torsdag 26 november 2009

Jämförelse

I föreningens verksamhet kommer vi ibland i kontakt med personer med särskilda behov, och ibland i kontakt med olika stödfunktioner i samhället. T.ex. personer med olika diagnoser (adhd, aspberger o.s.v), och stödfunktioner som Gode Män o.s.v.

Som vanligt när kronofogden ska utmäta ingår i deras uppdrag "ingen hänsyn till olika omständigheter" utan man ska "utifrån utsökningsbalken behandla alla lika". Man ska helt enkelt per definition utmäta hänsynslöst (utan hänsyn) utan att bry sig om omständigheterna bakom en persons obestånd. Även om personen har behov av samhällets stöd för att klara sig. Han/hon har bedömts vara utan de vanliga verktygen som behövs för att navigera och fungera i samhället. Men i Utsökningsbalkens ögon är vi alla lika... Olika förutsättningar - lika behandling.

Jag träffade för ett tag sedan en god man. En mycket trevlig herre som uttryckte sig mycket otrevligt om Kronofogden. Han kunde inte förstå hur hans klient, som klart hade behov av en god man, skulle tvingas till utmätning TROTS att det lån han låg för utmätning för var föremål för en polisutredning. Klienten hade blivit bedragen, polisen utredde -lätt ljummet kan man tillägga -, och någon form av försäkring eller fond skulle betalas ut till klienten, (klienten hade ett begåvningshandikapp). Då Kronofogden inte får ta någon hänsyn till såna omständigheter som begåvningshandikapp så skulle man nu ta den fond eller försäkring som var tänkt att stötta klienten, i mät. Hepp. Hepp.

Jag kan inte låta bli att tänka vem kom på iden att Kronofogden ska vara "opartisk" och "inte ta någon hänsyn"? Det verkar direkt otänkt att lämna ett så integritetskränkande tvångsinslag i människors liv som utmätning faktiskt ÄR utan någon som helst uppgift att "ta hänsyn".

Kronofogdens uppdrag, och det snåriga regelverk som ligger likt törnen runt obestånd och skulder, byggdes och formades under en helt annan "tid" och ett helt annat system än det vi har idag. Dagens storskaliga skuldindustri fanns inte. Banker och kreditgivning såg helt annorlunda ut än dagens. Jag tror att på den punkten är de flesta överens. Utsökningsbalken är utdaterad. "Bäst-före-datum" har passerats.

"Sedan dess" har både Kronofogdens uppdrag (Utsökningsbalken) förändrats, men inte åt rätt håll. Det största misstag man gjorde var att genomföra förändringen 1996, proposition 1994/95:49, där man strukturerade om hela systemet. Mer enhetligt och mindre olika utmätningsformer.

Och det här ligger till grund, tror jag, för de problem vi ser idag. Genom att gå från "mångfald till enfald", genom ett onyanserat system, bäddar man för konsekvenser man inte önskar sig. Ex att personer med särskilda behov ska behandlas likadant som en person som begått brott och har skyldighet att betala skadestånd. Ingen skillnad. Ingen hänsyn till omständigheter.

Det ingrepp i ekonomin som Kronofogden har i uppdrag att utföra är en långtgående kränkning av det vi annars vill kalla den okränkbara integriteten. När konsekvenserna av samhällets ingrepp är fattigdomstvång, att tvingas avstå från att träffa sina barn, att förhindras elabonnemang, att pressas till ohälsa och sjukdom m.m m.m. måste också samhället vara restriktiv och säkerställa nödvändigheten i sina ingrepp. Och ingreppen, om de ändå måste göras, ska utföras med stor respekt. Är det respektfullt att tvinga av en förståndshandikappad hans/hennes ekonomiska säkerhet för att tillfredsställa vinstiver hos en välmående borgenär? Är det respektfullt av samhället att förhindra barn att ha en närvarande och engagerad pappa? Är det respektfullt av samhället att inte göra skillnad på en person som har skulder för att han/hon begått grova övergrepp på sina barn och en person som har skulder för att han/hon, glad i hågen, utifrån ett förståndshandikapp tecknat ett avtal? Jag tycker inte det.

Ju färre nyansskillnader man gör, desto fler övergrepp kommer man att göra. Jag har tidigare jämfört med sjukdomar. En medicin till alla sjukdomar fungerar inte. Jag har också gjort jämförelser med olika påföljder vid brott. Bloggaren Dwight har också gjort jämförelser. Det bör stå klart för alla att ju fler hänsyn man tar till olika omständigheter, ju grundligare utredning, ju fler straffnivåer desto större chans till ett rättvist system.

Vi kan göra en jämförelse med brott. Har du begått ett brott har du också rätt till en rättegång och rätten att ha en advokat med speciell utbildning vid din sida. Jag är ingen jurist, tack och lov!, men jag antar att anledningen till det är att vi ska säkerställa rättsäkerheten? Varje individ som står anklagad och hotas av påföljd, eller som är offer, ska få en så grundlig genomgång av just sitt fall som möjligt är. Få en så rättvis bedömning som möjligt. Man tittar noggrant på uppsåt, omständigheter, förmildrande omständigheter, psykisk hälsa/ohälsa, förmåga o.s.v. Är du skyldig ska du stå till svars, är du oskyldig ska du inte.

Men det är brottsmål det. Att ha gjort sig skyldig till ofrivillig arbetslöshet är något annat. Liksom att man gjort sig skyldig till en hjärtattack, cancer, skilsmässa, konkurs... Då tas inga hänsyn. Inga förmildrande omständigheter. Ingen anledning till individuell bedömning av hur just den personen hamnade i just den situationen? Ingen anledning att titta på vad han/hon kunnat göra istället? Ingen anledning att undersöka uppsåt? Ingen anledning till att, i varje enskilt fall, bedöma hur borgenär/gäldenär förhållit sig till just den skulden och gjort allt som står i sin makt för att undvika ekonomiskt kaos?

Nu är man på väg att ta YTTERLIGARE ett STORT steg bort från den lilla rest av individuell bedömning som finns kvar. Nu vill man införa ÄNNU FLER schbloner... Jag undrar: Är det någon som tror att MER av SCHABLONTÄNKANDE kommer att införa större rättvisa till den som ofrivilligt hamnat på obestånd? Att göra ÄN MINDRE individuella bedömningar ska säkerställa att FLER får en rättvis behandling? Jag antar att det finns någon vriden uppfattning om att spara pengar i botten. Men jag tror att det är fel väg att gå. Helt enkelt totalt och komplett helt fel väg att gå. Ju mer utsatt en person är, desto mer försiktighet och desto mer grundlig måste samhället vara i sin bedömning för att säkerställa att personen får en rimlig påföljd som matchar situationen.

Tror jag.

Inlägget ligger också, något modifierat, på newsmill.se

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm
Insolvens Stockholm på Twitter
Insolvens Stockholm på Facebook
Dela
pingat på intressant.se och twingly.

1 kommentar:

 1. Dubril Loan Firm erbjuder säkra och osäkra lån till privatpersoner , privata och offentliga etablering utan säkerhet.
  Vår räntan är till ett bra pris på 2% och vår lånet processen / upphandling är det bästa du någonsin kan få.
  Vi erbjuder en mängd i lån och för något rimligt skäl.
  Kontakta oss idag för ditt lån via,
  E-post: dubrilloanfirm@gmail.com
  Skype: dubrilloanfirm

  SvaraRadera