tisdag 18 maj 2010

Fattiga Riddares önskelista

Alla, som har tittat in på den här bloggen, borde inse vilka problem obeståndspolitiken i Sverige ställer till med. Hundratusentals människor mår uruselt dåligt och det kostar samhället - oss alla - mångmiljardbelopp. INGEN tjänar på detta förutom inkassoindustrin.

Varför GÖRS ingenting? Det finns ju kloka och insatta människor som kommit med massor av förslag på hur situationen kan förbättras. Utan att göra anspråk på att vi lyckats samla ihop alla goda förslag, kommer här en lista på åtgärder, stora som små, som skulle innebära att mängder av passiviserade människor åter skulle kunna leva anständiga och produktiva liv.

Förebyggande åtgärder

Regler för kreditgivning
- I alla avtal, som innebär kreditgivning, ska det tydligt och med kreditansökarens underskrift framgå både kostnaden/betalningen för krediten per uppbörd (t.ex. månadskostnaden) och den totala kreditkostnaden/återbetalningen, för att krediten ska kunna bli föremål för exekutiva indrivningsåtgärder
- All kreditgivning som inte föregåtts av dokumenterad kreditvärdighetsundersökning, alternativt där kreditvärdighetsundersökningen inte tydligt utvisat kreditansökarens möjligheter att återbetala krediten, ska inte kunna bli föremål för exekutiva indrivningsåtgärder

Preskriptionstider olika skulder
- Alla skulder preskriberas 15 år efter att de förfallit till betalning
- Alla skulder som varit föremål för indrivningsåtgärd, t.ex. betalningsföreläggande, preskriberas 10 år efter indrivningsåtgärden, dock senast 15 år efter att de förfallit till betalning

Preskriptionsavbrott
- Preskriptionsavbrott ska endast beviljas av domstol efter ansökan av borgenären, om denne kan visa att gäldenären kunnat betala men ej velat, undanhållit sig exekutiva åtgärder eller på annat sätt otillbörligen undanhållit sig betalning

Pant enbart i realsäkerhet
- Kredit för förvärv av eller mot säkerhet i realtillgång (t.ex. fastighet, bil etc.) ska endast kunna säkerställas genom pant i själva realtillgången. Eventuell återstående skuld efter avyttring av panten/realtillgången ska ej kunna bli föremål för exekutiva indrivningsåtgärder

Jämnare riskfördelning borgenär/gäldenär
- Gäldenär ska i domstol kunna befrias från del av sin skuld som domstolen fastställer, om han kan visa att han dels inte kan återbetala skulden, dels att oförmågan till återbetalning är uppkommen av anledning som varken han eller borgenären kunnat förutse vid kreditgivningen

Behandling av personer på obestånd

Förbehållsbeloppets storlek
- Förbehållsbeloppen ökas så att gäldenären kan leva ett drägligt liv med marginal. Vid fastställande av förbehållsbeloppet ska hänsyn tas till skuldens art och förhållandena kring skuldens uppkomst

Förbehåll för kostnader umgängesbarn
- Umgängesförälder tillåts förbehålla sig utmätningsfritt belopp för umgänge med sitt/sina barn

Förbehåll för underhållskostnader
- Underhållsskyldig förälder tillåts förbehålla sig underhållsbeloppet, även om detta utbetalas via försäkringskassan

Hembud vid försäljning fordringar
- Borgenär, som avser försälja sin fordran till annan, ska ha skyldighet att erbjuda gäldenären att lösa sin skuld till samma belopp som annan är villig att betala

Avräkning betalningar kapital före ränta
- Avbetalningar från gäldenären ska i första hand avräknas mot kapitalbeloppet

Kronofogdemyndighetens uppdrag

Undantag för vissa krediter från exekutiv åtgärd
- Skulder som hänför sig till krediter givna utan tydligt angivande av periodvisa och totala betalningar för krediten, eller utan dokumenterad kreditvärdighetsundersökning som utvisar kreditansökarens återbetalningsförmåga, eller avser restskuld för avyttrad realtillgång där värdet av realtillgången inte täckt skulden, ska inte kunna bli föremål för exekutiv indrivningsåtgärd

Räntetak
- Ränteuttaget på fordran föremål för exekutiv indrivningsåtgärd ska maximeras till diskonto (Riksbankens referensränta) plus 5%

Tidsgräns för indrivning
- Indrivningsåtgärd för enskild skuld får enbart verkställas under maximalt fem år

Riktighetsbedömning av KRM
- KRM ska ha skyldighet att förvissa sig en fordrans riktighet före verkställande av exekutiv åtgärd

Beloppsgräns för utmätning
- Utmätning av fast egendom får endast ske för skuld överstigande ett basbelopp

Vägen ur obestånd

Skuldsaneringstid
- Skuldsaneringstiden fastställs till tre år

Incitament att öka inkomster - få behålla en del utöver förbehållsbelopp
- Gäldenär, föremål för löneutmätning, får behålla 50% av inkomstökningar under utmätningsperioden

Incitament att minska utgifter - få behålla en del av minskade förbehållskostnader
- Gäldenär, föremål för löneutmätning, får behålla 50% av kostnadsminskningar under utmätningsperioden, t.ex. minskade boendekostnader

Skuldavskrivning efter konkurs
- Gäldenär, som försätts i konkurs efter ansökan av borgenär, befrias från de skulder som eventuellt kvarstår efter försäljning av gäldenärens tillgångar

Vi kommer framöver att motivera och diskutera vart och ett av de här förslagen här på bloggen, och vi tar gärna emot synpunkter och kompletteringar till vår "önskelista". Vi vet redan nu att inkassoindustrin och många kreditgivare kommer att hävda att vartenda ett av förslagen kommer att innebära total kollaps av både allas betalningsmoral och hela kreditmarknaden, vilket vi också kommer att analysera sanningshalten av.

/ Per A

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

14 kommentarer:

 1. "Vi vet redan nu att inkassoindustrin och många kreditgivare kommer att hävda att vartenda ett av förslagen kommer att innebära total kollaps av både allas betalningsmoral och hela kreditmarknaden, vilket vi också kommer att analysera sanningshalten av."

  Jo det är fantastiskt vad klantig den svenska kredit- och avtalsmarknaden måste vara för att i Sverige behöva ha både statliga hängslen och statligt bälte för att klara sig. När alla tjatar om att privatekonomi ska in på skolschemat, vilket det kanske ska, så kanske man ska komplettera hela iden med en utbildning till kredit- och avtalsmarknaden med ambition att "dom" (kredit- och avtalsmarknaden) ska höja sin kunskaps- och självständighetsnivå?

  Alltså "lånar du ut 50 000 kronor till en person som inte kan betala tillbaka så får du göra om och göra rätt". Inte gå till staten och be om hjälp...

  //Ulrika

  SvaraRadera
 2. Inkassomarknaden klarar sig ju just för att de KAN ta ut ockerränta,de kan kräva in oriktiga skulder etc. Helt tokigt.

  Många bra förslag till åtgärder, saker som eg. borde vara självklara!

  SvaraRadera
 3. Tack, Per, det var ord och inga visor. Kan vi hoppas på fler starka inlägg från din sida framöver?

  SvaraRadera
 4. De här förslagen kommer som tur är aldrig gå igenom. Bla för att räntan kommer att gå upp och domstolarna kommer att översvämmas av mål.

  Dessutom är bankerna och inkassoindustrin ganska bra lobbyister som kommer att få "vanligt" folk med sig med argument som: "Ska du som sköter dig vara tvungen att betala högre ränta för att han/hon från Lyxfällan köpt en ny bil" :-)

  SvaraRadera
 5. ...och så var Stefan tillbaka... Logik har aldrig varit din (@Stefan) starka sida eller hur?

  @alla andra än Stefan. Ni har sett att Scaber Nestor med jämna mellanrum tar upp problemet? Sakta men säkert.. Med en decimerad bråkdel av vad skuldindustrin kan lägga på sin lobbyverksamhet får fler och fler upp ögonen. Många tillsammans...
  http://scabernestor.blogg.se/2010/may/att-slarva-med-rakningen-straffas-hardare-an.html

  SvaraRadera
 6. Hej

  Orsakerna till min skuldsättning är : oförutsett föräldraskap, oförutsedd lågkonjunktur som ledde till långtidsarbetslöshet kombinerat med att föräldraskapet i sig innebar att jag ej kunde arbeta skiftande arbetstid då mitt barn bara har mig och ingen annan, i kombination med att arbetsförmedlingen ej erbjuder omskolning/praktik till annat yrke som ledde till att gå in i väggen som ledde till långtidssjukskrivning som säkert kommer att leda till att man löser problemet med att förtidspensionera mig för att trolla bort mig helt från arbetslöshetsstatistiken...

  Vilken härlig arbetslinje, inte sant? Känns verkligen som en samhälls-vinst detta! "Alla ska vara med" JAA JUST DET. Vilket skämt.

  SvaraRadera
 7. Jag håller helt med dig "Anonym". Arbetslinjen kanske är bra, men inte helt genomtänkt...

  SvaraRadera
 8. Ja, eftersom nu skuldlagen eller vad fan man kan kalla den för, ser ut som den gör i svedala så vet jag ju inte riktigt om jag ska vara glad för att "slippa" jobba då jag vet att om jag hade jobb skulle de ändå utmäta lönen i all oändlighet i alla fall. Det är ju helt sjukt, men det enda som jag skulle kunna göra för att komma ur detta är att ta csn-lån och gå utbildning till annat yrke och sedan fly från landet när jag var klar. Jag kommer ju ändå inte att kunna betala tillbaks fast jag fick ett jobb då den gamla skulden ändå skulle sluka all inkomst. Fast flytta från landet och dra upp rötterna för min son vore ju också grymt. Suck.

  SvaraRadera
 9. @Anonym "2" ja det är inte lätt att klara sig med den skuldindustri vi har. Och med en verkställighet som med ett knäpp från fingrarna av sagda skuldindustri ger sig efter vem som helst som kan ha råkat ut för vad som helst och allt i syfte att driva in precis vilken skuld som helst.

  Och allt med den oantastliga fördomsfulla retoriken att annars kollapsar både svenskarnas betalningsmoral och den svenska kreditmarknaden.

  SvaraRadera
 10. Om nu ingen fattat det än så är Stefan ett "troll" från inkassomaffian, han avslöjar sig själv genom ovanstående skrivning:

  "Stefan sa...
  De här förslagen kommer som tur är aldrig gå igenom....."

  Som TUR är så kan du avsluta dina tvångsmässiga (tvång från arbetsgivare) försök att skapa ilska här på denna blogg genom dina ogenomtänkta och smått barnsliga inlägg. Skriv till dina kompisar på fogden istället där du får mer beröm för din sadistiska inställning.

  Ilska finns redan hos denna bloggs läsare, och vi vill gärna rikta den mot beslutsfattare istället för mot en Claes Månsson WannaBee som Stefan.

  SvaraRadera
 11. #Stefan

  Din lille stolle... de där argumenten användes redan när det först talades om en skuldsaneringslag för snart 20 år sedan, det var osant då och det är osant nu. Dom enda som skulle förlora på att genomföra ovanstående önskemål är dom kriminella ligor som går under namnet inkassobolag.

  Dwight

  SvaraRadera
 12. Dwight, I "tink" det kan vara en risk/chans att Stefan inte vet vad han pratar om... Så, be gentle.

  SvaraRadera
 13. Ja, men det är jag ju... "Lille stolle" är något jag lite vänligt överseende säger till barn som inte vet vad dom pratar om och vuxna som tror att dom vet vad dom pratar om. Det är absolut ingen illvilja i dom orden.

  Dwight

  SvaraRadera
 14. werewolf20 maj, 2010

  @stefan
  har du nånsin tänkt på att det oftast är det du kallar "vanligt" folk som är överskuldsatta? Har du nånsin tänkt?

  SvaraRadera