tisdag 3 februari 2009

Fattigdomsstrecket

om du "är" ett hushåll med en vuxen och ett barn och har en disponibel inkomst (här kvar efter KFM dragit pengar som distribuerats till någon fordringsägare) som är 12 684 kr/mån eller mindre så kan du skriva dig till den del av befolkningen som lever på eller under fattigdomsstrecket. Siffrorna är från 2006 så det kan hända att det är någon hundralapp mer för i år... Fattigdomsstrecket år 2006 låg alltså vid 12 684 kr/månad för ett hushåll med en vuxen och ett barn.

Fattigdomsstrecket är den definition SCB använder sig av för att ha ett värde på när man är "fattig i Sverige". Fattig i ett I-land är förstås lite annorlunda än att vara fattig i ett U-land. Definitionen på "fattigdomsstrecket" är 60 % av medianen av disponibel inkomst (med justering för försörjningsbörda). 12 648 kr/mån är på fattigdomsstrecket och mindre är under fattigdomsstrecket.

Median är, till skillnad från medel, helt enkelt det faktiska "mittenvärdet".

Men som sagt. Ett hushåll med en vuxen och ett barn (vi använde oss av en flicka, 13 år) som har 12 684 kr/månad i disponibel inkomst lever på fattigdomsstrecket. Har hushållet mindre lever hushållet under fattigdomsstrecket.

Det finns nog ett antal liknande hushåll som av svenska staten utmäts ned till fattigdomsstrecket och tom under (beror lite på hur hög hyreskostnad den som utmäts har).

Löneutmätning ställt mot fattigdom och dess konsekvenser gör att man undrar lite över varför inte utmätningsregler som "räntetak" och varför inte "kapital ska betalas före ränta" anses vara behövligt och en bra ide. Man undrar också varför staten känner ett sånt "behov" av att utmäta sina medborgare ned till, eller till och med under, fattigdomssträcket i en utmätningsordning som inte står finna dess like till.

Just det ja! Anledningen till att de förslagen ratades var för att man tror att om man ändrar på utmätningsreglerna för borgenärerna skulle det kunna innebära en mer restriktiv kreditmarknad... Tvi Vale! Hur skulle det DÅ gå? Om kreditinstituten blev tvugna att verkligen undersöka och verifiera att personer dom beviljar lån till också kan betala tillbaka! Kaos! Förödelse! Ekonomier skulle falla! För det MÅSTE vara varje banks rättighet att, vid behov, låna ut en miljard till en privatperson! Annars...! Akta er.

Idag är kreditmarknaden sund och fungerar så HIMLA bra! Varför skulle vi vilja begränsa den branschen?

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
intressant.se

2 kommentarer:

  1. - Ja det vore ju orimligt förstår du väl - att den som lånar ut ska behöva ta ansvar? Tänk att inför sina aktieägare kunna säga att "Ett visst svinn får man räkna med"

    Sen när mingleriet går av stapeln så kan man konstatera att 'svinnet är försumbart' i reala kronor och skattebetalarna hostar i sömnen ovetande upp .. vi gör vinst på varje uppskrivning av barnbidraget - skål broder!

    SvaraRadera
  2. Ja du Janne, visst är det vackert. Det är förunderligt i vilken grad den stora massan blir duperad, förd bakom ljuset och manipulerad. Det är än mer förunderligt att de som egentligen utgör makten "Folkstyret är inskrivet i det första kapitlet. Makten ska utgå från folket, och riksdagen ska vara folkets främsta företrädare." (regeringsformen) faktiskt finner sig i att bli duperade, förda bakom ljuset och manipulerade.

    Samhället/individen lever i symbios. Samhället kan inte existera utan mängder av individer och individen kan inte existera utan samhället. Samhället i individen och individen i samhället! Ändå känns det inte som om "företrädarna" riktigt företräder det där "folket".

    SvaraRadera