tisdag 9 mars 2010

Den 23 mars kommer Beatrice Ask med propositionen om förslag till förändrad skuldsaneringslag.

Den dagen, 23 mars 2010, har Beatrice Ask suttit på Insolvensutredningen i 576 dagar. Räknar vi in utredningsperioden blir man (m)örkrädd. 2007-04-19 tillsattes utredningen "Samordnat Insolvensförfarande" med Jan Ertsborn (fp) som särkild (kunnig, min kommentar) utredare. Räknar vi in dagarna det tog att utreda frågan blir det från start till proposition exakt 1 069 dagar.

I ett-tusen-sextio-nio dagar har gäldenärskollektivet hållit andan.
Väntat och väntat. Hoppats, plågats, väntat, fått negativa signaler, fortsatt hoppas, mer negativa signaler, väntat och lidit, hoppats och våndats. Man har förstått att sannolikheten är försvinnande men man har inte haft råd att sluta hoppas. Kanske, kanske inte. Kanske, kanske inte. Kanske ändå...

I ett-tusen-sextio-nio dagar har nog "Beatrice Ask och hennes patrask" försökt fundera ut hur man ska komma undan alla tecken som finns på att det behövs en förändring. Jag sätter en skinande enkrona på att den ABSOLUT VIKTIGASTE frågan man funderat på är "hur får vi till en reform utan att göra några förändringar!? Troligtvis har det börjat synas att obestånd är ett problem, det kan tom vara så att man vet vad som behöver åtgärdas, men något som är solklart är att man inte VILL åtgärda. Att åtgärda betyder att röra i den heliga kon "pacta sunt servanda" och den andra heliga kon "avtalsfrihet".

Under ett-tusen-sextio-nio dagar gäldenärskollektivet har våndats och hoppats har man lyckats göra borgenärsförbättrande och gäldenärsförsämrande förändringar. Förändringar som inte behövt ett-tusen-sextio-nio dagar från start till proposition.

- Man har förändrat tillgångsundersökningsproceduren, favör borgenären. Tidigare var borgenären tvungen att vart år uppge om man ville ha fortsatt utmätning, nu går det per automatik. Borgenären behöver endast meddela att man inte vill ha fortsatt utmätning.

- Man har tagit bort begränsad tillgångsundersökning, ett tilltag som ökade transfereringen av medel från fattiga till rika. Uppgift av KFM per den 2008-08-25:
"Det totala beloppet som drivits in under 2007 är 8,9 miljarder kr där 6,1 miljarder kr drivits in för allmänna mål och 2,8 miljarder kr för enskilda. Under jan-juli 2008 har vi drivit in 5,5 miljarder kr, där 3,7 för allmänna och 1,8 för enskilda. Prognos för 2008 är 9,5 miljarder, där 6,3 är för allmänna och 3,2 för enskilda skulder. Dvs en preliminär ökning av inkomstflödet från fattiga gäldenärer till främst rika, enskilda borgenärer. Staten tjänade 0.2 miljarder på den "åtgärden". Enskilda borgenärer (banker, SMS-låneföretag, kommunikationsleverantörer o.s.v) ökade, enligt prognosen, tillströmningen av inkomster med 0.9 miljarder, dvs 900 miljoner...

Den förändringen tog inte ett-tusen-sextio-nio dagar att genomföra. Fort var det gjort...

Under dessa ett-tusen-sextio-nio dagarna gäldenärskollektivet har väntat och lidit har man beviljat fördelaktiga lån till banker. Ni vet, de däringa institutionerna som nästan dog av spekulationskramper efter (fiktiva skulle det visa sig) vinster. Lån Riksbanken (som f.ö. ställer sig tveksamma till gäldenärslättnader) menade skulle gå till att stötta företag så svenska småföretagare inte skulle lida likvidationsdöden, men lån som bankerna använde för att öka vinsten! DET tog inga ett-tusen-sextio-nio dagar att genomföra.

Under dessa ett-tusen-sextio-nio dagar som gäldenärskollektivet har plågats i ovisshet har man lyckats få Judep och Verkställigheten KFM att tillsammans utarbeta ett förslag man kallar för "förenklad löneutmätning". Problemet med obestånd är inte att gäldenären lider ont, problemet är att administrationen kostar samhället för mycket skattedeg! Beatrice Ask säger, den 15 oktober, att "Kronofogdemyndigheten har, efter samråd med Justitiedepartementet, utarbetat ett förslag, till förändringar av reglerna för löneutmätning". Under första månaderna 2009 skickade man ut ett diskussionsunderlag för "förenklad löneutmätning" i det diskussionsunderlaget föreslår man att gäldenären ska få behålla 30 % av inkomsterna utöver ett skyddat basbelopp. "Någon" tyckte det var för generöst. För i den färdiga rapporten har man krympt det utrymmet till 25 %. Gäldenären ska alltså uppmuntras att arbeta mer genom att få behålla 25 kr av varje hundralapp. Det EFTER skatt. Mycket lönt att arbeta... Arbetslinjen for ya again! Den 10 juli lämnade man över utredningen, i November samma år gick remisstiden ut. Vi får se när propositionen kommer... Men några ett-tusen-sextio-nio dagar kan vi väl räkna ut att det INTE kommer ta...

Jag läser mer i Skatteverkets remissvarförenklad löneutmätning:
"Skatteverket är tveksamt till att den föreslagna förändringen verkligen kommer att medföra förbättrade uppföljningar, snabbare och bättre utredningar samt fler utmätningar som resulterar i indrivning av ytterligare 25 Mkr i månaden (jfr rapporten s. 49). ../.. I rapporten görs antagandet att den sista andelen ska kunna öka med 25 Mkr per månad genom att KFM får mer tid att ägna åt annan verkställighet än löneutmätning. Det innebär således en ökning med hela 20 % från nuvarande nivåer." Svart på vitt.

Det är ett tjyv och rackarspel alltihopa. I ett-tusen-sextion-nio dagar har man dragit ut på Ertsborns förslag till nödvändiga lättnader för hushållen. I ett-tusen-sextio-nio dagar har man ägnat sig åt att stärka skuldindustrins position. Det kallas också att slicka uppåt och sparka neråt. De man sparkar på är sjukskrivna, utförsäkrade, arbetslösa, pensionärer, hemlösa, barn, umgängesbarn, umgängesföräldrar, konkursade... personer.

Det är så skamligt alltihopa, utan att skämmas står man på den svagare och sliter limpa ur händerna på gäldenären för att räcka tårtbit på tårtbit till den som redan har. Skuldindustrin. Det kan inte bli tydligare!

Jag har bara två saker att tillägga.
"Beatrice Ask och hennes patrask gör det för skuldindustrin".
samt
"Skuldindustrin gör det för pengarna".

Må jag bevisas fel den 23 mars. Vid min GUD som jag hoppas jag inte får rätt. Låt det regna lite lättnad över den som inget har, inte bara över banker och "Storkapitalet". Jag vill ha fel. Jag vill ha fel. JAG VILL HA FEL! Får jag fel ska jag kasta mig över den största öppna ursäkt som någonsin hörts i bloggosfären. Kungspudel. På rygg. Blottad hals. En ursäkt värdig Jesus! Må jag bevisas fel den 23:e!

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se
Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant.se och Twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

 1. Emigrerat09 mars, 2010

  Ja med en sån regering kommer jag inte hem

  SvaraRadera
 2. Det säger sig självt att man måste öka på indrivningen om man från början var skyldig en tändstidksask som i rask takt, med räntepåslag, förvandlades till en flyttkartong. Gäldenären hinner ju inte betala i den takt räntan höjs så det måste till stramare åtgärder. Förstår bara inte att de nöjde sig med 20%. Det måste ju finnas mer de kan ta - räntan tickar på.

  Inkasso och övriga måste ju få något att leva på. Nej, moderater nu har ni varit allt för frikostiga - strama åt lite mer.

  Sedan tycker jag, att när man svultit ut dessa gäldenärer, så skall inte samhället betala sjukvårds- eller begravningskostnader. Vi har stora landområden som kan användas till massgravar. Det behövs inga fina kistor o dyl utan man kan använda återvinningspapp.

  Blir de sjuka skall de hänvisas till samtalsterapeuter som får försöka förmå dem att arbeta ändå. Går inte det så får de skylla sig själva.

  Man skulle kunna fortsätta att skänka sovsäckar till dessa i den mån de behöver men det skulle kosta den arbetsföra icke skuldsatta befolkningen skattepengar. Men om man nu ändå skall slänga dessa skulle man kunna ha en uppsamlingsplats där de får gå och hämta dem.

  Nej, moderater det här går inte. Ni måste sätta mer press på betalningsmoralen. Vi kan bara inte ha alla dessa parasiter i vårt land.

  Men samtalsteraputer, pappkistor och massgravar vore nog bra om ni diskuterade på agendan. Beträffande barnen till dessa, ja, de får fanimej gå ut och jobba. Vi vill ju inte ha ett samhälle med fattiga barn. Det måste ni göra något åt. För ni får inte låta fattiga barn inlemmas med fina, rika barn. Kanske skulle ni kunna ha ett område dit man kan förvisa dessa barn. Och låta dem arbeta.

  Jag tycker moderaterna är mycket gentila som hittills låtit skuldsatta människor bo och leva bland andra icke skuldsatta.

  Visserligen har de bestämt för ett år sedan att man skall ta deras hem ifrån dem men tydligen har man inte hunnit med så många man borde.

  Nej, nu måste ni öka på takten och glöm inte sovsäckarna, samtalsterapeuterna, sovsäckarna, pappkistorna, massgravarna och deporteringen av barnen för dem som inte orkade.

  SvaraRadera
 3. Så länge vi jobbar och betalar skatt får vi nog leva.

  SvaraRadera
 4. @Emigrerat: Det gör du rätt i.
  @Anonym 1 - ett tänt ljus i kyrkan kan nog leverera mer hopp än Beatrice kan. Därmed inte sagt att en viss Bodström är bättre. Han är nog, om möjligt, ännu värre.
  @Anonym 2: problemet är att mängder av det som under lång tid sugits ut av statens lakejer till förmån för borgenärerna är sjuka och nedbrutna... Så hopp om att få leva vidare är det nog ont om..

  SvaraRadera