lördag 21 februari 2009

O-skyldiga barn, igen

Jahap, så har då DN igen skrivit om skuldsatta barn.

Att barn skuldsatts är inget nytt. Att barn fortsätter skuldsättas är heller inget nytt. Varför det är så är inte heller en förvåning, åtminstone inte för mig. Det saknas helt enkelt insikt i problemet kring barn och varför barn skuldsätts. _Barn_Skuldsätts_Till_Största_Delen_För_Att_Föräldrarna_Inte_Har_Råd_Att_Betala_Och_Inte_Förstår_Att_Barnet_Själv_Måste_Betala_Skuler_Och_Avgifter_När_Han/Hon_Blir_Myndig.
Alltså, fattigdom och okunskap, i kombination.

Det kan man göra något åt. Men de som kan göra något åt problemet, de som HAR kunskap men som inte har Insikt, vad gör man åt det?

När det lagförslag lades, det som är tänkt förhindra minderårigas privaträttsliga skulder låg för godkännande av riksdagen ringde jag till en tjänsteman på justitiedepartementet för att fråga hur lagförslaget skulle förhindra offentligrättsliga skulder (oftast talas det om skulder till landstinget men det finns fler, ex biblioteksskulder o.s.v.) så uppstod helt enkelt "insiktsförbistring" får jag nog kalla det.

Jag är en av några som lägger ner min tid i Insolvens Stockholm och har därför kunskap om Sthlms läns landsting(SLL). I SLL är primärvården gratis (vårdcentral) men akutvården är avgiftsbelagd, tror det är 250 kr, men kan ha fel i beloppets storlek. Det påförs även en avgift för uteblivna besök.

Så talar jag med tjänstemannen på justitiedepartementet och frågar hur den tänkta lagförändringen skulle skydda barn från offentligrättsliga skulder. Tjänstemannen förstod först inte frågan så jag förtydligade. Så jag förklarade genom att berätta det som jag berättat ovan *pekar uppåt* om sjukvårdskostnader bl.a.

Tjänstemannen säger då, på fullt allvar:
"Men avgiften betalar man ju där!"

*suck* sa jag då, och förklarade att det finns mängder av hushåll, bl.a. sådana som har löneutmätning som inte KAN betala 250 kr dagarna innan lön. Som helt enkelt inte har pengarna och som när nästa lön kommer, väljer bort att betala för att 1. det finns inte pengar 2. de tror att det är vårdnadshavaren som påförs skulden. Alltså betalas inte skulden, alltså ska barnet efter myndighetsdagen själv ansvara för skulden, alltså är barnen även fortsatt utsatta. Vad har man tänkt göra åt det?

Svaret var enkelt, ingenting. Det var inget stort problem. Det gick liksom inte in i huvudet att hushåll har så dåligt med pengar att det inte finns 250 kronor i slutet av månaden. Det dök aldrig upp någon insikt hos tjänstemannen. Ingen talgdank, ingen "Uppfinnar Jocke"-glödlampa tändes under samtalet, ingenting hände. Problemet finns inte. Eller snarare Justitiedepartementet erkänner inte problemet. Punkt.

Socialbidragstagare är i en situation som ovan beskriven mer skyddad. Kan dom betala får dom ersättning mot kvitto från kommunen (godkänd avgift) kan dom inte betala avgiften på plats utan tar det på räkning, lämnar dom in räkningen och kommunen reglerar. Just landstingsskulder för barn är nog något som till största delen återfinns i hushåll med barn och på obestånd.

Vi har även skickat ett brev till alla riksdagens ledamöter där vi, inför omröstningen, beskrev problemet. Några svarade och var mycket upprörda över hur landet låg, men då Sverige är ett tjänstemannastyrt land, och då justitiedepartementet inte kan/vill/har ambitionen att ens förstå problemet så fortsätter problemet att växa.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar