behöver inte ha några övriga papper skrivna på skulden, det räcker med muntligt avtal.

Har du redan löneutmätning och inga statliga skulder så börjar det då ticka in pengar på "den nya borgenärens" konto. Varje månad ska KFM proportionerligt sätta in pengar till alla som vill få betalt av dig. Alltså även den familjemedlem, sambo, vän m.m som nu sällat sig till borgenärsskaran.

Har du statliga skulder kommer dessa att betalas först. Dvs innan någon annan borgenär får utdelning så ska alla statliga skulder betalas först.

Många frågar ofta om samboskap och hur en skuldsatts ekonomi kommer att påverka den andra parten i ett samboskap. Svaret är att det påverkar ganska mycket. Men har ni varit tillsammans ett tag så är det kanske så att den som är skuldfri kanske skjutit till pengar med jämna mellanrum? Ni kanske går på bio och den skuldfria betalar, eller på restaurang och den som inte har skulder betalar, eller tom åkt utomlands? Räkna ihop hur mycket det kan röra sig om och lägg skulden 4 - 5 år sedan (ingen vet hur länge ni känt varandra) lägg på en ränta som motsvarar inkassobranschens, ex 34 %, så kommer - som vi alla vet - skulden med kapital och ränta att vara större än man kan tro.

Sedan kan ni luta er tillbaka och få er "skatteåterbäring". Månad för månad tickar det in ett litet bidrag från KFM till den gemensamma kassan, och jag tror inte att det kommer att göra ont... Trots allt så kostar det pengar att leva med en skuldsatt. På det här sättet kostar det lite mindre. Kom överens om att omvandla gåvor till lån, lämna in för indrivning och få en mindre besvärlig tillvaro.

Om ni sedan skulle bli ovänner eller flytta ifrån varandra eller något annat händer, då skickar du - den som är skyldig pengar - in ett brev till KFM. Där skriver du att det finns hinder för verkställighet. Då blir det borgenären som ska producera papper och om ni har ett muntligt avtal så finns inga papper och skulden upphör därmed att drivas in.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.

Klargörande

Vi har redan fått en del respons på inlägget nedan. Både positiva hejarop och indignerade tillmälen.

1. Vi ser helst att hela UB får en ansiktslyftning. Att KFM verkställigheten får uppdraget att ställa krav på borgenären vad gäller skulder som ska drivas in. En sådan översyn är dock långt borta. Verkställigheten har gjort en egen liten rapport, kanske i samråd med justitiedepartementet -spekulation - där man vill förändra några saker. Vi kommer skriva mer om den rapporten senare.
2. Vi tror INTE att alla tjänstemän på verkställigheten är gäldenärsovänliga. Men vi vet att systemet som sådant är gäldenärsovänligt, eller gäldenärsfrämmande. Det kanske inte är borgenärsvänligt heller - även om det från vår synvinkel ser så ut - men vad som är ett faktum är att skuldfrågan ofta handlar om ett företag och en individ. Att i det läget inte utgöra en maktutjämnande faktor blir ungefär samma som att stötta den starkare parten, dvs företaget.
Vi tror inte heller att systemet egentligen är byggt för just dig som sitter "i skiten". Att ditt liv går åt pipan är nog bara en tråkig konsekvens av KFM verkställighetens riktiga uppgift: Att lära allmänheten vad som händer om man inte betalar. Alltså på något underligt sätt upprätthålla en betalningsmoral hos gemene man. I den processen, att upprätthålla en betalningsmoral, skor sig företag och små människor blir krossade.
3. Vad gäller "det moraliska" så kan vi säga att den biten måste ligga hos varje enskild person. Vi kan endast informera om vad man kan göra. Skjuter någon till pengar till en gäldenär kan man istället för gåva göra det som ett lån, ett lån som inte betalas tillbaka och som då går till indrivning via KFM. Om någon fabricerar skulder så får det stå för den personen. Vi varken uppmuntrar eller avråder. Vi informerar.

Vi har funderat på detta med privata skulder ett tag. Men har nu valt att gå ut och informera då vi anser att när tjänstemän i statlig tjänst, via lagstiftning man själva beställt, ens överväger att ställa någon hemlös för 256 kr finns inget hinder för att informera om hur gäldenären kan minska sitt lidande genom att använda lagstiftningen. Som systemet med verkställighet idag fungerar finns ingen grund för gäldenären att hållas med "moral". Det är nämligen ingen annan som hålls med såna omoderna saker.

Så, if you can´t beat them, join them!

//Ulrika RingLänk
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.

måndag 17 augusti 2009

If you can´t beat them, join them! :-)

Vi har inom Insolvensföreningarna, samt andra nätverk, under ÅR kämpat för att, för makthavare och myndighetspersoner, påvisa det "lapsus i logik" som Utsökningsbalken (UB) bjuder på. Att det inte är rimligt att den svenska Utsökningsbalken utgör grunden till ex inkassoföretagen vinster. Gäldenärskollektivet har varit framgångsrikt i sina strävanden så tillvida att vi har mångas öron, men i rena förändringar kan vi inte stoltsera med några omvälvande förbättringar i överskuldsattas villkor.

Rent ut sagt, vi kommer egentligen ingenstans. Vi får acceptans för våra argument hos enskilda tjänstemän och hos både lokala och nationella politiker. Men är det någon som upplever att det inneburit något positivt för gruppen insolventa? Den senaste förändringen, slopandet av förenklad tillgångsundersökning, kan räknas vara en ren katastrof för samhället i allmänhet och överskuldsatta i synnerhet. Vi har exemplet att KFMs verkställighet, utan att blinka, visar sig beredda att utmäta bostad för en skuld på 256 kr.

Vi har Insolvensutredningens förslag på förkortad skuldsaneringstid. Nu visar det sig att Riksgälden eller Riksbanken eller både förkastar det förslaget. Huvudargumentet verkar vara att man inte ser det som möjligt att erbjuda lättnader till allmänheten under en lågkonjunktur. Som privatperson ska man väl heta Carnegie i både för- och efternamn för att åtnjuta inte bara "lättnader" utan också för att få direkt kapitalstöd...

Ovanpå det läser vi nu att det finns en ny önskelista från KFMs verkställighet om förändring kring löneutmätning. Lite är bra, en helt del är sämre och vi ska inte förglömma att verkställighetens intention med dessa "lättnader" är menat att frigöra personalkapacitet för att kunna göra "utmätning i egendom" dvs oftare besöka människor för att se om det finns något i hemmet att sälja.

Så inget har egentligen blivit bättre. Oavsett vad olika tjänstemän och politiker säger.

Hur ska vi då förhålla oss till att alla "talk the talk" men ingen visar sig villig att "walk the walk"? Tja, gäldenärskollektivet får väl göra som borgenärssidan. Lära sig systemet och se till att det arbetar för den som behöver!

Idag har verkställigheten inget uppdrag att se till att skulden som ska drivas in också existerar eller är gilitig. Inte heller att göra någon som helst egen bedömning. Om gäldenären inte protesterar ska skulden drivas in till borgenären. Inga krav. Ingen rimlighet, ingenting. Skuld med exekutionstitel ska drivas in. Punkt slut.

Då får väl gäldenärssidan börja producera egna skulder! Vem som helst kan skicka in vad skuld som helst, befintlig eller inte spelar ingen roll, till KFM. Om inte gäldenären protesterar ska verkställigheten driva in skulden.

Så om du som har löneutmätning pratar med din mamma eller pappa eller släkting eller vän eller skuldfri sambo eller någon annan privatperson som du litar på, och kommer överens om att du fått pengar så är det bara för den nya "borgenären" att skicka in en begäran om utmätning för skulden! Det enda som kan stoppa det är om du, dvs gäldenären, protesterar mot skulden. Först då ska borgenären kunna producera papper, fysiska bevis, på att skulden verkligen existerar. Om du INTE motsätter dig skulden så kommer den ingå som en del av de andra skulderna. Och här kommer det fina, KFM ska alltså sätta in pengar från din lön på även den borgenärens (mammas, pappas, sambos, kompis) konto! :-)

Alltså. Du ser till att en person och du kommer överens om ett belopp som du fått, gärna långt tillbaka i tiden och gärna många små lån (3 -4 - 5 000/månad), skickar in en blankett till kfm, betalar 600 kr i avgift och vips! Så börja pengar strömma in, på samma sätt som de idag stömmar in till inkassobolagen och div andra borgenärer.

Rent praktiskt vad betyder det?
Jo, säg att du idag har skulder på 300 000 kronor. Du räknar ut att någon du känner/är släkt med har lånat dig 300 000 kronor under några år (kan vara muntligt - är inga som helst problem så länge du - gäldenären- inte protesterar). Du har en löneutmätning på 3 000 kronor. Det betyder att KFM varje månad fördelar 3 000 kr av din lön till de du är skyldig pengar. Nu är det plötsligt en borgenär TILL (mamma, pappa, sambo, kompis...) som ska ha sin del av kakan. Och i exemplet ovan ska han/hon ha HÄLFTEN, dvs 1 500 kr, av ditt utmätningsbelopp varje månad. Alltså KFM sätter in 1 500 kr på hans/hennes konto VARJE MÅNAD. Vad din sambo, dina föräldrar, din vän, ditt barn väljer att göra med dessa pengar, ex ge dom till dig, är inget varken du eller borgenären behöver redovisa till någon. Det går finfint att plocka ut pengarna och ge dom direkt i handen till dig.

Detta är genomförbart även för sambos. Din sambo kanske har lagt ut flera tusen kronor per månad mer än du på ert gemensamma hem/liv. Över tid blir det mycket pengar. Ex så blir 3 500 kr/månad i 7 år en kapitalskuld på 294 000 kronor! Lägger du till valfri ränta, vi kan säga 32 % effektiv, så blir samma skuld under den perioden drygt 670 000 kronor! I fallet ovan, med 300 000 i "ursprungsskuld" och 3 000 kronor i utmätning, så innebär det att kfm kommer att VARJE MÅNAD, sätta in 2 072 kr på din sambos konto! Och bäst av allt, ingen kan göra något åt det! Så länge ni är överens om att skulden finns så är det ingen som frågar den minsta lilla fråga. Den ingår som en skuld bland andra skulder. Och ska ha sin del av utmätningskakan.

För äkta makar/partnerskap och för ensamstående måste man ha någon utomstående som hävdar en skuld till dig. Så länge du inte bestrider kommer den skulden att ingå i de skulder som ska drivas in.

Det finns några saker du ska tänka på.
1. Skulden ska ligga mer än 5-6 år tillbaka i tiden. Om du vill söka skuldsanering så kan det slå fel annars. "Merparten" av skulderna ska enligt nuvarande lagstiftning och praxis vara äldre än 4-5 år.
2. För att du ska tjäna direkta pengar på "tilltaget" kan du inte ha några statliga skulder. Dessa går alltid först. Men även om du har skulder till staten (skatteskulder, skulder för underhållsbidrag, bostadsbidrag, CSN o.s.v.) finns det "sekundärvinster" att göra. Det kan vara att du har för litet belopp för att räknas som "kvalificerat insolvent". Får du då ett påslag på skulden med 150 - 200 ooo (eller vad du nu vill) så räknas du som kvalificerat insolvent och kan både söka och beviljas skuldsanering. När din totala skuldbörda ökar så ökar kanske också dina övriga borgenärers önskan att upprätta ett ackord med dig. Och sist, men inte minst, inkassobolagen får mindre del av din löneutmätning... Det gäller också om du skulle få en skuldsanering beviljad.

Nu kommer säkert många säga att det är fusk, även om mamma/pappa/vänner/sambos o.s.v. stöttat under tiden som någon haft löneutmätning, så är det kanske inte ett lån utan en gåva, och att man kanske inte kan verifiera att det är precis så mycket det rör sig om o.s.v. Och så är det. Det stämmer. Har du bara någon som är villig att säga att du har en skuld, du inte motsätter dig den så är det bara att köra på. Vare sig pengarna har betalats ut eller inte. Och det tänker jag inte ha någon moralisk uppfattning om. Idag är systemet med utmätning så gäldenärsföraktande att "Därtill är gäldenären nödd och tvungen!" Ingen är gladare än jag om någon börjar sätta sig ner och skapa ett mer rimligt system. Tills dess får du se till att systemet arbetar om inte för dig, så åtminstone inte MOT dig. Är du bara smart och tänker dig för så kan det tom göra det enklare för dig att bli skuldfri, och blir du inte skuldfri blir din tillvaro i alla fall lättare att uthärda!

Systemet utnyttjas redan idag. På din bekostnad. Se till att även du får en del av kakan. "If you can´t beat them, join them..."

Behöver du veta mer tveka inte att skriva en rad. info@insolvensstockholm.se är mailadressen, så kontaktar vi dig. Vi kommer att skriva mer om det här senare.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Pingat på intressant.se och twingly.

torsdag 13 augusti 2009

Låt hjärtat va med!

Efter en sommarperiod då jag vågat vägra "skuldnyheter" startade jag upp med att ögna igenom nyhetsflödet. Och genast steg blodtrycket. Metro skriver idag om en person som nu hotas med hemlöshet för Kronofogden avser att med bostaden reglera en skuld på 256 kr.

256 kr! Enligt artikeln har 34 personer ett beslut om utmätning av bostad där skuldbeloppet understiger 10 000 kr.

Men varför? Hur kommer det sig? Det måste finnas någon förklaring?!

Och det är klart att det finns en förklaring. Jag ska ge mig på en gissning. Och det är att man ska lära någon någonting.

INGEN kan få mig att tro att det inte står tydligt och klart för handläggaren och hans/hennes team att det är ren idioti att hota ställa någon hemlös för 256 kr. I andra sammanhang går liknande händelser under rubriken "Maffiametoder".

Om vi utgår från att även den mest råbarkade och känslomässigt avstängde tjänstemannen förstår vansinnet i att riskera ställa någon hemlös för 256 kr, varför tar man då ett sånt beslut? Varför ställer sig en hel tjänstemannakår, tvärt emot bättre vetande, beredda till att så obarmhärtigt och så omänskligt driva 256 kr så hårt och så långt? Alla, utan undantag och oavsett vad man säger och låtsas, förstår hur utan rim och reson det är att tvångssälja någons hem för 256 kr (24,49 euro).

Tjänstemannen är antagligen inte ensam om beslutet. Ärendet har sannolikt dragits i ett team. Tjänstemän av alla de slag har regelbundna möten där "problemärenden" presenteras, förhållningssätt diskuteras och policy framarbetas. "No man is an island..." inte tjänstemännen på Kronofogden heller. Så hur har då arbetsgruppen resonerat för att komma fram till det tokvansinniga beslutet att utmäta bostad för en skuld på 256 kr? Vilka kan argumenten ha varit? Anledningen? Hur har man tänkt?

Ja, säg det den som vet... Jag kan bara spekulera. Det kan ha varit en mängd anledningar. Och så kan det vara det jag tror är mest troligt, man vill statuera exempel. Man vill visa sig stenhård och iskall för att den stora massan skall bäva inför sin fogde och göra allt för att hålla sig därifrån.
" - Show no mercy - visas minsta darrning på läppen riskerar vi, betalningsmoralens kronväktare, släppa lös den giriga allmänhetens grundläggande dåliga betalningsvilja. Det blir en allmän roffaåtsig och skitiattbetala mentalitet!" Det är uppfattningen om allmänhetens moral, till skillnad mot den höga moralen hos the many chosen few...

Argumenten bakom spelar egentligen ingen roll. Oavsett så är det förskräckligt illa att tjänstemän i statens tjänst visar sig villiga att ställa någon hemlös för 256 kr. Det är ju LÖJLIGT in absurdum att statligt anställda sk utmäta någons hem och trygghet för 256 kr. Det framstår som ett aprilskämt för alla, med undantag för den person som, av staten, riskerar ställas på gatan. För den individen är det inget annat än iskall verklighet och ett besked som fyller honom/henne/de med ångest och förtvivlan. För tjänstemannakåren är hemlösheten endast en besvärlig teknikalitet.

Det är självklart att vi måste hållas med regelverk. "Land skall med lag byggas". Vi kan inte ha en verkställighet som godtyckligt väljer att besluta om utmätning, det blir alldeles för rättsosäkert, men har vi verkligen - som samhälle - råd att hållas med en så stelbent myndighetsinställning? Finns det verkligen inget mellanläge? Antingen dumhet eller godtycke?

Det är klart att det finns. Om man önskade en mer samhällsfokuserad, alltså inte borgenärs- eller gäldenärsvänlig, utan samhällsfokuserad verkställighet så kan orden rimligt och avsikt vara en lämplig avstamp? Är det rimligt att tro att lagstiftarna avsåg att via lag ställa sina medborgare hemlösa för 256 kronor? Lagstiftarna som inte ens hade konsekvenserna av slopad begränsad tillgångsundersökning klart för sig...

Några som dock förstod konsekvenserna är samma tjänstemannakår som idag vill använda lagstiftningen till att sälja någons hem för att reglera en skuld på 256 kr. Initiativet till lagändringen togs rent tekniskt från Skattemyndigheten, men "på den tiden" sorterade KFM under SKM. En stillastående vattenpöl kan räkna ut att oavsett logga på papperet var det verkställighetens önskan och kunskap som stod bakom. Tjänstemännen beställde, med 100 % insikt, den lagförändring som idag ställt till det så mycket. Den lagändringen kanske inte har gjort någon skillnad för just dessa 256 kr, det vet inte jag, men initiativet till lagändringen kom från KFM. Och dessa Herrar och Damer kan inte gömma sig bakom någon ursäkt om brist på kunskap och insikt.

Så vad skulle man kunna göra istället då? Till alla verkställighetens tjänstemän som läser den här bloggen ska jag ge ett tips. Börja tänka..! Ni kan om ni vill. Jag lovar. Lös problemet. Fixa till en annan samhällsfokuserad praxis, you can do it! NI har trixat och fixat fram dagens gäldenärsstränga lagstiftning och praxis, NI kan ändra den. Problemet är att jag tror inte kursändring ses som varken behövlig eller önskvärt. Jag tror att verkställigheten helt enkelt fick sin väl genomtänkta och noggrant analyserade önskan uppfylld.

Jag tycker det är sorgligt när en stor och maktstark myndighet, uppburen av enskilda individer, har behov av att ge sig på mindre och medellösa människor. Jag vet att man gömmer sig bakom olika argument som "vi har vårt uppdrag" eller "vi måste följa lagen" eller "jag har inte skrivit reglerna" o.s.v. Jag har nog hört de flesta ursäkterna. Men det är endast en del av sanningen. Faktum är att stora delar av KFMs verksamhet framstår som genomsyrat av en myndighetskultur som bygger på regelrytteri sprunget ur ett gäldenärsförakt. Vad man än säger är det så det ser ut.

Att utmäta någons hem för en skuld på 256 kr är inget annat än regelrytteri. Borgenären får sina 256 kr. Gäldenären står hemlös.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Pingat på intressant.se och Twingly

onsdag 12 augusti 2009

Nytt "arbetsår" nya krafttag

Hoppas sommaren varit bra för er alla. Eller i alla fall inte så dålig...

Nu börjar det dra ihop sig till ett nytt arbetsår. Från och med nästa vecka (v. 34) börjar vi sakta återgå till det vanliga. Fortfarande har vi ingen anställd så man kan inte förvänta sig varken att få svar eller hjälp direkt. Många har mailat under sommaren och de som inte fått svar kommer att få det inom kort.

Några av höstens hållpunkter och ambitioner.

V. 41 blir det information kring skulder på statsbiblioteket i Sthlm. Dag är inte bestämt, men vi kommer att delta, någon BuS från innerstaden likaså. Nordbanken är inbjuden och tackat jag och vi hoppas på en deltagare från Skuldsaneringen.

Det blir möte i Hässelby under hösten. Vi ska diskutera ett liknande upplägg som temakvällen kring skulder som vi höll i våras tillsammans med KFM Förebyggande, KFM Skuldsaneringen, Svenska kyrkan och BuS Hässelby.

Vi har påbörjat en dialog med stockholms stads politiker där målet är att få bidrag till en lokal.

Vi kommer att ha möten hos NBV, både informationsmöten och medlemsmöten. Mer information kommer senare under hösten.

Vi räknar med att vecka 34 blir en planeringsvecka. Efter det kommer mer information.

Under hösten ska vi ta upp arbetet med hemsidan igen. Det har hört av sig några kunniga som erbjudit sig att bidra med sin tid. Fler får gärna höra av sig! Målet är att den ska vara färdig i struktur innan jul och därefter fyllas på med information. Är det någon information du eftersöker får du gärna höra av dig.

Sedan har vi det här med skuldsaneringslagen och förslaget till förändringar. Det ser inte ljust ut för 3-års planen (att förkorta skuldsaneringsperioden från 5 till 3 år) men vi ska inte ge tappt. Inte än. Det finns många som har skulder hos KFM i vårt avlånga land. Kan vi samlas runt ett upprop eller på något sätt göra tydligt att detta duger inte tror jag att riksgälden och riksbanken (eller vilka som motsätter sig lättnader för skuldsatta) kommer att tvingas tänka om. Trots allt är det ca halvmiljonen hushåll som lever med problemen. Lägger vi till alla som sekundärt drabbas (makar, barn, föräldrar, syskon) så kan vi lätt räkna ut att det är fler än så.
Och så ska vi inte glömma att det där riksdagsvalet närmar sig... Vi får se vilket parti som på RIKTIGT tar upp frågan. Vilket parti som ser att stöd för kanske halvmiljonen svenskar kan resultera i bättre valsiffror... halvmiljonen röster är halvmiljonen röster. Jag kan på rak arm räkna upp åtm några partier som borde halvmiljonen röster som efterlängtat...

Sverige har också i sommar kritiserats för att inte gjort tillräckligt för att följa barnkonventionen. Något vi kan skriva under med VERSALER och FETSTIL på. Detta får vi se vad vi kan göra av.

Så mycket arbete väntar. Tur vi är många och blir fler. Har du uppfattningar om vad som saknas och kan tänka dig bli en i "gänget" så är du välkommen att höra av dig.

Mail skickas till
info@insolvensstockholm.se

Nu tar vi nya tag. Mot samma mål. Att myndigheter och deras tjänstemän (KFM, SKM, Socialförvaltningarna, FK m.fl m.fl) ska börja titta på verkligheten, ta rodret och tillsammans med svenska folket styra landet åt en mer verklighetsförankrad och rationell horisont. KFM och deras uppdrag är högst på listan. Men listan verkar växa och vart man än tittar så är det en dimma av okunskap, ovilja och fel prioriteringar.

Väl mött allihopa och snart drar vi igång igen.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se, twingly, nyligen