onsdag 6 maj 2009

Utmätning

Löneutmätning (utmätning överhuvudtaget) är en snårig historia. Att hitta rätt i Utsökningsbalken (UB) och dess tillägg är inte på något sätt allmän kunskap, man kan inte heller förvänta sig att det ska vara allmän kunskap.

Den som ska ha pengar (borgenären) och den som ska betala pengar (gäldenären) står mot varandra och ska försöka hävda sin rätt. Mitt emellan står KFMs verkställighet och ska vara "opartiska".

Vi kan säga att borgenären är ett företag som sålt något på postorder. Borgenären har inte fått betalt så företaget köper ett inkassobolags tjänster (större kunskap) för att öka sina chanser att få betalt. Inkassobolaget förväntas ha större och bättre juridisk och praktisk kunskap och erfarenhet om hur man får betalt med eller utan hjälp av KFM.

På andra sidan "bordet" sitter gäldenären. Han eller hon förväntas vara lika stark och jämbördig i kunskap som borgenären och dess ombud. Vad har gäldenären för möjligheter var kan gäldenären hitta ett ombud som har större och bättre juridisk och praktisk kunskap och erfarenhet om hur man löser en skuldsituation? Hur skapar gäldenären en mer jämlik förhandlingssituation?

Well... Samhället har uppmärksammat gäldenärens svårighet att ha adekvat kunskap och slängt in en "livlina" i form av kommunal budget- och skuldrådgivare. En samhällstjänst som ska vara gratis och som ska vara gäldenärens stöd i processen för skuldfrihet. En tjänst som, till viss del, ska hjälpa gäldenären i "snårskogen" med skulder, fordringsägare och eventuellt KFM. En del kommuner tar uppgiften på allvar och ser till att tillgången möter behov, att kunskapen kring systemet är stor och adekvat dvs snabbt erbjuder kvalificerat stöd till gäldenären, andra kommuner tar inte uppdraget på allvar och erbjuder en mer "ljumen" och långsam kunskapsbank. Det är allt som erbjuds gäldenären. Visserligen får gäldenären själv gå till en jurist och hyra in kunskap kring utmätningssystemet men vem kan få normalbeloppet att räcka till att betala en räkning från en kvalificerad jurist?

Så, gäldenären ringer kommunen och säger att han/hon behöver hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Svaret att det är ett halvår till ett års (ibland längre) väntetid är inte ovanligt. Kommunen tar inte sin mycket viktiga uppgift på allvar och möter inte behov med tillgång.

Då har systemet satt in ett ytterligare fiktivt stöd. KFMs verkställighet (tjänstemännen på indrivningen) får inte ta någon parts sida utan ska förhålla sig neutrala, och ser sig själva som en "transfereringsmyndighet". Dvs bara göra det som borgenär och gäldenäre säger åt myndigheten att göra. Säger borgenären "hoppa" är verkställighetens uppgift att hoppa, om inte gäldenären säger "hoppa inte". Säger gäldenären "hoppa inte" ska ärendet upp i domstol och domslutet där ska ge myndigheten direktiv om huruvida det ska hoppas eller inte samt hur högt myndigheten ska hoppa.

Gäldenären sitter alltså utan stöd och hjälp i sin kamp mot Goliat, där Jättens starkaste vapen är Utsökningsbalken och Jättens arme består av tjänstemän på verkställigheten.

Vem tror du har störts chans att få sin vilja igenom? Naturligtvis den som har kunskapen om hur det går till. Så egentligen är verkställighetens lagstiftade uppdrag att förhålla sig neutral inget annat än ett passivt stöd för den starkare parten, borgenären. Vi talar om ett juridiskt mycket komplicerat system där gäldenären själv ska bevaka sina rättigheter.

Vi har exempel på skulder som "förökats genom delning" dvs, samma skuld drivs av fler än ett inkassobolag, ett sånt ärende kan hamna på verkställighetens bord, det är fortfarande gäldenären som ska säga "hoppa inte", annars driver verkställigheten in skulderna. Vi har exempel på skuld som i samma bolag "förökats genom delning" dvs samma bolag driver samma skuld två gånger, det är fortfarande gäldenären som ska säga "hoppa inte", annars driver verkställigheten in skulderna. Kunskapen om utmätning förväntas i någon rosa verklighetsfrämmande himmel vara allmänhetens kunskap och du ska själv föra din talan annars drivs skulden in. Punkt slut.

Det är ett fullständigt absurt system och ger ordet "transferering" (som i transfereringsmyndighet) en helt ny innebörd. Det är en motorväg där lastbilar (verkställigheten) i skytteltrafik kör pengar från den svagare gäldenären till den starkare borgenären. Skulle du stanna en sådan "lastbil" och fråga vad dom håller på med, sticker någon tjänsteman, snarlikt Biskop Brask, ut huvudet och säger "Vi gör bara som vi är tillsagda..."och kör vidare.

Som en mycket framstående aktör för inkassobranschen raljant skrev på sin blogg (som efter vi uppmärksammade eländet stängdes för "allmänheten") "...det är skillnad på att ha rätt, vilket han hade, och få rätt, vilket jag fick..." "Bloggaren" är självklart jurist och har arbetat i år med inkassoverksamhet. Ha rätt eller inte spelar ingen roll, det är kunskapen om hur man får rätt som avgör saken.

Neutrala? jä rajt... "Transfereringsmyndighet"? Absolut!

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm
www.insolvensstockholm.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
pingat på intressant.se

1 kommentar:

  1. KFM har inte och kommer aldrig att vara "opartiska". Det ligger ju inte i deras eget intresse, det vore ju likvärdigt med att avskaffa sitt eget jobb. Tjänstemän hos KFM arbetar snarare mot en helt annan riktning. Ta exemplet med att sekretessen nu avskaffats helt mellan myndigheter. Det maskerades i media med att (snyft, snyft) ekopolisen inte kunde göra sitt jobb pga all sekretess mellan myndigheter tex hos KFM. Som exemple lyfter de fram maffia och MC-gäng. Ingen vill väl försvara deras verksamhet, så snabbt som ögat så avskaffas sekretessen. Men man tar i praktiken bort möjligheten för exempelvis överskuldsatta att behålla någon form av värdighet. Ta exemplet med den person som pga överskuldsättning behöver hjälp av en psykolog edyl. I god tro så lämnar han/hon ut sitt telefonnr och (hemliga, då han/hon bor hos vänner då det är omöjligt att få egen bostad) adress. Knackelibang på dörren så stormar KFM:s väloljade tjänstemän in hos den vän som man fått boende hos, och det beslagtas TV, video, datorer, mm. Som sen den (fd) goda vännen måste bevisa att han/hon äger innan fogden släpper tillbaka det. Men kanske vännen saknar något kvitto och vips så har KFM utmätt godset till försäljning (för långt under värdet) och "transfererat" pengarna till de "rättmätiga" ägarna = inkasso-gorillorna. Där har vi nu resultatet av en "god" föbindelse mellan myndigheterna som ska sätta stopp för maffian (som redan ligger 5 steg före eko-polisen) men som bara drabbar den lilla medborgaren.
    /Rune

    SvaraRadera