måndag 25 februari 2008

- Galenskapen når nya höjder!

Spara! Spara! Dra in på kostnader! är melodin för stunden. Kommuner, stat, landsting jagar utgifter så svetten stänker uppåt väggarna. "Skattebetalarnas pengar ska vi förvalta med klokskap och förstånd".

Försäkringskassan (FK) jagar bidragsfuskare. Dagens Nyheter, Stockholm City, SR Ekot m.fl skriver att det är endast ca 10 % av anmälningarna som går till fällande domar. Men det är klart, idag när man ska spara så ligger det i linje med ambition att drygt 4 700 ärenden (dagensPS) polisanmäldes under 2007. Utfallet? 286 fällande domar. Kostnad? Ja räkna själv, 300 anställs "just nu" (SR Ekot) och 286 fällande domar för 2007. Det är mer än en årslön/fällande dom. Visserligen kanske det inte arbetade 300 personer år 2007 med att "jaga bidragsfusket" så vi får väl vänta och se vad bokslutet för i år ger för resultat.

Ekonomiskt bistånd. Jo, där ska det också sparas. och hur det "sparas" sen...

Vi har ett fall i Sthlm där en kvinna med en tonårsdotter vräktes. Kvinnan ansökte upprepade gånger om ekonomiskt bistånd till mat och hyra. Varje gång avslag. Kunde inte betala hyran, avhysning och hemlöshet. Familjen är idag splittrad, flickan har slutat gymnasiet (mår för dåligt) och mammans boende betalas av Stockholms Stads skattebetalare. Kostnad? Ca 15 000 kr/månad för "tak-över-huvudet-garanti", dvs endast boendet. Hon är inhyst på ett vandrarhem. Galenskapen firar triumfer. Spara? Jä rajt...

Situationen är illa men verkar ändå förvärras för varje dag som går. Detta kostar skattebetalarna STORA pengar. JÄTTESTORA! Många kronor. Enligt KFM kostar enbart överskuldsättningen 30 - 50 MILJARDER per år. Men addresseras frågan? Nix Pix. Försäkringskassan anmäler - ser bra ut - få fälls - ser mindre bra ut.
Ekonomiskt bistånd minskar - i ena änden - men ökar i den andra - fast då går det på hemlöshetskontot och det är bra. Då arbetar men igen i enlighet med ambition, att prioritera hemlösa. Att man först GENERERADE en hemlös som man sedan kunde "prioritera" via insatser mot hemlöshet?

Ett tjyv och rackarspel är vad det är. Mygg silas, kameler sväljs. Sen står alla frågande till varför det blir gaser i magen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
intressant.se

1 kommentar:

 1. Det mest grundläggande kännetecknet hos våra ”fattigvårdsorganisationer” är nödvändigheten att överleva. Vare sig dessa är uppbyggda på någon kristen värdegrund eller ser sig själva som utvalda, så är det främsta intresset bevarandet av institutionen. Så till exempel om en organisation är uppbyggd på att ”hjälpa” utsatta människor, blir det paradoxalt nog också den organisationen som står allra längst ifrån att vilja se en lösning. Detta skulle ju äventyra organisationens existens och göra den överflödig i samhället.

  De stora heliga kolosserna Socialtjänsten, Stadsmissionen och Frälsningsarmén, men gäller generellt de organisationer som i grunden är overksamma i hemlöshetsfrågans lösning. Att godtrogna människor fortfarande tror att någon av de ca 900 organisationer i Sverige inriktade på hemlöshet skulle hjälpa antalet hemlösa att minska och ur sitt tillstånd (läs definitionen av hemlös på http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2000/3367/2000-15-1+Sammanfattning.htm) får allt omvärdera sin tro.

  För hur ”gudagoda” och ”ärliga” representanterna för dessa organisationer än kan låta i olika sammanhang är självbevarelsedriften och upprätthållandet av det monetära system det bakomliggande syftet, då det är pengarna som ger organisationerna medel för att ta makten över andra människor och för sin egen överlevnad. Precis som en fattig/hemlös utan att se andra alternativ blir tvungen att tigga eller tvingas stjäla för sin överlevnad, måste också organisationerna göra vad som krävs för sin.

  Detta försvårar avsevärt eller kanske till och med omöjliggör en förändring inom dessa vinstbaserade organisationer, då det inte bara är deras egen överlevnad som sätts på spel, utan också den materialistiska livsstilen som förknippas med rikedom och makt.

  När nu ”hjälpa-hemlösa-organisationer” byggt sin grund på att det finns hemlösa människor blir i sin förlängning den oroande framtiden att bevara dessa institutioner, detsamma som att vidmakthålla människor i detta tillstånd. Så för att detta inte ska bli allt för uppenbart erbjuder organisationerna allt utom det primära för hemlöshetens lösning, vilket är ett tryggt integrerat hem. Detta är till största del förankrat i sitt egna pengabehov och/eller vinstsyfte.

  ”Vad kan jag tjäna på detta” är vad folk tänker. Om förtjänsten ligger i en verksamhet för och på hemlösa individer, kommer man bekämpa lösningsfokusering med ännu mer "svindyr" reklam och tigga ännu mer pengar till sin konserverande organisation. Detta är en av orsakerna till varför folk inte är rättvisa mot eller kan lita på varandra.

  Då någon presenterar samma lösning för hemlösa som övrig befolkning har för att på ett någorlunda sätt klara av sina privatliv, då försvarar sig organisationerna med att problematisera och kategorisera hemlösa individer som en "grupp" och påtalar olika problem och symtom vi alla skulle få efter ett tag i hemlöshet.


  Rolf Nilsson
  Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
  Tel: 0736-76 42 86

  SvaraRadera