tisdag 8 december 2009

Skulder

Om ett system som Sveriges variant av utmätning självgenererar skulder borde man inte göra något åt det då? Typ lösa problemet och försöka få till ett system som löser problemet och inte skapar problem? Verkar inte det vara en bra ide? Lite sådär smart så att säga?

Hur många personer klarar vi som nation att ha på obestånd? 10 %? 20 ? Halva befolkningen? 5 %? Vid vilken siffra drar Sverige gränsen för "inte tolererbar siffra"? För av det vi kan se idag så finns ingen ljusning i sikte. Skuldsanering kommer antagligen förändras i kvalifikationskrav, men även om det blir en tiofaldig ökning av ansökningar, och tiofaldig ökning av beviljanden så är det ändå bara mellan 30 - 40 000 personer som kommer beviljas. Jag personligen tror inte på någon tiofaldig ökning, men jag hoppas jag har fel där. Jag hoppas innerligt att jag har fel.

Men om det nu skulle bli en tiofaldig ökning av ansökningar och beviljanden så ställer jag mig ändå frågan, vad tänker vi göra åt det självgenererande problemet obestånd? Ska vi fortsätta blunda för att många barn inte tillåts räknas in i begreppet familj? Ska vi fortsätta se hur personer med tillfälliga ekonomiska svårigheter av systemet självt ser sin ekonomi gå från besvärlig till hopplöst? Ska vi fortsätta se hur statliga tjänstemän i princip öser pengar in i en profithungrig skuldindustri? o.s.v. o.s.v.

En person med någorlunda begåvning som sätter sig och studerar problemet kommer snart att se att något är fel. Om Kronofogdens uppdrag i sig självt genererar ett ekonomiskt "havoc" borde man inte göra något åt det? Och kronofogden genererar minsann ekonomiskt kaos. Från att ha varit en tillfällig svacka går det snabbt över till permanent problem. Främst för att uppdraget är så illa snickrat.

Barn far illa. Vuxna far illa. Samhället far illa. De enda som blomstrar via obeståndsoket är skuldindustrin själva. Och det med verkställighetens goda minne.

Förstå att i Sverige 2010 finns det en lag som inte räknar in biologiska och adopterade barn i begreppet familj! Bara en sån sak borde få alla som tänker att stanna upp i tillvaron.

Begreppet familj är synnerligen kulturberoende. Frågar du någon i ett sydeuropeiskt land (t.ex. Spanien, Italien eller Grekland) vem som räknas in i begreppet "familj" så kommer du få en definition som innefattar kusiner, tremeningar, ingifta, "långtborta" kusiner, kusiners kusiner, ja du fattar. Om du fråga någon i Sverige så har begreppet generellt en "snävare" definition. Det är barn, föräldrar, syskon... Men jag tror att vart i världen du än vänder dig så räknas biologiska och adopterade barn in i begreppet "familj". Man har t.ex här i Sverige "försörjningsplikt" för adopterade och biologiska barn. Vare sig du vill ha barnet eller inte så har du, som förälder, en plikt att försörja ditt barn. Upprepar, en plikt.

Men det gäller försörjningen av ditt barn. Sverige skryter om och uppmuntrar, i diskussion och övrig lagstiftning, att har du barn ska du, för barnets bästa, vara närvarande och både praktiskt och känslomässigt ta ditt föräldraansvar. Sverige uppmuntrar främst pappor att ta större del i familjen och ett större ansvar i barnets uppväxt. Det är pappamånader och mammamånader i föräldraförsäkringen. Det är att vi ska vara restriktiva med enskild vårdnad då man anser att det utesluter, med negativt resultat för barnet, en förälder, oftast pappan, ur föräldraskapet. Det är att samhället ska "hjälpa" familjer med familjerätten, med stöd till föräldrarna o.s.v. o.s.v. En himla massa stöttande blir det.

Förutom... Förutom den förälder som, kanske till och med som en konsekvens av hur man utformat Kronofogdens uppdrag, är på obestånd och är umgängesförälder. Där finns inga som helst stöd utan tvärtom. Att få behålla pengar för umgänge med dina barn går inte för sig. Umgänget med barnen har inte bättre rätt till pengarna än vad en spekulativ skuldindustri med ambition att maximera vinster har. Den tycker jag är så fin... Att vara närvarande och engagerad förälder har inte lika eller bättre rätt till pengarna än en profithungrig skuldindustri. Och vi talar inte om någon totalitär "Patron år 1800", utan lagstiftning á lá Sverige anno 2009. Och med tanke på att inte ett ord om problemet nämns i förslaget till "förenklad löneutmätning" så lär det fortsätta 2010, 2011, 2012....

Adopterade och biologiska barn räknas inte in i begreppet familj. Det finns det domstolsbeslut på.

Imorgon är det onsdag. Då blir det ny bloggrunda. Ämnet vi valt är det jag börjat skriva om idag, nämligen Umgängesföräldrar. Och det finns mycket att säga om det... Problemet är enormt. Och enormt motsägelsefullt och kontraproduktivt (likt så mycket annat inom Utsökningsbalken kontra övrig lagstiftning och ambition). Bloggarna som deltar hittar du på hemsidan. www.insolvensstockholm.se

Alltså, mer om problemet imorgon.

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm
Insolvens Stockholm på Twitter
Insolvens Stockholm på Facebook
Dela

pingat på intressant.se och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

7 kommentarer:

 1. Lite förtydliganden vad som gäller vid umgänge. Men givetvis skall ju föräldrarna först försöka komma överens sinsemellan.

  1. Resor = Umgänges förälder skall stå för dom första 10 milen enkel resa, resterande skall bo förälder samt umgänges förälder dela på, om ekonomi saknas har man rätt att få ekonomiskt bistånd hos socialen, detta är umgänges förälderns ansvar.

  2. Uppehälle = lite osäker här men tror att det är att vid lite längre vistelse skall bo förälder ersätta umgänges förälder.

  Om socialen strular eller kfm har problem med vad som gäller så är det bara att överklaga ända upp i europa domstolen om det så är. Glöm inte bort att se över vad som gäller i FN:s barn konvention.

  www.lagen.nu

  SvaraRadera
 2. 1. Resor beviljas enligt SoL, men beviljas inte tillägg till förbehållsbeloppet enligt UB

  2. Kostnad beviljas enligt SoL, men inga tillägg till förbehållsbeloppet enligt UB

  Detta är draget genom domstol upp till EU. Avvisats i EU med motivering annan myndighet (skattefinansierade socialförvaltningen) beviljar pengar. Kronofogden fortsätter sin utmätning för barn till umgängesföräldrar har inte lika eller bättre rätt till pengarna.

  Så är det med det.

  SvaraRadera
 3. Jag det är naturligtvis så att lagen säger en sak om hur si eller så ska vara. Men sen har vi ju tjänstemän som ges så mycket "kreativ frihet" i sina uppdrag att vad lagen säger inte spelar mycket roll för dem, de vet ju "bäst" ändå.

  Om man nu skulle följa det regelverk som satts upp med möjligheter att överklaga "ända upp till europadomstolen" så kanske, kanske det finns någon enstaka person som orkar driva ett sådant ärende. Det är inte bara psykiskt påfrestande att driva sitt fall, det krävs "rätt" juridiskt stöd och massor massor massor av pengar för att kunna nå "i mål".

  Har man då en utmätning från våra "kära" fogdar som inte bryr sig i överklaganden utan stjäl dina pengar snabbare än du hinner tjäna in dem (om du nu har något jobb vill säga). Då blir det en slags Ebberöds Bank att driva ett överklagande. Dvs dina intäkter (=din lön) räcker inte så vidare värst långt för att täcka utgifterna (införsel, processkostnader och det vardagliga kostnaderna).

  Så i realiteten så kan man säga att rätten att överklaga är en utopi för de flesta människor. De har helt enkelt inte råd.

  Så var det med de fina "Mänskliga rättigheterna" och FN:s barnkonvention. Fina på papper men inget värda i dagens Sverige.

  /Rune

  SvaraRadera
 4. Men ursäkta en lekman men SoL och UB är ju helt olika lagar. Så som jag ser det så blir det ju socialen som får fylla upp glappet som eventuellt uppkommer efter att kfm tagit sitt. Sen har väl alla rätt till allmän rättshjälp????

  Kan man inte bussa katten på hunden, så får man väl bussa hunden på katten.

  SvaraRadera
 5. Ja, varför ska man lösa det direkt hos fogden när man kan gå i cirklar och blanda in socialen?

  Ahhh, nu vet jag. För att generera mer tjänstemannajobb! Jag visste det fanns en mening med det hela.

  Rättshjälp? Det skulle jag vilja se. Samhället beviljar rättshjälp för att skjuta sig själv i foten, lycka till!

  /Rune

  SvaraRadera
 6. För att problematiken kring detta dilemma är ett moment 22, så hur mycket man som enskild står och skriker på enskilda tjänstemän eller enskilda statliga verk så kommer det inte ske ett dyft. Tjänstemännen gör inte mer än dom absolut måste, men har dom en annan myndighet i hasorna, så kanske det händer något, jag vill i alla fall tro att det förhåller sig på det sättet.

  Så du menar att alla lagvrängare är partiska för att dom uppbär rättshjälp på din begäran?????

  SvaraRadera
 7. Litet förtydligande beträffande myndighetsutövande! Alla myndigheter så ock kronofogden har olika lagar som ramar in deras uppdrag, den främsta är Förvaltnings lagen som säger vad myndighetsutövningen i sig innebär exempelvis hur och när man kontaktar ngn som sökt en etc respektive vart man vänder sig för tt bestrida bristerna i myndighetsutövningen. Därefter kommer de andra lagarna exempelvis så har de sociala myndigheterna sina respektive kronofogden sina... Men, har man indrivning så ställer ej de sociala myndigheterna upp! Det har dom ingen skyldighet till eftersom det förväntas att krono fogden ska ha gjort sina ekonomiska uträkningar så att man överlever!

  Sedan hur man överlever det är en annan sak! Jag vet att med långvariga indrivningar så tar man stryk psykiskt respektive fysiskt. Till nu har jag efter 26 år´samarbete med fogden ej lyckats klura ut på vad vis systemet vinner på att jag blir sämre? Men någonstans finns det säkert en vinst, dock ej för mig! Mord straffar sig eventuellt med livstid och det innebär en frigivning efter kanske 10-15 år, med de hårdare straff som gäller i dag!

  Eva on the run....

  SvaraRadera