torsdag 5 februari 2009

Fattigdomsstrecket - del 2

Om du "är" ett ensamstående hushåll utan bofasta barn så är medianinkomsten 13 908 kr/mån. Fattigdomsstrecket går vid 8 345. (SCB siffror från 2006)

En ensamstående person med genomsnittlig hyra och löneutmätning får igen se sig hamna under fattigdomsgränsen. En genomsnittlig hyra och förbehållsbeloppet hamnade tillsammans på 8 254 kr/mån. 91 kr under fattigdomsstrecket. Oavsett inkomst.

Ovanpå detta ska samma person, som ensam hamnar under fattigdomsstrecket, klara kostnaden för att försörja sina umgängesbarn, om han/hon har några.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar