onsdag 4 mars 2009

Verksamhetsbidrag från Stockholm Stad

I december lämnade föreningen Insolvens Stockholm - IGEN - in en ansökan till Stockholm Stad där vi sökte bidrag till en lokal. Inga stora pengar i sammanhanget, 144 000 för lokalhyra, 240 000 för omkostnader för föreningen och till utrustning av lokal. Totalt 383 000. Småpotatis, och ska ställas mot den kostnad överskuldsättning beräknas utgöra för samhället, 30 - 50 miljader per år (KFM 2008).

Idag har jag talat med tjänstemannen som lämnar det tjänsteutlåtande som socialtjänstnämnden sedan går till beslut på. Utan att skämmas berättade han att beslutet var fattat, och att socialtjänstnämnden i Sthlm hade gått på hans rekommendationer: Avslag. Då protokollet inte är justerat kan vi inte få mer eller fler uppgifter än att det blev avslag. Men vi kan utgå från att det, liksom sist, enhälligt blev avslag. Det är dock bara spekulationer, när jag vet mer kommer jag informera om vem och vilket parti som röstade hur.

Vad jag inte för mitt liv kan förstå är att inget parti, oavsett inställning till frågan i sig, inte kan ta till sig att här finns det ett inte litet antal röster att fiska!?

Den 13 augusti 2008 hade KFM
121 180 gäldenärer, boende i Stockholms Län, i sitt register. Dvs vid det datumet hade 121 180 "Storstockholmare" en oreglerad skuld hos KFM.
17 000 personer inom Stockholms Län hade löneutmätning.

I Stockholms Län bor 1,9 miljoner. Det betyder att drygt 6 % av Storstockholms invånare har skulder hos KFM. Till det ska vi lägga alla som under lång tid haft skulder men ingenting att utmäta som fortfarande har skulder men skulderna ligger hos fordringsägare och inkasso och finns inte med i statistiken. Det är säkert stt inte så litet antal personer. Ertsborns utredning säger att man inte tagit fram den siffran men att det finns anledning att anta att den inte är ringa (SoU 2008:82).

För landet i helhet är siffrorna
486 134 gäldenärer, och 117 000 med löneutmätning.

Det var innan den så kallade "Tvärniten" i Svensk och internationell ekonomi. Inga tecken från KFM tyder på att deras "kundunderlag" minskar, tvärtom, i fjol ökade antalet exekutiva auktioner av bostäder, man räknade med att slå rekord i antalet föreläggningar och bara SMS-lån beräknades uppgå till 35 000 ärenden.

Det är många väljare att försöka nå... Just nu verkar inget parti ha riktigt fattat det. Varje enskild politiker, i kommun eller riksdag, har förstås en uppfattning, och den är inte sällan gäldenärsvänlig, men inget parti verkar ha kommit på tanken att systematiskt från partiet, inte den enskilda ledamoten, driva frågan. Lyfta upp frågan på dagordningen. Om inte för annat så för att försöka nå överskuldsatta att rösta på partiet.

Jag förstår inte strategien. Om vi tar Sthlm igen, så tror jag att det verkar som om åtminstone oppositionen behöver lite vind i seglen? Och 121 180 personer är väl vad man kan kalla "lite vind i seglen" om man omvandlar det till röster? Alliansen skulle säkert också vara nöjda med det tillskottet.

Idag har endast en lokal Insolvensförening kommunalt stöd, det är Insolvens Karlstad. Familjeslanten i Gävle har ett mindre kommunalt bidrag, trots att dom gör ett så gott arbete att Gävle kommun knappt hålls med någon kommunal Budget och skuldrådgivare. Men sen är det liksom stopp. Det kanske har förändrats och någon mer lokal Insolvensförening har beviljats kommunbidrag men jag har inga sådana uppgifter.

Så då återkommer vi till mängden. Mängden överskuldsatta som men relativt liten kommunal insats skulle kunna generera ett antal röster åt det parti som först uppmärksammar och strategiskt arbetar för överskuldsatta.

Tänk själv, problemet är stort. Det parti som lyckas få igenom något bidrag till någon lokal Insolvensförening har möjlighet att göra en PR-kupp och på så sätt få röster. Nästan varje dag i något av våra större medier ser vi olika rubriker som rör skuldsatta. Det är personer som riskerar sin ekonomi för att försäkringskassan strular (det är så många berörda att dom startat en organisation FRIS), varsel, arbetslöshet, a-kassa som ingen kan leva på ens om dom HAR en a-kassa, det har startats en stiftelse "folkets kassa" ett initiativ som ska förhindra att människor blir hemlösa och utan mat i magen. Något vi andra trodde var vad skattebetalarnas skattepengar var avsedda att göra. Det görs alltså inte och människor far illa. Och då är vi där igen, Många Människor Far Illa.

Det har som vi alla vet, förekommit att politik omvandlats till PR-kupper tidigare. Ett politiskt beslut blir ett utspel i pressen och oftast i syfte att få tillbaka eller behålla makten. Hur engagerade dom än är så är det vad det kokar ner till. Röster gör att du får stanna i politiken, får du stanna kan du påverka.

Men så kommer vi till de som absolut inget har, eller som riskerar ALLT dom har, och då är det engagemanget borta och inte ens det röstfiskande strategitänkandet tar över. "Inget" tar över. Förutom några politiker här och där som tycker si och så. För om Kronofogdens uppdrag och överskuldsättning uppmärksammades som ett problem för olika partier i stället för enskilda politiska representanter, hur länge tror vi det skulle behandlas som ett "ickeproblem"?

Skulle de olika föreningarna som arbetar med frågan dela på 1 % (30-50 miljoner) av vad det kostar med överskuldsättning och samhällskonsekvenser därutav så skulle samhällets vinst (i kronor) vara mångmångmångdubbelt. Men det är inte på tal att satsa pengar på de som behöver. Överskuldsättning är, som handläggaren av vårt ärende sa, inte en prioriterad fråga av Stockholms Stad.

Till alla överskuldsatta inom Stockholms län. Tänk på det om 1,5 år när ni ska rösta. Jag kommer att lägga ut beslutet här när protokollet kommer så ni får se vem och vilket parti som röstade hur.

Det kanske är dags att sätta lite press på de som "inget ser, inget hör, inget säger"?

Ulrika Ring
Insolvens Stockholm
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
pingat på Intressant.se

2 kommentarer:

 1. tack för alla kloka ord. själv går jag och bävar för vad som komma skall. T O M mitt telenr har jag tvingats att byta. dödsfall och skillsmässa har försatt mej i skuld situationen. Jag har ställt in alla betalningar och väntar nästan på att bli kasstad i fängellse.
  Vill du berätta hur allt går till. Man hotar mej med extern revisor,tingsrätt samt när man inte kan ringa ner mej igen,skickar man brev i mängder. även reckade sådana. Jag har skrivit till dem och förklarat situationen.Bett dem sända ärendena till kronofogden. Jag vill betala, men kan ej. M V H snart nerv vrak.

  SvaraRadera
 2. Visst kan jag göra det. Om du skickar mig din mailadress så kan vi höras den vägen.

  ulrika.ring@insolvensstockholm.se

  //Ulrika

  SvaraRadera