fredag 23 oktober 2009

Facebook

Finns numer en grupp på Facebook som heter Insolvens Stockholm
länk facebook.

den är precis nyskapad men ska fyllas på med information. Tanken är att hitta olika vägar att exponera organiseringen av skuldsatta så att fler skuldsatta hittar stöd och värme i kylan.

Så nu finns det bloggar, hemsidor, forum och en facebookgrupp som fungerar som megafon förl skuldsatta. Vi ska länka till allt vi hittar och samla ihop det på bl.a. facebook men vi måste först reda ut hur man gör... :-/

In på facebook, och anslut dig till gruppen Insolvens Stockholm.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och Twingly.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar