söndag 21 december 2008

Varför händer så lite?

..., undrar jag. Varför kommer inte frågan om överskuldsatta upp på dagordningen? På riktigt upp på dagordningen! Varför har inte Sverige en definition av överskuldsatt? Vad ÄR överskuldsatt? Vad ÄR en evighetsgäldenär? VEM, VILKA, VAD drabbas av obestånd?

Vi har lite eller mycket lite tillförlitlig statistik över hur många som är överskuldsatta eller evighetsgäldenärer i Sverige. Riksdagens utredare Jan Ertsborn kan inte bestämma hur många personer som "aldrig" kommer kunna betala sina skulder. Antalet uppges vara inte ringa. Men hur många är inte ringa? 10 000? 100 000? 1 000 000? Odefinierbart och svårt att få överblick över.

En anledning till det tillkortakommandet kan vara att Sverige inte hålls med definitioner inom detta område. Inga definitioner ger inga siffror. Inga siffror ger ingen statistik. Ingen statistik ger ingen analys.

Vår definition av överskuldsatta "en gäldenär anses vara insolvent, om han är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är endast tillfällig. En gäldenär anses vara överskuldsatt, om hans skulder överstiger hans tillgångar". Vi har tagit den formuleringen från Finland. Vi tycker den är tydlig och avgränsar bra.

Om Sverige bestämde sig för en definiton av överskuldsatt, evighetsgäldenär eller vad vi än väljer kalla problemet, kanske vi skulle vara närmare en lösning? Innan man kan hitta en lösning måste man veta vad man avser lösa. Vill vi lösa problemet med ökat antal betalningsförelägganden? Vill vi lösa problemet med ökad arbetsbörda hos KFM? Vill vi lösa problemet med att personer som godkänts för lån inte klarar återbetala? Vill vi lösa samhällsproblemet med personer som inte orkar med löneutmätning år efter år, med inget hopp om förändring? VILKET problem ska vi få ordning på?

Innan vi hittar en lösning på problemet måste vi bestämma vad problemet är, och för vem! Problem för fordringsägarna? Problem för den som ska betala sina skulder? Problem för samhället som idag får bekosta hela eländet? Problem för domstolsväsendet som ska behandla alla överklaganden? VILKET problem vill vi lösa? Och för vem?

Och VARFÖR vill vi lösa problemet? För den som är överskuldsatts skull? För samhällets skull? För barnens skull? Fordringsägarna? VARFÖR är ökat antal betalningsföreläggande ett problem? Varför skulle vi göra något åt det? ...och VARFÖR inte? Vem är man lojal, vem inte, och VARFÖR?

Hittar vi inte en problemdefiniering tvivlar jag på att vi hittar en lösning. Vem äger problemet, vem får betala och vem står för konsekvenserna? Och VARFÖR!?

För VEM och VILKA är överskuldsättning ett problem? Och VARFÖR ska man försöka finna en lösning?

Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om ,
intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar