onsdag 14 januari 2009

Insolvens Stockholm

Riksbanken har nu tyckt till om det nya skuldsaneringsförslaget. Remissyttrandet hittar du här.
Jag tycker Riksbankens remissyttrande är snudd på obegripligt. De ställer sig "tveksamma" till utredningens förslag om sänkta krav och förkortad betalningsplan. Riksbanken tycker att "riskerna" är för stora, "En uppluckring av villkoren för skuldsanering riskerar dels öka låntagarnas riskvillighet och dels försämra kreditdisciplinen". Riksbanken, som -när inga banker vågade ta risken att låna ut pengar till Carnegie - själva lånade ut 5 miljarder till Carnegie då Carnegie var konkusmässig efter att bl.a. lånat ut en miljard till spekulation åt en enda person, Riksbanken ställer sig tveksamma till hur svenska folket ska klara upprätthålla ett återhållsamt risktagande och en god kreditdisciplin, om kraven för skuldsanering sänks och skuldsaneringstiden förkortas!

Det är lätt att lyfta på ögonbrynen.

De personer som hamnar på obestånd gör det sällan, mycket sällan, för att dom överkonsumerat eller varit "vidlyftiga" och levt som kungar.

Volvo lastvagnar har idag varslat 1 020 anställda. Fler än 3 600 personer har varslats på 2 dagar. En heltidsanställd metallarbetare förlorar drygt 10 000 kronor/månad när han/hon blir arbetslös. Är det två ur samma familj som blir av med arbetet rör det sig om drygt 20 000 kr/månad. Det blir kännbart för nästan vilken familj som helst.

Så, om personer som blir arbetslösa, får en dålig ekonomi, oron över ekonomin skapar frustration och bråk, och kanske också så småningom skiljer sig, om skuldsaneringstiden förkortas och kravet för att kvalificera till skuldsanering sänks - för att snabbare än idag få tillbaka hushållet på banan - så kommer det att få en negativ inverkan på övriga individers betalningsmoral och försiktighet vad gäller lån? Jag tror att ex. Carnegies "slarv", och hur statsfinanserna slöt upp kring de fullständigt ofattbara beloppen, har en större demoraliserande effekt på svenska folket än vad det hushållsekonomiskt rehabiliterande verktyget skuldsanering har.

När man tittar på hushållens ekonomi ska man kanske inte använda de slutsatser man dragit av "storfinansernas" beteendemönster... Hushållen har en god betalningsmoral i Sverige och tar ansvar över sin ekonomi. När det går åt skogen är det oftast för att något i livssituation och inkomst förändrats. Något oförutsett som varit omöjligt att undvika, ex sjukdom och arbetslöshet. Ekonomin går inte rädda, hur kraftig ansträngningen än är.

Jag kan inte tro att kunskapen om hushållens ekonomi och villkor är så låg hos Riksbanken? Det verkar helt enkelt orimligt och inte så lite skrämmande.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Hela utredningen hittas här.

Andra instansers remissvar
KFM
KoV
Nutek
Svenskt näringsliv
advokatsamfundet
Sveriges kommuner och landsting
bankföreningen
Svensk inkasso
Det finns fler ändå. Bara "googla". Utredningen heter SoU 2008:82.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
intressant.se

2 kommentarer:

  1. hej låg i startgropen för att sanera min ekonomi min skuld har jag inte medvetet gort 3år klarar jag 5 är tveksamt. fy fan vad dåligt.

    SvaraRadera
  2. Då tycker jag du ska protestera mot att det är såhär!


    skicka ett mail till info@insolvensstockholm.se så får du protestskrivelsen! PROTESTERA och VISA ATT DET INTE ÄR RÄTT!

    SvaraRadera