måndag 24 augusti 2009

Myndighetskultur

Enligt GP uttrycker sig en tjänsteman på Kronofogdens kundcenter en oro för att skuldsanering, om det blir en lättnad i krav, kommer att bli för tillgängligt och riskerar missbruk "av kriminella". Enligt samma artikel uttalar sig processägaren för skuldsaneringen att deras erfarenhet är att lättnader behövs och är välkomna. Något också Insolvensutredningen kom fram till.

Det här tycker jag är ganska signifikant för Kronofogden och inte så lite intressant. Vilka har bäst och störst erfarenhet av just skuldsanering? Jo skuldsaneringen inom Kronofogden. Vilka har störts kontaktyta mot gäldenärskollektivet? Troligen verkställigheten. Därefter? Antagligen kundtjänst.

Verkställigheten förhåller sig iskall till gäldenärskollektivet. Man tar ex beslut om exekutiv auktion för en skuld på 256 kr. Det kan nog alla hålla med om att, rätt eller orätt, så är det iskallt av en statlig myndighet att ställa sig beredda att med tvångsåtgärder lämna ett hushåll på gatan för 256 kr. Och nu verkar också kundtjänst sälla sig till de som inte riktigt förstått hur landet ligger för en gäldenär i allmänhet och en evighetsgäldenär i synnerhet. Och det här är inte bra. De som har flest kontakter med gäldenärskollektivet ger uttryck för en hård och insiktslös gäldenärsinställning.

Kronofogden är uppbyggt på ett lite speciellt sätt. Det är olika "processer" (process enligt synonymer.se =
1 förlopp, utvecklingsgång, utveckling, skeende, skede, bearbetning 2 rättegång, rättssak, rättstvist, mål) där varje enskild process är som en egen enhet som styr sig själva. Längst upp i hierarkin sitter Rikskronofogden med egen stab men hur mycket "makt" och påverkan hon har över de olika processerna har jag inte riktigt klurat ut. Varje process tar egna beslut och egna direktiv, meddelanden o.s.v.

Hursomhelst, processerna framstår för mig som egna "autonoma" verksamheter. Lite grann som "vattentäta skott". (Det finns väldigt låg kunskap om något annat än den egna verksamheten hos ex. verkställigheten.) Och med så lite kontakt mellan de olika verksamheterna kommer naturligtvis varje process eller enhet att arbeta fram en egen myndighetskultur där man formar en egen policy, inställning och förhållningssätt kring just deras verksamhet.
(Jag tror vi har skrivit ett brev till myndigheten om detta, ska se om jag hittar det och kan lägga ut det här på bloggen.) Och det blir också något häpnadsväckande hur olika processers företrädare uttalar sig i media sig kring gäldenären och dennes situation. Allt till synes beroende på vilken process man arbetar i.

Till kundtjänst: Läs er myndighets egen rapport om gäldenären. Den kom ut jan 2008 (alltså snart 2 år sedan!) och heter "Alla vill göra rätt för sig" och beskriver på ett mycket bra sätt en verklighet vi gärna ser att ni tar till er. Och åt er.

Så återknyter jag till kunskaps- och inställningsfrågan igen. Notera att tjänstemannen på kundtjänst uttalar, enligt artikeln, en oro för att, "
Brottslingar, till exempel, som är skyldiga skadestånd eller folk med konsumtionsskulder", ska beviljas skuldsanering. Det är igen anmärkningsvärt att en företrädare för Kronofogden uttrycker sig så. Konsumtion är ungefär lika med ett beviljat ICA-kort, en soffa beviljad för avbetalning, eller ett beviljat konto på Ellos. Allt beviljat av fordringsägaren och det med full kunskap om gäldenärens ekonomi.

P
rocessägaren talar om "Överkonsumtion", dvs om du handlat hej vilt och ÖVERKONSUMERAT olika kreditformer och avtal.

De som konsumerat är också de som lagstiftaren avser ska beviljas skuldsanering. De som ÖVERKONSUMERAT behöver vänta lite längre, ha en bättre och trovärdigare förklaring till sin överkonsumtion och kanske måste bevisa att dom ändrat sina mönster INNAN dom får en skuldsanering beviljad.

Det ÄR skillnad i kunskap och inställning beroende på vilken process man arbetar inom.
Konsumtion är något även tjänstemännen på Kronofogden använder sig av. Om dom inte bor i tält på allmänningen i någon stad och äter löv och gräs vill säga. Hur i hela friden äter du middag utan att konsumera? Om du har ett ICA-kort och inte klarat avbetala för maten så har du en konsumtionsskuld.

Att delar av myndigheten har så låg insikt och så dålig kunskap är anmärkningsvärt. Begrepp, och hur man använder begrepp, diskuteras oavbrutet på nyhetsredaktioner, kanske vore något att ta efter för myndigheten?

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och twingly.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar