onsdag 17 juni 2009

skuldsättning och kronofogdens uppdrag

Om skuldsättning inte "tas" utan "tillåts", dvs att borgenärer skuldsätter någon, så kan man tänka att även borgenärer har ett finger med i spelet och ett ansvar i det fenomen som dagligdags i media omskrivs som att "svensken skuldsätter sig"?

Borgenären godkänner avtal med kunden, det kan vara lån/krediter eller avtal över lång tid, ex kommunikationskostnader o.s.v. En del borgenärer ser noggrant till att säkerställa att kunden verkligen kan betala/betala tillbaka enligt avtal innan avtalet godkänns av leverantören, men långt ifrån alla hålls med den processgången. Man kan lätt ställa sig frågan hur borgenären tänker när han/hon godkänner avtal med någon som uppenbarligen kommer att fallera i betalning/återbetalning?

Svaret är enkelt. Kronofogdens uppdrag, exekverat av Verkställigheten, borgar för borgenärerna. Likt blodshundar ska myndigheten ge sig efter människor som inget hellre vill än betala men som inte KAN betala. För oavsett vad borgenären beviljat, oavsett vad borgenären haft i åtanke eller hur borgenären lagt upp sin strategi att tjäna pengar, så har borgenären rätt att gå till den lärande myndigheten KFM (se bildtexten på sid 10 i länken) för att få hjälp att driva in pengar. KFM ska driva in kapitalbeloppet, lukrativa avgifter och ännu mer lukrativ ränta. Borgenären har rätt att själv välja om räntan ska betalas före kapitalskulden, borgenären får hjälp med att driva in valfri (enligt avtal) astronomisk räntesats och behöver inte prestera något för den samhälleliga förmånen.

Borgenären lämnar in ärendet för indrivning, klappar i händerna "chop-chop" och lutar sig lugnt tillbaka för att räkna pengarna som strömmar in. Om gäldenären nyligen hamnat på obestånd kan borgenären se stora pengar ticka in på kontot, om gäldenärens jagats länge av KFMs verkställighet ser borgenären mindre stora summor ticka in på kontot. När ärendet ligger hos KFM sköter skattefinansierade tjänstemän rubb och stubb. Med långtgående tvingande integritetskränkande åtgärder. Alla pengar kommer via Verkställigheten och deras försorg.

Men varför är det då så här? Varför har samhället utformat detta vansinniga system? Jo, men även det är enkelt att svara på! Om inte den lilla dumma människan pressas så hårt av ett solitt och fullständigt tokhårt system så kommer den lilla dumma människan inte klara upprätthålla en betalningsmoral! Om inte staketet är snävt och spetsigt så kommer den lilla människan falla utanför planen och in i ett ekonomimoraliskt moras! Så enkelt är det. Tvingas inte svensken med stenhårda regler så blir det träsk och sumpmark av den ekonomiska moralen. Hårda nypor formar en god medborgare.

Och nog kan vi skriva under på att det är hårda nypor som gäller. Men att hårda nypor skapar goda medborgare med högre betalningsmoral ställer vi oss tvärt emot i uppfattning. Hårda nypor skapar för samhället kostsamma utanförskap och en skuggekonomi med svartjobb. Därtill är den som utsätts för hårda nypor nödd och tvungen. För även om du är på obestånd behöver du leva. Ges du ingen utväg hittar du egna konstruktiva utvägar på dina problem. Och tänk dig själv, du sitter med skulder, har utmätning ner till under existensminimum, tvingas bort från umgänge med dina barn, men trots att KFM varje månad drar allt över "existensminimum enligt UB" så växer dina skulder. Månad för månad. År efter år. Borgenären tar nämligen hem det som möjligtvis går ta hem i pengar genom att välja att du ska betala ränta före kapitalet. Decennium ut och decennium in. Skulle du tycka att det var ett rimligt sätt att göra rätt för dig? Utmätning, existensminimum, djupare i skuld... "You load sixteen tons and what do you get another day older and deeper in debt..."

Alternativet till skuggekonomin är att du knäcks. Och knäcks gör många. År 2008 hade 44 procent (en ökning med 2 procent från år 2007) av de som beviljades skuldsanering sjukbidrag som inkomst. Utmätta till förtvivlan, förtvivlan ger stress, stress blir sjukdom, sjukdom blir sjukbidrag, inget mer att hämta för borgenären, och så då skuldsanering.

Mer statistik på vem det handlar om hittar du på Kov.se Konsumentverket har gjort en mycket bra, detaljerad och gedigen översyn av personer i behov av ekonomisk rådgivning/skuldrådgivning. Det är så långt från lyxfällan att det liknar ingenting.

Ändå beskriver man obeståndsproblemet som att människor "skuldsätter sig".
Ord präglar uppfattningar.

Man skulle som alternativ till hög betalningsmoral kopplat till hårda nypor, kunna lansera oförmåga att betala som en konsekvens av minskade inkomster? Dvs att människor vill betala. Men inte kan.

Tänk om alla dessa tiotusentals människor fick göra som SAAB. 75 % av skulderna bort, betala 25 % och få staten som borgenär när dom desperata behöver ett saneringslån för att bli kvitt evighetsgälderiet...

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar