onsdag 17 september 2008

Livet är orättvist. Och så ska det visst vara.

Situation Stockholm skriver om överskuldsättning och utredningen för ett samordnat insolvensförfarande, dvs den utredning där Ertsborn är utredare. Jag kan bara bekräfta bilden. Hopplöst!

Skuldtyngda personer som inte kvalificerar sig till skuldsanering nu, eller i framtiden, har inga möjligheter att få ordning på ekonomin. "Skuldförlåtelse" är liksom inte Sveriges grej, till skillnad från många andra länder där man säger att "ett avtal kräver två parter, minst, och om avtalet inte fungerar så ska dessa parter komma överens om ett NYTT avtal, som fungerar". Eller som marknadsekonomin USA har som talesätt "... först vid din 3:dje konkurs är du utbildad som företagare".

Det är skillnad mot Sverige...

Med reservation att jag kan ha fel, blir mycket gärna rättad här söker nämligen information, så har jag fått förklarat för mig att i övriga nordiska länder finns utmätning (där staten -kfm- övertar tillgångar) för både A-mål -skulder till staten- , och E-mål - privata fordringsägare -men där löneutmätning (betyder att kfm transfererar all inkomst över existensminimum till fordringsägaren/fordringsägarna) inte kan ske i E-mål utan endast kan ske i A-mål.

Förenklat betyder det, att övriga nordiska länder praktiserar systemet att, om du köper en tvättmaskin, och inte klarar betala räkningen, så kan företaget via staten utmäta (ta tillbaka) tvättmaskinen. Men kan inte begära att du ska löneutmätas. Ska staten gå in och utsätta medborgare för ekonomiska sanktioner ska det vara för statliga skulder. Men det är i andra länder det...

I Sverige har vi den förtjusande lutherska iden att om du fått kredit för en tvättmaskin beviljad, och inte kan betala (du kanske blivit sjuk, skilt dig, blivit arbetslös eller gått i konkurs) så går företaget som sålde tvättmaskinen till KFM, begär att skulden ska krävas in och om avtalet står fast i domstol så kräver kfm dig, via lön, varje månad tills tvättmaskinen är betald, med ränta, med kostnader typ "bokföringskostnad och avikostnad" eller "uppläggningskostnad" och allt. Precis som om du valt att inte betala räkningen.

Du lever på existensminimum tills avtalet är fullföljt. Staten går,enligt mig, kreditmarknadens ärenden.

Så har vi den insolvensutredning som väntas läggas fram i slutet av september. Den kommer koncentrera sig på enbart "skuldsanering". Varför?

Jag har suttit i riksförbundet Insolvens styrelse under några år. Insolvens blev, sent omsider, inbjudna till Ertsborn för att beskriva vad våra iakttagelser kring skuldsanering/obestånd/evighetsgäldenär var. Mötet blev ganska "stormigt" för att uttrycka sig milt. Jag, och någon annan, framförde vår "irritation" över att ingen gäldenärsföreträdare ingick i "expertgruppen". Att visserligen hade en BuS blivit invald i gruppen under nov 2007, men förutom han/hon ¨(hon) så var det arbetsgivarorganisationer, löntagarorganisationer, bankföreningen, inkassobranschen o.s.v. som var inbjudna till "expertgruppen".

Den uppfattningen har vi även informerat justitiedepartementet om. Faktum kvarstår, ingen gäldenärsföreträdare ingår i expertgruppen.

Jag tror att anledningen till att Ertsborn lagt fram en förändring i skuldsaneringslagen är för att inom den åtgärden kan alla fordringsägare sluta upp. Vi Går Med På Vad Som Helst Bara Det Ryms Inom Skuldsaneringslagen. Absolut Preskription Är Inte PÅ! Whatever, bara inte absolut preskription!

Så vi får nog se alla kreativa förslag, absolut preskription, höja normalbeloppet, kapital före ränta, att svenska staten ska driva in statliga fordringar inte privata, att umgängesföräldrar ska ha ett normalbelopp kopplat till sina barn, att att att... gå omintet även den här gången. Jag sätter en skinande blank 1-krona på att skuldsanering är allt Ertsborn lyckats förhandla sig till, att de övriga (viktiga) frågorna, vänder tillbaka till Justitiedepartementet med en lapp "Viktigt"
och där stannar möjligheterna för gäldenärskollektivet att få igenom vad som krävs.

Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
intessant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar