torsdag 2 juli 2009

Svårt för "vanligt folk" att få rätt

...gentemot försäkringskassan enligt SR Västerbotten, som gjort en undersökning där man tittat på hur ofta "vanligt folk" fått prövningstillstånd i kammarrätten. Enligt SR stod försäkringstagaren ("vanligt folk") för 1100 ansökningar om överprövningar och FK lämnade in 86 ärenden där man begärde tillstånd för prövning i kammarrätten. Vem fick i antal flest prövningstillstånd tror du?

Jo försäkringskassan!

Man blir mörkrädd! Vidga problemet till att innefatta även Kronofogdens, Skattemyndighetens, socialförvaltningars beslut o.s.v. En tjänsteman fattar ett beslut, den som omfattas av beslutet överklagar till tingsrätt/länsrätt, förlorat och vill ha tingsrättens/länsrättens granskning granskat i sin tur. MEN NEKAS MÖJLIGHET ATT FÅ SIN SAK PRÖVAD, om man inte arbetar på myndigheten dvs. myndigheten förlorat i tingsrätt/länsrätt så ökar plötsligt chanserna att beslutet (tjänstemannens och domstolens) granskat i kammarrätten! Den är fin den...

Rättsäkerhet? Till och med processägaren för verkställigheten på KFM säger enligt DN, ang myndighetens beslut, att "- Det har gått lite fort ibland. Man kan få en rättelse i efterhand, men det är inte helt lätt, säger han"Så alla vet att det är svårt att få rättelse, inte för att det nödvändigtvis rör sig om korrekta beslut, utan för att det helt enkelt är stopp! Alltså mycket svårt för "vanligt folk" att göra sig hörda och få en korrekt granskning av myndighetsbeslut som rör försörjning, sjukpenning, mat på bordet, möjlighet till att behålla bostad o.s.v.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar