torsdag 3 juni 2010

Vad blir det kvar?

Det finns inget stopp på vad argument man kan konstruera för att rättfärdiga det orättvisa och djupt omoraliska stöd staten ger borgenärer i obeståndssituationer. Det är "upprätthålla balans", det är att om inte kreditmarknaden (banken) får 110 % stöd mot gäldenären (bankkunden) så kollapsar både vårt kreditsystem och vår betalningsmoral. Man säger att det civila Sverige kommer att börja ta ekonomiska risker och så väntar misär och kaos. Jag känner mig lite förvirrad av det där. Om man kopplar ihop "balans, spekulation och risk" med "bank och bankkund", så är det inte i första hand bankkunden jag tänker på...

Det enda riktigt välgrundade argumentet (det som inte uttalas) är nog att statspiskan som viner över gäldenärens rygg blir avskräckande exempel. Att det egentligen är själva avskräckningsprincipen som är viktig. Kronofogden säger att "man ska göra rätt för sig". Svensk Inkasso klappar sig själva på ryggen och säger att tack vare deras jobb (vilket i princip består av att skicka 2 kravbrev till den som ska betala, lägga på en hel del utgifter, och så skicka in ärendet till Kronofogden som gör grovjobbet - "min dräng har också en dräng") så:

1. upprätthåller man en god betalningsmoral i Sverige, både hos företag och privatpersoner.
2. återför pengar till borgenärskollektivet. Pengar som annars skulle bli förluster och förluster skulle höja priset på varor och tjänster. Så man argumenterar att man gör egentligen en god gärning. Hepp!

Vad gäller avskräckningsprincipen så tänker jag att då vi vet att det finns mängder av företagare som efter konkurs dras med enormt stora skulder, (jag tror att de flesta med riktigt stora kapitalskulder är företagare som kursat. Jag har svårt att se några större mängder privatpersoner med 4 miljoner i kapitalskuld), Sverige behöver fler arbetstillfällen, ska vi verkligen avskräcka människor från att starta företag? Är det verkligen en bra ide? Behöver vi inte FLER företag och företagare? Behöver vi int FLER arbetstillfällen? Eller ska alla arbeta i stat, landsting och kommun? Och om man nu har den uppfattningen, att alla ska arbeta i stat, kommun och landsting, varför knoppar man av mängder av sådana verksamheter att bli privata?

Vad gäller Svensk Inkassos argument med betalningsmoral och återförande av kapital så skulle jag tro att den största återföringen sker tidigt i "obeståndskarriären". Alltså vid själva konkursen, genom återvinning o.s.v. För en gäldenär som i 10 år varit utmätt har nog väldigt lite pengar att "återföra". I bästa fall någon 1 000-lapp per månad. Vilket naturligtvis blir en piss i Mississippi om det finns skulder på 4 miljoner som växer med 23 % ränta. Ursprungsborgenären har oftast redan fått det som går få. Man har accepterat sin förlust och sålt skulden vidare. Exempelvis till Intrum Justitia som skriver i sin årsrapport "Intrum Justitia förvärvar portföljer inom sin nisch till ett snittpris under 10 procent av fodringens nominella värde."


Så ursprungsborgenären har kanske fått 10 % av skulden. Gäldenären är dock fortfarande skyldig att ersätta 100 % av skulden, nu till den nya stolta fordringsägaren. Gäldenären är, enligt lag, skyldig att ersätta den nya spekulationsborgenären för den gamla ursprungsborgenärens kapital i sin helhet, avgifter i sin helhet och ränta i sin helhet. Och så blir det statliga Kronofogdens arbete att, med sina tvingande befogenheter, säkerställa att gäldenären betalar. Betalar allt. Betalar med sin sjukpension, ålderspension eller a-kassa. Betalar till den nya borgenären som betalat under 10 % för skulden. Ren spekulation. Finns inget som helst mervärde i den processen. Inte något "återförande av kapital" heller. Ursprungsborgenären har redan tagit sin förlust. Och gått vidare. Men gäldenärens ska inte få gå vidare. "Man ska göra rätt för sig!" gudbevars.

Det enda som blir kvar av alla argument är avskräckningsprincipen. Att staten försätter några av sina medborgare (en sisådär 450 000 personer) i fattigdom för att dom ska utgöra avskräckande exempel för övriga befolkningen. Och då kommer förvirringen smygandes igen, vill vi verkligen, i dessa tider av arbetslöshet, ökad arbetsbörda för Kronofogden, och eländes elände, avskräcka våra medborgare från att starta eget?

//Ulrika
ulrika.ring@insolvensstockholm.se
tel 0702 98 59 41

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter.
Grupp på facebook.
Dela
Grupp på Resurs "Skuldsatt och sjuk".

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

  1. Off topic: Äääääääntligen ändring av namnet på bloggen :-D

    SvaraRadera