tisdag 20 oktober 2009

Absolut preskription

Detta så laddade ämne. Absolut preskription. Att vara eller inte vara...

Redan 2004 skrev Jan Ertsborn, särskild utredare i Insolvensutredeningen, den här artikeln i tidningen Advokaten. Argumenten talar för sig själva tycker jag. Jag behöver inte upprepa dom.

Bra argument, och kloka. Det gör att det är lätt att bli konspiratorisk och ana en hund begraven då man inte ens seriöst diskuterat frågan. När man så kommer till att samma person som skrev artikeln i princip dödade frågan om absolut preskription i Insolvensutredningen börjar man misstänka att det handlar om en begraven elefant.

Under vårt samtal i februari/mars 2008 sa Ertsborn att han var FÖR absolut preskription men med reservation att 15 år var för lång tid, enligt honom var 10 år mer rimligt. Ett halvår senare begraver han, under rituella former, absolut preskription med sitt betänkande (SoU 2008:82).

till absolut preskription.
Absolut preskription betyder att en skuld inte kan drivas av Kronofogden längre än en viss tid. I Finland har man valt 15 år (20 år för kriminella - tror jag).

Jag håller med Ertsborn, eller håller med vad Ertsborn tyckte tidigare eller vad jag ska säga nu när han verkar bytt fot.. 15 år är för lång tid. 10 års absolut preskriptionstid är mer rimligt. Fast det är klart, Finlands 15 år är en kortare tid än Sveriges "för evigt".

Absolut preskription, enligt Finländsk modell, innebär inte att du automatiskt blir skuldfri efter 15 år. Varje skuld har en egen preskriptionstid. Om skuldsättningen fortsätter så följer nya skulder med ny preskriptionstid på gamla. Det innebär fortfarande att en PERSON kan ha utmätning hur länge som helst, det är inte UTMÄTNING för INDIVIDEN som är tidsbegränsad.

Sverige har redan absolut preskription (ungefär som Ertsborn skriver i artikeln). Statliga skulder drivs (i princip) aldrig längre än fem år. Sedan avskrivs dom. Och försvinner. Staten har bestämt sig för att skulder som ska betalas det allmänna "förlåts" individen efter 5 år hos KFM.

Det är A-mål det. E-mål är en annan femma. E-mål är mål där privata intressen får pengarna Kronofogden tvingar av dig. Alltså exempelvis Telia, Trafikförsäkringsföreningen, ICA, Den Stora eller den lilla Banken, skulder till privatpersoner, företag av olika sort o.s.v. De skulderna lever hur länge som helst. Och kan ligga för utmätning hur länge som helst. I fjol transfererade Kronofogden 2 310 miljoner (2,3 miljarder) pengar till privata intressen. Totalt har svenska folket skulder hos Kronofogden motsvarande 62,2 miljarder. Så man kan förstå att borgenärskollektivet bjuder hårt motstånd till bl.a. absolut preskription. 62,2 miljarder är en nätt summa väl värd att fightas för tänker jag.

Tack vare att skulder (i princip) aldrig dör så har det vuxit upp en stor, fin och blomstrande industri runt skulder. En skuldindustri. Man köper och säljer fordringar mellan olika företag och turas om att, likt ole dole doff, in i evigheten dränera pengar ur gäldenären. Det finns ett ord för den som år ut och år in agerar blodpåse åt skuldindustrin. Evighetsgäldenär. En som blir kvar i utmätningssystemet för evigt. Ett gälderi för evigt. Evighetsgälderi. Låter inte så himla vackert för ett modernt samhälle?

Men varför inför man då inte absolut preskription i Sverige? Ja säg det... Vi kan bara gissa. Ur "makten" får man bara ord, som vanligt, inga svar. Vi kan gissa att man har bestämt sig för att svenska folket inte själva klarar upprätthålla "en god betalningsmoral" (se målbeskrivningen, sid 8) utan statlig piska. Medborgarna, dvs du, måste fösas åt rätt håll betalningsmoraliskt sett. Undrar hur man klarar sig i typ alla övriga västerländska länder? En annan anledning kan vara att "kredit- och avtalsmarknaden" lyckats skrämma hela justitie- och finansdepartementet till att tro att om inte staten fortsätter ställa sig, i givakt, bredvid borgenärerna så kommer kreditmarknaden att upphöra med sina krediter. Det är konstigt (?) hur alla de som arbetar nära kreditbeviljarna tycker illa om förändringar som underlättar för gäldenären, exempelvis Riksbanken.

(här ska jag *viska* något till dig, jag personligen tror vi har den här ordningen för att Judep och Finans tycker det är roligare vara polare med "kredit och avtalsmarknaden" än med dig du fattiga gäldenär, pöbeln smäller inte lika högt...)

Vi skriver i vårt remissvar till Insolvensutredningens "Vägen tillbaka för överskuldsatta" ang. absolut preskription
"Vi tror i motsats till utredaren att en absolut preskription är inte bara önskvärt utan också nödvändigt. Vi anser att en absolut preskription på ex 10 år bör införas. Har man inte, under 10 år, lyckats driva in en fordran, är det inte orimligt att anta att chansen till fullständig betalning under återstoden av gäldenärens livstid är liten eller obefintlig.

En absolut preskription skulle kanske inte göra gäldenären skuldfri då skuldsättning ofta fortsätter även efter en person blivit föremål för utmätning. Den skuldsättningen handlar ofta om rena överlevnadsskulder, såsom elräkningar, uppvärmningskostnader, telefonavgifter, dagisavgifter m.m. Det är alltså sällan fråga om ren konsumtion utan det handlar till större delen om att tillgodose grundläggande behov.


Den största förändringen en absolut preskription skulle medföra är att stärka gäldenärens roll gentemot borgenären. Det skulle antagligen öppna upp borgenärens förhandlingsvilja gentemot gäldenären och möjliggöra fler frivilliga överenskommelser och ackord. Fördelarna med absolut preskription anser vi vida överstiger nackdelarna. Fördelarna är en mer restriktiv kreditmarknad (det behövs en rejäl sanering), samt att man undviker nyrekrytering av individer som lever hela sitt liv som skuldsatt/överskuldsatt.

Idag saknas medel för gäldenärerna att få till uppgörelser, det bygger helt och hållet på fordringsägarens goda vilja, eftersom de har en försäkring i ryggen som inget kan mäta sig med, KFMs verkställighet och utsökningsbalken. Försäkringen täcks med skattemedel och självrisken läggs på den totala skulden för gäldenären. En ordning som saknar motsvarighet."

Vi tror alltså att den största vinsten av att införa absolut preskription skulle vara att borgenärerna skulle bli mer villiga att hitta lösningar tillsammans med gäldenären. Om man vet att man inte kan använda personer som mjölkkor hur länge som helst så skulle man troligtvis bli mer villig att förhandla.

En gäldenär som inte ser något slut på skuldeländet blir sjuk och nedgången. Att behöva fråga "sin personliga kronofogde" om lov för att få nya glasögon (för att nu nämna något) har inte en stärkande effekt på människor. Utmätning är en bakbunden och hopplös situation för vem som helst att hamna i. Med en bättre dialog mellan gäldenär och borgenär skulle den situationen förändras. Absolut preskription skulle öka incitamentet för borgenären att föra en dialog. Tror vi. Det trodde tydligen Ertsborn också tills han kompromissade bort hela frågan.

Som vi har informerat om tidigare så är vi 8 bloggar som idag skriver om absolut preskription. De andra bloggarna är skuldsatt, obeståndsbloggen, Noll Koll, Villerider, Affesblogg, Ljuramannen, systembloggen. Ny blogg som kom in på flangern: Dwight Welcome!

Nätverket för överskuldsatta, Fattiga-Riddare, har iordningsställt en separat del av forumet för att möjliggöra fortsatta diskussioner. Den delen av forumet är helt öppet, man kan skriva som gäst och behöver inte registrera sig överhuvudtaget. Vi hoppas du vill fortsätta diskutera frågan där. Länk till Fattiga Riddares forumdel bloggkommentarer.

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

pingat på intressant.se och Twingly.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

27 kommentarer:

 1. Förutom att du har rätt i precis allt, tycker jag att du har en stark poäng när du skiver
  "Fördelarna är en mer restriktiv kreditmarknad"

  Idag är det sport bland kreditföretag att sälja fakturor till varandra, en kortare preskriptionstid skulle bromsa det hela. Ingen vill sitta med svarte petter i hand, när fakturan har gått varvet runt bland bolagen är skulden helt plötsligt preskriberad och "Oj, jag som betalade 30 000:- för den..."

  SvaraRadera
 2. Du har en bra poäng där med svarte petter.

  SvaraRadera
 3. Riktitgt, riktigt bra skrivet, mitt inlägg kommer vid nio.

  SvaraRadera
 4. "Kongl. May:t hafwer jämwäl i nåder agreerat Ridderskapetz och adelns ansökiande at alla skulder och private praetensioner, som hafwa warit i tiugo åhr förtegne, och ey rätteligen ther på yrkiade, måge blifwa ansedde för sådene, som aldeles äro abandonerade och genom preskription upphäfne" skrev Kung Karl XI anno 1680.

  Och det är det som än idag ligger till grund för vad lagen säger om preskriptionsavbrott för skulder!!

  Fast jag är inte helt säker på att det är ett påminnelsebrev från en dator kungen menade med "...rätteligen ther på yrkiade..."

  / Per

  SvaraRadera
 5. Borde man inte även från finansen se det som en fördel om kreditmarknaden blev litet mer restriktiv med sina krediter?? Åtminstone dom till Baltikum.

  /Per

  SvaraRadera
 6. Jag är lat, Kopierar ljuramannens svar:
  "Per, du kan möjligen inte skriva till Försäkringskassan med gåspenna och fråga hur de förhåller sig till Karl XI?"

  tycker jag var ett strålande svar.

  SvaraRadera
 7. Bra skrivet. Idag är människoliv en handelsvara...

  SvaraRadera
 8. Läst de flesta blogginläggen om Absolut Preskription, på deltagande bloggar. Mycket bra samordning med egna spetsfundigheter och tragiska erfarenheter. Kul att ni lyckats få ihop det så bra Ulrika mfl.

  Men glöm inte att spetsa det ännu mer, för det vi dagligen utsätts för är lagstadgad tortyr. Det är inte bara den skuldsatte som utsätts för den psykiska tortyren utan familjer, partners, barn, barnbarn, annan släkt och vänner, får lida i åratal pga politiker och tjänstemäns oförmåga (=illvilja(?)) mot att rätta till sina felaktiga beslut. Om det vore anno 1680 kunde tortyren kanske förstås, men det pågår idag 2009 i Sverige. Skrämmande!!

  / Rune

  SvaraRadera
 9. Ska vi i skuldträsket kunna göra vår röst hörd, och inte bara malas ner av mäktiga skuldindustrin, måste vi samla ihop oss så gott vi kan. Vi är tillplattade och svaga var och en av oss, men tillsammans är vi många! Och kan därmed bli starka. Vi måste hålla igång och bygga nätverket vidare.

  Mejla, ALLA som stöder kampen mot att folk - vem som helst - kan råka så här illa ut, era mejladresser till Ulrika, så att vi tillsammans kan hänga på de kampanjer för vår sak som är på gång!

  /Per

  SvaraRadera
 10. Jamen det var väl en superide! Maila mig så kan jag göra en maillista och alla får direktinformation rakt ner i mailboxen så fort något är på gång!

  ulrika.ring@insolvensstockholm.se

  //Ulrika

  SvaraRadera
 11. Pust... blev litet svettig där ett tag, att utan att fråga uppmana alla att mejla till dig, Ulrika. Det går förståss lika bra att mejla till mig:

  per.ahlin@home.se

  Ulrika och jag håller kontakten.

  /Per

  SvaraRadera
 12. *s* Lugn och fin Per. Det är helt ok. Hade det inte varit det hade jag sagt det. Vi behöver ha en lååång maillista. Så alla kan få samma information.

  SvaraRadera
 13. Utan en hyfsat stor portion galghumor kan man nog inte överleva att trampa ner så djupt i skuldträsket, som jag gjort. Därför kan jag inte låta bli att berätta om min dag, även om det inte har med preskription att göra.

  Efter fyra-fem utmätningsrundor bestod min kvarvarande förmögenhet av en guldtand, insatt i käften för bra länge sedan. Den har kronis faktiskt missat!

  Men idag var jag hos tandläkaren, och det hade blivit en infektion i tandroten, så det fick dras ut.

  Det kändes symboliskt, på nå't vis!

  /Per

  SvaraRadera
 14. Per, det är inte rätt det som händer. Det är fel. //U

  SvaraRadera
 15. Naturligtvis ska det vara en absolut preskription på gamla skulder. Men tyvärr är motståndet kompakt. Kanske är det lättare att få till en förändring genom att dela upp fordringar i olika kategorier som t.ex. A, B och C fordringar.
  A blir då seriösa banklån.
  B är postorder, elräkningar och dyligt.
  C är SMS lån och andra mer eller mindre pålurade krediter.

  Mitt förslag till preskriptionstider i de olika kategorierna är:
  A fordringar: 10 år
  B fordringar: 5 år
  C fordringar: 1 år

  SvaraRadera
 16. Det finns prekriptionstider på fordringar inskrivna i preskriptionslagen, nämligen huvudregeln 10 år, och 3 år om det gäller krediter från affärsidkare till enskild kosument för såld vara eller tjänst. Plus att skatteskulder normalt enligt paxis preskriberas efter 5 år.

  Haken är att det samtidigt finns en lag om preskriptionsavbrott, som gör att preskriptionstiden räknas om från start, om fordringsägaren påminner om fordran (ett litet brev från en dator t.ax.) eller om man t.ex. gör en avbetalning. Vilket alltså i realiteten innebär att skulden vanligtvis ALDRIG preskriberas.

  Evighetsgäldenär, var ordet, sa Bull.

  /Per

  SvaraRadera
 17. Det som är konstigt är att samtliga handläggare på kfm vet om att det är så här, och ändå kan dom sitta där och stödja detta helt demoraliserande och direkt familje förödande system. Fega människor utan någon som helst civilkurage eller moral, verkar dom vara.

  Inför en absolut preskription retroaktivt så att skuldsaneringen kan läggas ner, öka preskriptionstiden till 10 år för samtliga a-ärenden, dom andra som har 3 år idag kan höjas till 5 år, men det ska vara absolut preskription efter dessa tider, inget annat.
  Kfm skall ha en kontrollerande funktion om skuldens äkthet och eventuella preskription.

  Jag betalar hellre till staten, för då kommer det alla till del.

  En sak jag inte förstår är dessa bidrag som är avsedda för en sak, men som inte når sitt avsedda mål, genom att det blir utmätt av kfm.
  Nä, som sagt var, jag ser hellre att dom slantarna stannar i statskassan och kommer alla till del, än att dom ramlar ner i ett fåtals privata fickor.

  Gör om, gör rätt, så blir det som på mitt sätt

  //En röst i hösten

  SvaraRadera
 18. 5 år på a-mål? Varför står det då på CSN (statlig myndighet) hemsida att 10 års preskibrering gäller? Var hittar man uppgifterna om att det är 5 år som gäller och inte 10 år?

  Kanske har jag missat det uppenbara och vill gärna se det med egna ögon.

  URL länk uppskattat alltså.

  SvaraRadera
 19. Skulder till CSN har "inte bättre rätt än andra" och är alltså inte A-mål.

  Om du har funderingar föreslår jag att du skickar mail till kronofogdemyndigheten@kronofogden.se dom kan säkert hänvisa dig till rätt lagrum.

  //Ulrika

  SvaraRadera
 20. Alltså inte vad vi menar med A-mål.

  SvaraRadera
 21. Absolut preskription är ett KRAV. Vi alla "evighetsgäldenärer" måste samlas och göra vår röst hörd. "Vi" beräknas ju vara närmare 500000 personer som hamnat i klorna på KFM.

  Om vi skulle kunna samla oss och göra gemensam sak så har vi ju ganska stora möjligheter att t ex påverka ett riksdagsval.

  Eller varför inte ett helt nytt parti??

  Partiet för ABSOLUT PRESKRIPTION!

  SvaraRadera
 22. Trevligt att läsa tankarna om absolut preskription. Jag har en gammal skuld på ett hus byggt under förra finanskrisen på 90-talet. Mycket riktigt har jag hamnat i en evighetsspiral med KF och inkassoföretag. Skulden uppgår till 1,6 miljoner kronor här finns även ränteskulder som ni förstår tickar på rejält. Har under åren 95-05 levt på existensminimum med familj och barn. Under denna lyckliga tid utmätte KF på min frus och min lön ca 10,000 Skr/månad.
  Men går skulden ned nej räntan äter allt. Nu kommer min igentliga fråga om preskriptionstid.
  När vi köpte huset 92 fick vi ett regresslån från Linköpings kommun på 123,000 Skr. Jag har inte hört något från dessa på 12 år. 2005 dök det upp ett skuldepapper från kommunen som i korthet bara sa att varsågod betala. Givetvis kunde jag inte detta, så saken fick bero. Nu har det kommit ett krav från intrum-justitia att kunden Linköpings kommun vill ha en långtidsbevakning av fordran. Jag har inte hört mer än detta från den gamla skulden. Min fru håller på med en skuldsanering och nu kommer alltså denna fordran att slå sönder denna uppgörelse. Vad att göra?

  Det är illa nog att inte kunna bygga sitt liv på ett eget boende eller andra investeringar.
  Jag och min fru går alltså nakna ned i graven utan att lämna något annat än skulder efter oss.
  Hoppas våra barn förlåter oss. Huset jag byggde finns kvar och ger förmodligen avkastning till bank och ägare.

  SvaraRadera
 23. Hej!

  Behöver du en legitim lån på 3% ränta ?, Mark Steven Lån Firm erbjuder lån till privatpersoner såväl som organisationer, Vi ger ut lån från intervallet € 10.000 Euro till 10.000.000 € Eur. Våra lån är väl försäkrad och maximal säkerhet är vår prioritet, Tillgängliga lån vi erbjuder är,

  * Personliga lån (Secure och utan säkerhet)
  * Business lån (Secure och utan säkerhet)
  * Kombination Loan
  * Konsolidering Lån och många fler:

  Om du är intresserad att komma tillbaka till oss vid mottagandet av detta mail att vi vidare i affären, kan du nå via e-post: markstevenfinanciallimited@admin.in.th

  Bästa Regard,
  Mr Mark Steven,
  C.E.O
  MARK STEVEN LÅNE FIRM.
  Email: markstevenfinanciallimited@admin.in.th

  SvaraRadera
 24. Jag måste vittna om de goda gärningar Mrs Amanda Amanda Loan Firm.
  Jag trodde aldrig att jag kommer i hela mitt liv träffa någon som Mrs Amanda. Hon är en sällsynt pärla. Jag är Husnah och jag tar min tid ut att vittna om Mrs Amanda eftersom hon äntligen erbjöd mig vad ingen annan kunde.
  Jag och min man fick in en mycket stor skuld med gäldenärer och Banken och vi söker lån från olika långivare men alla kom till ingen nytta. stället de fick oss i mer skuld och slutade lämnar oss bröt tills jag kom i kontakt med Mrs Amanda, erbjöd hon mig ett lån men först var jag rädd att det kommer att sluta som andra lån företag jag har stött på, men hon var inte gillar dem. Nu har vi så småningom bosatte vår skuld och startat ett nytt företag med pengar kvar från lånet.
  Kontakta Mrs Amanda genom någon av följande e-post.
  amandarichardssonloanfirm@gmail.com, amandaloan@qualityservice.com, amandaloanfirm@cash4u.com eller så kan du helt enkelt kontakta mig via min e-post för ytterligare direktiv ikmahusnah@gmail.com

  SvaraRadera
 25. God dag,

  Är du en affärsman eller kvinna? Är du i någon finansiell oreda eller behöver du pengar för att starta ett eget företag? Behöver lån? Betala din skuld eller betala dina räkningar eller starta en trevlig företag? Här är lösningen WILLIAM FINANCE AGENCY

  a) Lån Personal och expansion,
  b) Entreprenörskap, utbildning,
  c) skuldkonsolidering ,
  d) Lån jul

  lånebehov

  1. Fullständigt namn:.
  2. Mobilnummer:.
  3. Land:.
  4. Lånebelopp behövs:.
  5. Varaktighet för lån:.

  Komma tillbaka till oss med den nödvändiga mängden och varaktigheten av lånet! Alla intresserade kandidater bör komma tillbaka till mig via e-post: williamfinanceagency@gmail.com

  SvaraRadera
 26. Är du i några ekonomiska svårigheter? Behöver du
  ett lån för att starta ett företag eller att betala dina räkningar?
  Vi erbjuder lån till människor som behöver hjälp och vi lånar ut till lokala företag, internationella och också på en mycket låg ränta på 2%.
  Ansök nu via e-post: victoriamichaelloanfirm@gmail.com
  Tack
  Tack och Gud välsigne
  Mrs Victoria

  SvaraRadera
 27. Hej Jag Kate Powell och jag skulle vilja säga tack till Morrison lånefinansiering för alla de saker som de har hjälpt mig med. Jag har en familj, och jag ansökt om ett lån i detta bolag, jag fick mitt lån och mig och min familj är mycket glad, tack Gud för den hjälp de har gett, kontakta dem idag på (morrisonfinance@outlook.com), de ge ut alla typer av lån med en bra ränta.

  SvaraRadera