fredag 28 november 2008

Barns skulder

Debatten om barn och skuldsättning av barn har igen tagit fart. Detta mycket tack vare Datainspektionens nyss utkomna rapport om skuldsatta barn.
Vi har under en längre tid återkommande påpekat brister i lagstiftningen när det gäller effektivt skydd mot skuldsättning för barn.
Vi ser med glädje att ämnet diskuteras. Speciellt som vi nu har en siffra på problemets storlek. 80 000 barn berörs enligt Datainspektionens rapport. Vi förstår uppriktigt sagt inte hur det kan komma sig att man inte klarar lösa problemet en gång för alla. Det borde vara omöjligt att hålla barn ansvariga för vårdnadshavarens brister i omsorg kring barnet?
Vi vill också understryka att vi anser barns skulder är en konsekvens av skuldproblematiken i stort. Vår erfarenhet är att vårdnadshavare inte skuldsätter sina barn medvetet eller av illvilja, utan att barn som växer upp i fattiga hushåll, främst i hushåll där vårdnadshavaren har egna ekonomiska tillkortakommanden, inte klarar skydda barnen från skulder och att vårdnadshavaren uppriktigt lider av denna brist i omsorg. Att det är ett problem som springer ur överskuldsättning kan vi utläsa ur Alektum Inkassos pressmeddelande den 2008-02-20.
Citat:
"Föräldrarna till de skuldsatta barnen hade i snitt 22,8 skulder per person sedan tidigare – bara hos Alektum Inkasso. Detta innebär sannolikt att de har minst lika många skulder hos alla andra stora inkassobolag. Detta tillsammans med att alla föräldrar redan fanns i Kronofogdemyndighetens register, visar på att samtliga familjer är gravt överskuldsatta och i behov av samhällets hjälp."

Vi tror vidare att de flesta vårdnadshavare inte har kunskap om att barnet självt, på myndighetsdagen, blir ansvarigt för sina räkningar till bl.a. landstinget. De föräldrar vi kommer i kontakt med blir förtvivlade när dom förstår att deras ekonomiska oförmåga spiller över på barnet.

Problemet ligger på lagstiftarnas bord att lösa. Framförallt handlar det om att normalbeloppet är för lågt, dvs att föräldrarna inte har ekonomisk kapacitet att skydda barnen från skulder. Under en längre tid har justitiedepartementet talat om en översyn av utsökningsbalken. Vi anser en sådan vara nödvändig då vi det, enligt oss, är därur som många dagens problem springer. Någon utredning är fortfarande inte tillsatt, men kanske kommer framöver?

DN i samma ämne.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar