lördag 21 november 2009

Förenklad löneutmätning

Så har man då påbörjat processen med att mangla igenom nästa förändring i Utsökningsbalken. Bra eller dåligt? Ja, det beror på...

Som vanligt när det gäller problemlösning så gäller "syfte-metod-avgränsning". En process som naturligtvis måste föregås av en problembeskrivning. "VAD är problemet man vill lösa?"

I det här fallet skulle jag tro, utan att riktigt fått någon klarhet av varken myndigheten eller justidiedepartementet, att problemet börjar vara MÄNGDEN. 488 000 (or so) personer har ärenden hos Kronofogdemyndigheten och står således utanför samhällsekonomin genom det svenska systemet med betalningsanmärkningar. En person med betalningsanmärkningar har inte tillgång till många viktiga vardagsinstitutioner. Ex. hyreskontrakt, elabonnemang, kommunikationsabonnemang, SINA BARN o.s.v. o.s.v.

Av dessa 488 000 personer har 150 000 löneutmätning. Enl KFM kommer en så stor del av transfereringarna från skattefinansierade inkomster. 1 av 6 har haft löneutmätning under en längre tid. Det är alltså ett problem. Mängden är ett problem. 488 000 och 150 000 är en alldeles för stor del av en population på 9 miljoner.

På Kronofogdens hemsida kan man läsa (länk):
"150 000 gäldenärer betalar sina skulder via löneutmätning. Ett beslut om löneutmätning innebär att den betalningsskyldiges arbetsgivare måste betala in en del av lönen till Kronofogdemyndigheten." Jag ifrågasätter starkt den formuleringen. "Betalar" ger en bild av ett betydligt mindre tvingande system än det är frågan om. Ordet tvingas bör hoppa in någonstans. För det är TVÅNG det handlar om.

Nåväl, så hela systemet med löneutmätning är för kostsam. Det är helt enkelt för många personer. Och fler är på väg in. SMS-lånen har inte ens börja minska! Exekutiva auktioner ökar. Ärendemängden ökar. Skuldbördan på varje enskild gäldenär ökar. Det är ökning, ökning och åter ökning. Även i samhällskostnader.

Man vill inte göra någon ordentlig genomgång av problemet så man gör ett "halvjobb" igen. Antagligen har olika departement fört diskussioner mellan varandra och med Kronofogden och andra organisationer och man insett att något MÅSTE göras. Men man vill inte göra det som krävs (att staten via Kronofogden ska begränsa borgenärens möjligheter i uppbackning) och då försöker man med en ljummen "medelväg".

Ambitionen, som man går ut med, är att man vill minska arbetsinsatsen från Kronofogdens sida, man vill underlätta för gäldenären och man vill undvika förluster för borgenären... Lycka till! Something´s gotta give...

Kronofogden har på eget eller på Judeps initiativ tagit fram ett förslag på stora förändringar i Utsökningsbalken "förenklad löneutmätning". Man vill helt enkelt förändra hela löneutmätningsförfarandet. Utan någon som helst öppen utredning har man efterforskat hur lätt eller hur svårt det kommer att bli att förändra Utsökningsbalken. Man försöker helt enkelt lösa ett problem utan att egentligen lösa det.

Och då kommer man fram till att fler schabloner, dvs ÄNNU MINDRE HÄNSYN till gäldenärens faktiska situation, är lösningen! Hepp! Och vad löser man då? Jo arbetsbelastningsproblemet för Kronofogden... Inte problemet med utmätning. Inte problemet med att statliga tjänstemän jagar liv och lust ur samhällets byggstenar (medborgaren). Inte problemet med den ökande skara människor som står utanför. Nix. Pix. Man löser arbetsbelastningen för myndigheter... Det var problemet med arbetsbelastningen det. "Check".

Så hur är det tänkt? Vi kan ta det exempel som Kronofogden själv beskriver i sitt förslag. En ensamstående kommer, oavsett sjukdom - hyra -resor till och från arbetet, dvs inga tillägg, ha 8 700 kronor skyddade i inkomst varje månad. "Vi har stannat för att löneutmätning hos en ensamstående gäldenär bör komma ifråga först om gäldenärens beräkningsunderlag överstiger ca 8 700 kronor." För varje hundralapp därutöver tänker man tvinga 75 kronor till borgenären. En ensamstående med 10 000 kr i inkomst kommer, oavsett boende och livssituation i övrigt, att ha en utmätning på 975 kr! Hepp! Hepp! Gäldenären fick alltså ge vika. "Check" (har jag räknat fel får gärna någon från Kronofogden ta kontakt med mig och berätta vad som är fel.)

Har du då ett barn ökar ditt "skyddade" belopp med 650 kr/mån. "Vi föreslår att utmätningsbeloppet ska bestämmas till 75 procent av beräkningsunderlaget. Den summan ska sedan minskas med grundavdraget. Av det som sagts tidigare om det belopp som en gäldenär minst ska få behålla för sitt och familjens underhåll följer att grundavdraget ska vara 6 500 kronor för en ensamstående och att avdraget ska öka med 650 kronor för varje hemmavarande barn." Två barn 1 300 kr/månad. Inga tillägg för barnomsorg. Hepp! Hepp!

Så har man då lagt in en brasklapp. "När det gäller kravet att löneutmätning inte får leda till att gäldenären blir berättigad till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen är situationen annorlunda.
Uppgifterna från den bearbetning som nämndes i föregående avsnitt tyder på att schabloniseringen av förbehållsbeloppet i ungefär vart femte fall leder till att gäldenären får behålla en alltför liten del av sin inkomst. Det rör sig här om gäldenärer med särskilt höga kostnader för bostad, resor till och från arbetet, barntillsyn eller annat som i dagens system beaktas genom individuella tillägg till normalbeloppet. Bearbetningen omfattar 102 219 gäldenärer och visar att ca 20 000 av dem får behålla ett belopp som är minst 500 kronor lägre än deras nuvarande förbehållsbelopp. För att den gruppen ska få en skälig levnadsnivå krävs regler om ett särskilt avdrag vid beräkningen av utmätningsbeloppet. Sådana regler föreslogs i avsnitt 5.5. Bearbetningen visar också att ungefär 11 000 gäldenärer får behålla ett belopp som är högst 500 kronor lägre än nuvarande förbehållsbelopp. Även i den gruppen finns gäldenärer med förhållanden som motiverar ett särskilt avdrag."

Borgenären då? Jo där säger man, inte så lite ursäktande, att visserligen kommer det bli en mindre inströmning av pengar från utmätning i lön, men samtidigt säger man att man kommer kompensera detta genom att -via frigörande av arbetskapacitet -kunna göra utmätning i andra inkomster! Borgenären har fått sitt. "Check".

Jag vet inte vad jag ska säga... Men vill man, oavsett vad problemet är, hitta en lösning så måste man helt enkelt försöka lösa problemet! Och vad lösningarna är kan du lätt hitta i samma myndighets rapport "Alla vill göra rätt för sig" och i KoVs PM.

Fast det är klart är det mängden arbetstimmar man vill komma åt kanske detta är lösningen. Vill man komma åt problemet med utanförskap, kostnad för samhället och att fler och fler personer i Sverige hamnar hos Kronofogden så är man inte ens på rätt planet.

...och så lägger jag till att inte här HELLER har man tänkt börja tolka in biologiska och adopterade barn i begreppet "familj". Vad jag menar kan ni läsa om här.

Googla på förenklad löneutmätning. Remissrundan från judep har redan tagit sin runda. Läs också bankföreningens remissvar som faktiskt är emot schabloner. Så nu är tydligen både gäldenärer och borgenärer överens om att vägen att gå är inte MER schabloner. Men Kronofogden...

Förenklad löneutmätning är nog ett gott försök men till vad? Vad är problemet man vill lösa? Eller så här kanske man ska uttrycka sig är löneutmätning ett prolem? Om ja, för vem? Och varför?

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm
Insolvens Stockholm på Twitter
Insolvens Stockholm på Facebook
Dela
pingat på intressant.se och twingly.

5 kommentarer:

 1. En annan skrämmande sak som fogden vill ha infört är möjligheten att via arbetsgivarna snabbare få tag i personer som "duckar" för löneutmätning.

  Går i korthet ut på att arbetsgivarna tvingas rapportera "varje månad" vilka de drar skatt för. Tidigare har detta bara rapporterats en gång per år. Det innebär för det första att arbetsgivarna belastas med merarbete och högre administrativa kostnader. Men det innebär också att de personer som utsatts för löneutmätning tidigare har kunnat arbeta extra några månader per år hos någon arbetsgivare utan att fogden fått nys om detta (duckat) förens inför deklarationen, då arbetsgivarna rapporterar in personuppgifterna till skattemyndigheterna. Dessa duckare har på så vis kunnat skaffa sig lite kapital i madrassen som de kunnat nyttjat när fogden slår klorna i huvudinkomsten. Duckaren gör ju inget olagligt, han/hon betalar skatt på inkomsterna och de pengar de drar in används ju oftast till inköp till barn, exempelvis kläder, mat, leksaker, etc. Dvs staten tjänar massor av skatteintäkter på dessa pengar.

  Allt detta vill man nu på ovannämnda smygvis stoppa. Jag frågar bara: Till vilken nytta??

  Dessa extrainkomster är något som nu helt kommer att upphöra, vilket innebär följande:
  1. Duckarna slutar med sina extrajobb, så några extra "inkomster" för fogden blir det inte.
  2. Staten förlorar skatteintäkter, löneskatt och moms på inköp.
  3. Duckarnas barn o övriga familjemedlemmar kommer att få ÄNNU svårare att klara situationen.
  4. Arbetsgivarna kommer att förutom högre kostnader också att mista/göra sig av med personal som kunnat användas tex vid säsongsarbetstoppar, helgförstärkningar, etc.

  Återigen så är statens klåfingriga tjänstemän där och hittar på nya idiot-regler och idiot-lagar som bara gynnar dem själva och inte allmänheten.

  /Rune

  SvaraRadera
 2. Man får väl börja knega i Norge eller Danmark så tjänar staten inte ett enda korvöre istället.
  Eller så var det det här med en betrodd släkting som skickar in en obetald fordran till fogden. Gör tillräckligt många så, så är dom tvungna till att ändra hela systemet.

  SvaraRadera
 3. Den sista kommentaren är helt perfekt,
  tycke Nillsson

  SvaraRadera
 4. Lutar åt utlands arbete.

  SvaraRadera
 5. Dubril Loan Firm erbjuder säkra och osäkra lån till privatpersoner , privata och offentliga etablering utan säkerhet.
  Vår räntan är till ett bra pris på 2% och vår lånet processen / upphandling är det bästa du någonsin kan få.
  Vi erbjuder en mängd i lån och för något rimligt skäl.
  Kontakta oss idag för ditt lån via,
  E-post: dubrilloanfirm@gmail.com
  Skype: dubrilloanfirm

  SvaraRadera